COVID-19 piirangutest tulenevad juhised ETA ruumide külastamiseks

Head ETA töötajad, õpetajad, lapsevanemad, õpilased vanuses 18+, tantsukunstnikud, teatrikülastajad, ruumide rentnikud ja kõik teised, kes viibivad Eesti Tantsuagentuuri ruumides!

Püüame kõik ühiselt panustada ja vastutustundlikult käituda, et koroonaviiruse levik Eestis taanduks, kogu ühiskond saaks jääda avatuks ning saaksime jätkata turvaliselt oma igapäeva- ja tantsuelu.
Teeme selleks enda poolt kõik võimaliku ja palume ka kõigil Teil järgida Eesti Vabariigi Valitsuse COVID-19 leviku pidurdamiseks seatud piiranguid ning sellest tulenevaid alljärgnevaid ümberkorraldusi Eesti Tantsuagentuuri ruumides.

COVID-19 PIIRANGUTEGA SEOTUD REEGLID EESTI TANTSUAGENTUURIS

Alates 23. augustist palume kõigil Eesti Tantsuagentuuri ruumidesse tulijatel vanuses 18+ arvestada kohustusega esitada COVID tervisetõend (kas digitaalselt või paberkandjal). Selleks tuleb patsiendiportaalis eelnevalt luua COVID-19 immuniseerimise või läbipõdemise tõend. Prindi tõend välja või salvesta telefoni, et Sul oleks seda mugav esitada.

Tõendilt peab nähtuma, et ruumidesse tulija on: 

  • COVID-19 vastu vaktsineeritud, oluline on silmas pidada, et vaktsineerimistõend jõustub erinevate vaktsiinide puhul erineval ajal: Pfizer (7p pärast teist süsti), AstraZeneca (15p pärast teist süsti), Moderna (14p pärast teist süsti), Janssen (14p pärast esimest süsti);

või

  • COVID-19 läbi põdenud. Tõend kehtib 180 päeva arvates positiivse testi tulemuse saamisest.

ETA meeskond kontrollib tõendi ehtsust tõendil oleva QR-koodiga spetsiaalse veebirakenduse abil, tõendi kehtivust kontrollitakse tõendil kajastatud andmete alusel.

NB! Eesti Tantsuagentuuri esindajal on õigus küsida koos COVID tervisetõendiga ka isikut tõendavat dokumenti.

Haigustunnuste ilmnemisel palume jääda koju ja lükata oma tegevus tervise taastumiseni edasi! Eesti Tantsuagentuuri ruumidesse ei ole lubatud tulla kui Sul on haigusnähud.

COVID tervisetõendit ei pea esitama alla 18-aastane isik. See tähendab, et talt ei nõuta tõendit vaktsineerituse või COVID-19 läbipõdemise kohta. Vajadusel peab alla 18-aastane osaleja vanuse kontrolliks esitama isikut tõendava dokumendi. 

Loodame siiralt Sinu mõistvale suhtumisele, et saaksime üheskoos jätkata oma armastatud tegevusi parimates tingimustes.

Lisainfo: 

COVID-19 RESTRICTION RULES AT THE ESTONIAN DANCE AGENCY

From August 23, we ask all visitors on the premises of the Estonian Dance Agency (ETA) aged 18+ to consider the obligation to prove their infection safety with a corresponding certificate (either in digital format or printed). To do this, a COVID-19 immunization certificate or a recovery certificate must be created in advance at the online patient portal. Print your certificate or save it on your phone for convenient presentation.

The certificate must prove that the person entering the premises:

is vaccinated against COVID-19
or
is COVID-19 tested (certificate is valid for 180 days from a positive test result).

The ETA team verifies the authenticity of the certificate with the QR code on the certificate using a special web application, the validity of the certificate is checked on the basis of the data presented in the certificate.
NB! The staff of the Estonian Dance Agency has the right to request a document of personal identification together with an infection safety certificate.