Ainukordus on taas vaatajate ees 26. oktoobril kell 19 Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis

Tantsulavastus “Ainukordus” keskendub kordusele kui kõikjaleulatuvale nähtusele. Kordus võib aheldada, aga ta võib ka vabastada. Selles peitub jätkusuutlikkus, elu alustoimimine. Võib-olla ei pea kõik olema kogu aeg uus ja eristuv; võib-olla ei pea kogu aeg otsima ainult enneolematut?

Idee ja koreograafia: Maria Uppin, Marie Pullerits
Tantsijad: Häldi Kasak, Kadri Sirel/ Marie Pullerits, Valeria Januškevitš, Maria Uppin
Muusika: Sander Saarmets
Valguskujundus: Ants Kurist
Kunstnik: Kaia Tungal
Repetiitor: Elo Unt
Produktsioon: Eesti Tantsuagentuur
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Trükikoda JOON

Lavastus on valminud Eesti Tantsuagentuuri TantsuRUUMi ateljeeprogrammi raames, mida toetab Kultuuriministeerium.

Piletid müügil Ticketbestis

ETA õpilastele pilet 5€ (ETA kontorist)

S ü g i s e s e d L I S A E T E N D U S E D
21. ja 22. oktoober kell 19:00

★ Kutsume Sind taas unelmate saarele ★
Kaasaegse tantsu lavastus Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis

dream dancers: THE PROCESS OF UNCLENCHING A FIST
on tantsuline ühismõtisklus kaasaja inimese seisundi üle,
mis asetub unelmate pinnalt loodud saarele,
luues võimaluse uuteks olemisteks.

Õhus on küsimused loodava reaalsuse olemusest ja kasulikkusest – kuidas suhestub indiviid suurema võrgustikuga ja vastupidi? Kui sõltumatu ja sõltuv on tants meist endist ja ümbritsevast ilmast? Missugusest tantsust me unistame ja miks? Millele osutab tants oma iseeneslikkuses?

Järgides muusika magusaid noote ja maandavaid seisakuid, oleme koos teisenevas, lainetavas, täituvas ja tühjenevas ruumis, kaasaegsete tantsude kasvuhoones, kus unelmad saavad tärgata, teostuda ja lahustuda. Mille füüsiline tõlgendus on vaevu puudutavate kehade duett? Kuidas jõuab vaatajani nähtamatu tants?
Lubades mõttelist hägusust ja astudes julgelt illusoorsuse mängumaale, võime leida end võimalikkuse saarelt, kus kohtuda iseendaga, kus tants saab olla nähtav ja kuuldav iseeneses ning kehad luua maastiku põletavatele soovidele, mis väljuvad sõnadega seletatava piiridest.
Põrand on vaba pehmeks koosolemiseks ja teravaks enesevaatluseks.

dream dancers ehk unistavad tantsijad on Christin Taul, Joanna Kalm, Madli Paves ja Rūta Ronja Pakalne, kes on kokku saanud TantsuRUUMi (Eesti Tantsuagentuur) residentuuriprogrammi raames. THE PROCESS OF UNCLENCHING A FIST on koos tantsimise ja unistamise tulem, mille esialgseks sooviks oli anda tantsule kui unistusele võimalus saada reaalsuseks, hoolimata sobilike sõnade nappusest, ideede hägususest, selgete põhjuste puudumisest. Sündinud tantsuline narratiiv on tantsu jätkuva praktiseerimise tulem, mida võib lugeda kui nelja tantsukunstniku koostööst kujunenud peegeldust tänasest kaasaegsest inimesest, seda mõistagi väikse valimi näol, ent usaldades, et kehades kajavad ka enesest kaugemad nähtused, teemad ja küsimused.

unistajad / dreamers:
Koreograaf-etendajad: Christin Taul, Joanna Kalm, Rūta Ronja Pakalne, Madli Paves
Liikumisjuht: Leif Firnhaber
DJ/helikujundaja: Triin Niinemets
Kunstnik: Adele Robam
Valguskunstnik: Karolin Tamm
Foto: Helen Västrik
Plakati disain: Janis Rizhovs
Kaasproduktsioon: Eesti Tantsuagentuur

Piletid saadaval www.ticketbest.ee ja kohapeal!

ETA õpilastele pilet 5€

Rohkem infot siit

Täname:
Eesti Kultuurkapital, Ģertrūdes tänava teater, Läti Koreograafide Assotsiatsioon, Dzirnas tantsukool, Joon, Kohvik TOPS, Valmiermuiža

___________________________________________________________________

★ We invite you to the dream island ★

Contemporary dance performance at Estonian Dance Agency theatre space

Performances on 21st and 22nd October 2019

dream dancers: THE PROCESS OF UNCLENCHING A FIST
is a dance performance that contemplates the contemporary human condition; it is a common musing, placed on an island emerged from dreams that offers grounds for new ways of being.

We question the essence and usefulness of the reality that is being created. How does the individual relate to a bigger network and vice versa? How independent or dependent is dance in relation to us and the world? What kind of dance do we dream of and why? What does our dance in itself refer to?

Following the sweet notes and grounding beats of music, we step into an ever-changing, undulant, emptying and replenishing space – the green house of contemporary dances, where dreams can sprout, materialise and dissolve. What does a barely touching duet speak of? How can we observe the invisible dance?

Allowing ambiguity in thought and venturing into a playground of illusions, we find ourselves on an island of possibilities, where dance can be seen and heard as it is; where bodies create a landscape for the burning wishes, that cannot be explained with words, to arise.

The floor is free for soft co-existence and keen self-observation.

dream dancers Christin Taul, Joanna Kalm, Rūta Ronja Pakalne and Madli Paves came together during the residency programme of TantsuRUUM (Estonian Dance Agency). THE PROCESS OF UNCLENCHING A FIST is the result of dancing and dreaming together. A process that initiated from the wish to give dance the chance to become reality, regardless of the shortage of words, blurriness of ideas or the absence of clear reasons. The performance can be seen as the result of the continuous sharing of practises between four dance artists, who attempt to mirror the contemporary human – trusting, however, that the body echoes more than can be attributed to our mere selves.

dreamers:
Choreography/performance: Christin Taul, Joanna Kalm, Rūta Pakalne, Madli Paves
Movement direction: Leif Firnhaber
DJ/sound design: Triin Niinemets
Scenography: Adele Robam
Light design: Karolin Tamm
Photos: Helen Västrik
Poster design: Janis Rizhovs
Co-production: Estonian Dance Agency

Tickets available on www.ticketbest.ee and at the door.

Thanks:
Cultural Endowment of Estonia, Ģertrūdes Street Theatre, The Latvian Association of Choreographers, Dance school Dzirnas, Joon, Café TOPS, Valmiermuiža

TantsuRUUM kutsub

l i i k u m i s S E S O O N
Sylvia Köster
WHAT ABOUT _ _?
K-R kell 10-12 ja L, P kell 11-13

what about me? what about you? what about us? what about never together? what about always what ever? what about being private in public? what about dancing (or moving or being or whatever) for an hour and what about having some “what about” questions to add flavour to the moves. what about having a conversation between body and thoughts and what about just observing the talk? what about allowing others to observe? what about driving yourself crazy? what about finding the control and staying with it? what about doing whatever you want to do?

what about not translating this non-translatable “what about” into estonian.
_ _ mina? _ _ sina? _ _ meie? _ _ kunagi koos? _ _ mida iganes? _ _ olla üksi teistega? _ _ tantsida (või liikuda või lihtsalt olla) ja _ _ küsimustega suunata? _ _ jälgida keha- ja mõtetevahelist dialoogi? _ _ teised vaatavad? _ _ lasta käest? _ _ leida kontroll ja seda säilitada? _ _ teha, mis teha tahan?

It dosen’t matter what you create if you have no fun.
– Chinawoman “Party Girl”

b i o
“Olen naisterahvas (28). Füüsilise teatri ja pedagoogika magistrant LAVAKAS. Lõpetanud TÜVKA koreograafi ja tantsuõpetajana. Täiendusõpet omandanud miiminäitlemise erialal SADAs (Stocholm Dramatiska Högskola), Dresdenis (Palucca Hochschule für Tanz). Magistri lõputööna uurin näitleja kehalisust; kehateadlikkust ja selle harimist näitlejaõppes; liikumisjuhi tööpõldu ja võimaluste ampluaad etendust (ja näitlejat) ettevalmistavas meeskonnatöös Eestis.”

🌊püsi🌊laines🌊

___________________________________________________________________

l i i k u m i s S E S O O Ni h i n d :
5 eur kord / 20 eur terve nädal
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
Küsimused: tantsuruum@tantsuagentuur.ee

___________________________________________________________________

liikumisSESOON on tantsu-ja liikumispraktikakeskne formaat, mis pakub regulaarset professionaalse treeningu võimalust ning toetab teadmiste jagamist ja dialoogi valdkonnas tegutsevate tantsukunstnike vahel.

liikumisSESOON kasvas välja koostöös Sõltumatu Tantsu Lavaga 2016. aastal ning alustab oma IV. hooaega TantsuRUUMis.
Seni on liikumisSESOONe juhtinud Liis Vares, Karl Saks, Nele Suisalu, Arolin Raudva, Jaan Ulst, Madli Paves, Laura Kvelstein, Joonas Tagel, Mira Kautto (FIN), Mari-Liis Eskusson, Üüve-Lydia Toompere, Helena Krinal, Tatjana Romanova, Raho Aadla, Kadri Sirel, Marek Vetik, Simon Mayer (AUT), Joanna Kalm, Rūta Ronja Pakalne ja Christin Taul.

Käesoleval hooajal loovad S E S O O Nide sisu TantsuRUUMi resident-kunstnikud
~ Eline Selgis
~ Sylvia Köster
~ Kaisa Kattai
~ Maria Uppin

___________________________________________________________________
TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks. TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega. Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid, liikumisSESOON, töötoad, kontaktjämmid, residentuurid ja muud sarnased jagamised.

TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohalolu ning programmi koostamise ja arendamisega. Me liigume lähtuvalt märksõnadest: arenduskeskus – ühine ruum – avatus – kokkupuutepunkt – võrgustik – koostöö – jagatud vastutus – protsess – areng – jätkusuutlikkus – järjepidevus – enesetäiendus.

Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)
Toetus: Eesti Kultuurkapital
http://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/

Ole kursis ka teiste SESOONIDE toimumistega: https://www.facebook.com/TantsuRUUM/
___________________________________________________________________

k u t s u m e TantsuRUUMi

T ö ö t u b a
Polina Mitryashina
KAASAEGNE TANTS
tehnika ~ improvisatsioon ~ repertuaar

Kahepäevane intensiivtreening koosneb kahest kolmetunnilistest kohtumistest, mis sisaldavad tehnikat, improvisatsiooni ning repertuaari. Treeningtunnis tegeleme klassikalise kaasaegse tantsu tehnikaga, mille harjutusted on ülesehitatud erilisel moel. Limon, Cunningham, Graham ja ka paljud teiseid praktikud ning koreograafid, kellega olen oma juba päris rikkaliku kunstielu jooksul koostööd teinud, põimuvad omavahel selles tunnis. Vene klassikaline tants, Iisraeli vabadus, Prantsusmaa ja Ameerika kaasaegne tants on settinud mu kehasse ning omavad mõju mu liikumises. Selle tulemusena soovin ma jagada teiega omanäolist tantsu-mixi, mis paneb nii mõtlema kui ka higistama!

b i o
~ Polina Mitryashina ~
. . .on elukutseline tantsija ja tantsuõpetaja, kes omandas tantsualase hariduse Leonid Jakobsoni nimelises balletikoolis. Polina on ennast täiendanud Maurice Bejarti tantsukoolis. Hetkel loob koreograafiat, õpetab ja esineb Venemaal ja Euroopas.

___________________________________________________________________

T ö ö t o a h i n d :
40 eur – 2 päeva
25 eur – 1 päev

R e g i s t r e e r i m i n e : tulekul!
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

Oled oodatud!

l i i k u j a l t > l i i k u j a l e

___________________________________________________________________
Töötoa toimumist toetab Eesti Kultuurkapital – täname!

6. oktoobril kell 19 “Object.ify”

Idee ja lavastus: Sandra Põld

Laval: Kaisa Kattai, Kärt Kurvits, Lisette Laanela, Viktoria Prodanova, Maarja Eliisabet Roosalu, Kristin Tagam, Kerstin Vnukova.
Kostüümikunstnik: Maarja Põld
Taustajõud: Janar Areng
Helitöötlus: Israel Banuelos
Juhendaja: Heili Einasto


Tantsulavastus “Object.ify” räägib naise kujutamisest objektina läbi meespilgu filtri ehk läbi mehe pilgu – naine on objektistaja ja objektistatav samal ajal. Lavastuses “Object.ify” põimuvad tants, ühiskondlikult oluline probleem, huumor, teatraalsus ja kõik see omakorda klišeelikus võtmes.

Soovitatav alates 12. eluaastast.

Piletid on müügil Ticketbestis

ETA õpilastele pilet 5€ (ETA kontorist)

4. oktoobril kell 19 “Mahlad Välja”


Koreograafia, lavastus ja muusikaline kujundus: Julia Koneva
Tantsijad: Janette Norkko, Karmen Teesi Pregel, Eliisabel Jõela, Marko Reitalu, Aune Tenslind ja Birgita Siim
Kostüüm: Kätlin Kikkas
Valguskujundus: Priidu Adlas

Kestus: ~45 min

“Mahlad välja” on tantsulavastus noortele, mille fookuses on võidelda noore kogukonna klassikaliste normide vastu. Milline oled sina? Tavaline või ebatavaline, eriline või mitte eriti?

Kas sa oled tark? Popp? Ilus? Hinnatud? Suurepärane?

Kas sa oled nähtav? Märgatud?

Kas sa oled värske? Vaba? Uus? Julge?

Kas sa oled “special snowflake”?

Aga mis on ilus? Ja mis on kole? Ja kes selle määrab? Julgen olla! Julgen olla selline nagu olen

Piletid müügil Ticketbestis

ETA õpilastele pilet 5€ (ETA kontorist)

NOORTE TANTSU FOORUM – „Tants tervi(s)tab!“

AJAKAVA:
I päev – Laupäev, 21. september

16:00-17:00 REGAMINE: saabumine, kogunemine, küsimused ja vastused
17:00 – 19:00
NOORTE PROGRAMM: tantsu filmimisest lihtsate vahenditega/ PÕHITÕED JA PRAKTIKA – juh. Ruta Pakalne (Eesti, Läti)
JUHENDAJATE PROGRAMM:
lõiminguprogrammi “Tantsu lõimumine formaalharidusega”ülevaade senistest tegevustest ja tuleviku plaanid (Anne Tamm-Kivimets ja Eve Noormets)
ETHLi tegevuse HUVE-s (Huvihariduse Esinduskojas), läbirääkimiste teemad Haridus-ja Teadusministeeriumi ja teiste riiklike institutsioonidega (ETHL-i juhatus)
tantsuhariduse põhimõtete dokumendi ülevaade (Jane Miller-Pärnamägi)
19:00 – 20:00 ENTÜ üldkoosolek: valime noorteaktiivi ja juhatust, vaatame üle senised sündmused ning uued ideed
20:00 – 22:30
NOORTEPROGRAMM: TANTSUjämm
JUHENDAJATE PROGRAMM: mõttetalgud – ETHLi tegevused 2020
23:00 – tuttu!

II päev – Pühapäev, 22. september

09:00 – 09:45 Hommikusöök ja teised hommikused toimetused
10:00 – 12:00 NOORTE TANTSU FOORUMI PANEEL: Kuidas jääda terveks? Milline on tantsu mõju tervisele? (modereerib Helena Pihel)
Teemade püstitajad:
vaimne tervis – MTÜ Peaasjad – Elina Kivinukk
tants kui tervise hoidja – Inna Sulg
Paneelis osalevad veel Jüri Nael, noorte ja õpetajate esindaja
12:00 PAUS
12:15 – 14:15 NOORTEPROGRAMM: töötoad
Läbiviijad rahvusvahelise etenduskunstide magistiprogrammi tudengid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast:
I grupp: juhendajad Lea Sekulic (Horvaatia), Andreea Tudose (Rumeenia/Inglismaa) ja Seo Hwon Ji (Lõuna-Korea)
II grupp: juhendajad Marshall Stay (Austraalia) ja Ragnar Uustal (Eesti)
III grupp: juhendajad Simona Medolago (Itaalia) ja Agnes Oberauer (Austria)
IV grupp: juhendajad Keithy Kuuspu (Eesti) ja Martina Buhagiar (Malta)


JUHENDAJATE PROGRAMM: loeng Kuidas vaimse tervise probleeme ära tunda? Kuidas oma õpilasi neis probleemides abistada? – Elina Kivinukk
14:00 – 15:00 LÕUNA
15:00 – 16:00 Kuidas saada kellekski: külaline Jüri Nael – diskussioon foorumil osalejatega, modereerib Helena Pihel
16:00 – 17:00 KOKKUVÕTTED FOORUMIST

***

Vajalik info teada!

Registreeri oma osalus: https://forms.gle/bNW7M293vVjStwJx5
Aitäh registreerimast enne 17. septembrit!

Osalustasu: ENTÜ liikmetele tasuta ja teistele 5 € (osalustasu sisaldab sündmust ja kõiki tegevusi, toitlustust, öömaja ETA tantsusaalis oma magamisvarustusega). Tasumine kohapeal!
Transport: Sõidu eest hoolitseb igaüks ise ja oma kuludega.
Majutus: Ööbimist vajavatel noortel võimalus ööbida ETA Tantsukooli ruumides (magamise asjad kaasa!)
ETHLi liikmeskoolide õpetajate transport ja majutuse kulud kaetakse liidu poolt.

***

Info kodulehel:
www.noortetants.ee
www.tantsuharidus.ee

Korraldajad: Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Noorte Tantsu Ühing ja ETA Tantsukooli noorteaktiiv
Toetaja: Haridus- ja Teadusministeerium

Festivali Koolitants peakorraldaja Raido Bergstein räägib uuendustest, mis sel aastal plaanis on. Vaata uudist siit.

Sel hooajal on Koolitantsul ees rida uuendusi, mis teeb festivalist Festivali ning jätab võistlusmomendi seljataha.

Tants vajab aega, et esitajad leiaksid üles kõik, mis ühe tantsu sees peidus on. Seepärast toimuvad taaskord maakondlike järel piirkondlikud tantsupäevad, et tantsuideed enne lõppkontserdile jõudmist veelgi küpsema ja terviklikuma vormi leiaksid.

Tantsijatel on seekord võimalik lavale astuda ka pikemas tantsulavastuse vormis. Ootame süvendatud teemakäsitlusi ja koreograafia arendusi, mis vajavad pikemat lava-aega, kui üks tantsunumber seda võimaldab.

Koolitantsule on oodatud eakohased ja selgelt tajutava tervikuna loodud tantsud ja tantsulavastused üle kogu Eesti. Tants on kunst!

Uuendustest loe Koolitantsu reglemendist

l i i k u m i s S E S O O N alustab hooaega 2019/20 mänguliselt!

Käesoleval hooajal loovad S E S O O Nide sisu TantsuRUUMi resident-kunstnikud
~ Eline Selgis
~ Sylvia Köster
~ Kaisa Kattai
~ Maria Uppin

Kutsume S i n d!
3.-19. septembri teisipäevadel ja neljapäevadel koguneme Eline Selgise juhendamisel õue mängima. Seda kõige otsesemas ja toredamas mõttes.

3.09 kl 19-20:30 Poolamäe pargis
5.09 kl 19-20:30 Kalamaja kalmistupargis
10.09 kl 19-20:30 plaadipoes Plastik, Kopli 70a
12.09 kl 19-20:30 Valgevase pargis
17.09 kl 19-20:30 Hirvepargis
19.09 kl 19-20:30 Kadrioru pargis

nb! Välitundides osalemine on t a s u t a !

liikumisSESOON: MÄNG

mängutund täiskasvanutele on lõbus kohtumispaik kõigile lapsemeelsetele, mängulistele ja muidu toredatele inimestele. eriti oodatud on need, kellel on olnud halb päev, kellel pole aega või keda ootavad kohustused. mängides jagame elevust, rõõmu, lusti, vahel närvikõdi, vahel ka piinlikkust. mängides tuletame meelde, kuidas enda ja teiste üle naerda, reegleid painutada või sohki teha, täiega kaotada või ootamatult võita. mängides õpime alati midagi uut ja unustame ebaolulise.

mängime lapsepõlveklassikat ja loovmänge, aga ka enda välja mõeldud mänge. vahel võtame mõõtu, teinekord lahendame erinevaid loomingulisi ülesandeid. mürame, võistleme, ehitame, leiutame, otsime, kuulame, juhime, katsume, katsetame, mõtleme, tirime, peidame, arvame, lahendame, pilgutame, uurime ja lõbutseme. mängime äraarvamis-, kulli-, palli-, tähelepanu-, usaldus- ja igast muid põnevaid mänge.

~ Eline Selgis ~ lõpetas 2016. aastal Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala ja kaitses 2018. aastal magistritöö Tartu Ülikooli teatriteaduse erialal. Aastail 2013–2019 töötas ta tantsuõpetajana. Oma õpetajatöös tegeles peamiselt loominguliste praktikate nagu kompositsioon, improvisatsioon ning loovtants- ja mäng, aga ka tantsutehnika õpetamisega. Hetkel huvitub inimese kultuurilisest ja looduslikust olemusest, nende kohtumispaikadest, perifeeriatest ja hallaladest. Lisaks tantsimisele kirjutab luuletusi, maalib, pildistab, kuulab palju muusikat ja õpib loodust tundma.

~ p ü s i ~ v o o l u s ~

___________________________________________________________________
liikumisSESOON on tantsu-ja liikumispraktikakeskne formaat, mis pakub regulaarset professionaalse treeningu võimalust ning toetab teadmiste jagamist ja dialoogi valdkonnas tegutsevate tantsukunstnike vahel.

liikumisSESOON kasvas välja koostöös Sõltumatu Tantsu Lavaga 2016. aastal ning alustab oma 4. hooaega TantsuRUUMis.
Seni on liikumisSESOONe juhendanud tantsukunstnikud Liis Vares, Karl Saks, Nele Suisalu, Arolin Raudva, Jaan Ulst, Madli Paves, Laura Kvelstein, Joonas Tagel, Mira Kautto (FIN), Mari-Liis Eskusson, Üüve-Lydia Toompere, Helena Krinal, Tatjana Romanova, Raho Aadla, Kadri Sirel, Marek Vetik ja Simon Mayer (AUT), Joanna Kalm, Christin Taul, Rūta Ronja Pakalne.

l i i k u m i s S E S O O Ni h i n d :
välitunnid on t a s u t a !
Registreerimine: peagi!
Küsimused > tantsuruum@tantsuagentuur.ee

Ürituse toimumist toetab Eesti Kultuurkapital

___________________________________________________________________
TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks. TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega. Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid, liikumisSESOON, töötoad, kontaktjämmid, residentuurid ja muud sarnased jagamised.

TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohalolu ning programmi koostamise ja arendamisega. Me liigume lähtuvalt märksõnadest: arenduskeskus – ühine ruum – avatus – kokkupuutepunkt – võrgustik – koostöö – jagatud vastutus – protsess – areng – jätkusuutlikkus – järjepidevus – enesetäiendus –

Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liiduga
Asukohaks Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)
Toetab Eesti Kultuurkapital
http://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/