tantsuagentuur_cover

Meist

 

Eesti Tantsuagentuur (ETA) asutati 1998. aastal noorte koreograafide ja tantsijate eestvedamisel Eesti tantsuelu koordineerimiseks ja arendamiseks, loome- ning töövõimaluste pakkumiseks tantsijatele ja koreograafidele.

 

ETA missiooniks on tantsukunsti jätkusuutlikkuse ning kvaliteedi tagamine Eestis, pakkudes kaasaegset ja professionaalset tantsuõpet, loome- ja esinemisvõimalusi tantsukunstnikele, tantsuõpetajale ning tantsuga tegelevatele lastele ja noortele.

 

Hetkel on ETA ainus organisatsioon Eestis, mille tegevus hõlmab endas kõiki tantsukunsti põhisuundi: tantsijate koolitust, loometegevust, etendustegevust, üle-Eestilist valdkonna infovahetust ja koostööd, tantsukunsti jätkusuutlikkuse tõstmist regionaalselt läbi kaasaegse tantsu etenduste sarja Tantsutuur ja Festivali Koolitants tegevuste.

 

Erinevate eesmärkide täitmiseks koondab ETA enda alla nelja üksuse tegemised: ETA Tantsukool, festival Koolitants, Revüüteater Starlight Cabaret, Tantsutuur. ETA järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid ning meie ühiseid väärtusi:

 

Professionaalsus – kõigi SA tegevuste elluviimisel lähtutakse planeeritud eesmärkidest ning tegevuste põhjendatavusest ning vajalikkusest. Kogu tööprotsess on hästi läbi mõeldud ja soovitud tulemustele orienteeritud. Oluliseks peame töötajate kvalifikatsiooni, oskusi ja kogemusi, et tagada kõigis tegevusvaldkondades sihtgrupile parim kvaliteet.

 

Kaasaegsus – maailmas toimuva ja valdkonnaga kursis olemine ning pidev arendustegevus nii organisatsiooni kui ka töötajate tasandil. Koostöö teiste sarnaste huvidega isikute ja organisatsioonidega info ning kogemuste vahetamiseks.

 

Avatus – oleme aktiivselt dialoogis tantsukunsti väärtustavate isikute ja organisatsioonidega aktsepteerides ja soosides erinevusi (stiilid, eriarvamused, erinevad kunstid jne.). Igapäevane valmisolek ning toetus valdkonna vajadustest tulenevateks algatusteks ja kunstiprojektideks.

 

 

JUHTKOND

 

Juhatuse liige – Raido Bergstein, raido@tantsuagentuur.ee

 

Nõukogu esinaine – Jane Miller-Pärnamägi, jane@tantsuagentuur.ee

 

Nõukogu liikmed:

 

Kristjan Kurm kristjan@tantsuagentuur.ee,

Urve Palo

Margus Kurm

Urmo Kübar

 

DOKUMENDID

Põhikiri

Arengukava

Majandus aastaaruanne 2014-2015

Majandus aastaaruanne 2013-2014

Majandus aastaaruanne 2012-2013

Majandus aastaaruanne 2010-2011

Majandus aastaaruanne 2009-2010

Majandus aastaaruanne 2008-2009

ETA eetilise tegevuse põhimõtted

Uurimus

Ajalugu