KOOLITANTS 2019 REGLEMENT

 

Koolitanstul 2019 pöörame tähelepanu tantsule ja räägime kehakeeles. Tants on suurem kui elu!

 

 1. Osalejate vanus.

Kõik osalevad tantsijad peavad festivaliaastal olema 4–22-aastased ehk 2019. aasta festivalil saavad osaleda kõik, kes on sündinud ajavahemikus 1997–2015.

 

  • Õiguse osalemiseks annab korrektselt täidetud ja õigeaegselt edastatud registreerumisankeet, autoriõiguste info sisestamine andmebaasis ning osavõtutasu tasumine määratud tähtajaks.
  • Festivalil osalevate tantsude (trupp, žanr, vanuseaste ja eeldatav kestus) registreerimine andmebaasis toimub ajavahemikus 12.2018 – 08.01.2019. Hiljem registreeritud tantsudele rakendub kõrgem osavõtutasu tantsija kohta sõltumata vanuseastmest.
  • Festivalil osalevate tantsude koosseisude (tantsus osalevate tantsijate lisamine ja andmete muutmine) ning tantsu pealkirja ja kestuse registreerimise viimane tähtaeg on:
   • Tallinna tantsudele on 11.01.2019;
   • Tartumaa tantsudele on 18.01.2019;
   • Harjumaa ja Jõgevamaa tantsudele on 25.01.2019;
   • Pärnumaa, Ida- ja Lääne-Virumaa tantsudele on 01.02.2019;
   • Lääne- ja Hiiumaa, Viljandimaa tantsudele on 08.02.2019;
   • Saaremaa, Järva- ja Raplamaa tantsudele on 01.03.2019;
   • Valgamaa, Võru- ja Põlvamaa tantsudele on 08.03.2019.
  • Registreerumisel kasutatud aadressi järgi määratud kodumaakonna tantsupäeval osalemine on eelduseks finaali pääsemisel.
  • Soov osaleda teise maakonna tantsupäeval tuleb korraldajale e-kirja teel edastada hiljemalt 08.01.2019. Teises maakonnas osalemisel arutab žürii edasipääsu ainult jokkeritena.

 

 1. Osavõtutasu
  • Maakondlike tantsupäevade osavõtutasu on 7,20 eurot iga festivalil osaleva mudilaste- ja lastetantsude vanuseastmes osaleva tantsija kohta ühes trupis ja 9,60 eurot iga festivalil osaleva –12. klasside tantsija kohta ühes trupis. Erinevates truppides osaleva tantsija eest tasub iga trupp eraldi. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
  • Alates 09.01.2019 registreerunud tantsude korral on osavõtutasu 12 eurot iga festivalil osaleva tantsija kohta sõltumata vanuseastmest (tantsude koosseisude esitamine toimub vastavate tähtaegade järgi, vt punkt 2.3.). Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
  • Perioodil 04.12.2018 – 08.01.2019 registreeritud tantsu puhul tuleb maakondlikul tantsupäeval peale tantsude koosseisude esitamise tähtaega lisandunud tantsijate eest tasuda vastavalt punktile 3.1.
  • Alates 09.01.2019 registreeritud tantsu puhul tuleb maakondlikul tantsupäeval peale tantsude koosseisude esitamise tähtaega lisandunud tantsijate eest tasuda vastavalt punktile 3.2.
  • Peale tantsude koosseisude esitamise tähtaega vastavas maakonnas tantsija tantsu koosseisust eemaldamist ei toimu ja tantsija eest tuleb tasuda vastavalt esitatud arvele.
  • Lavale erinevatel põhjustel mitte jõudnud tantsija osavõtutasu tagasi ei maksta.
  • Haigestunud tantsija võib asendada teise tantsijaga korraldaja nõusolekul. Nõusoleku saamisel ei pea haigestunud tantsijat asendava tantsija eest täiendavalt maksma. Haigestunud tantsija eest osavõtutasu tagasi ei maksta (vt punkt 3.6).
  • Osavõtutasu tasumine toimub SA Eesti Tantsuagentuuri poolt esitatud arve alusel hiljemalt tantsupäevale eelneval neljapäeval. Õigeks ajaks osavõtutasu arve maksmata jäänud tantsu on korraldajal õigus lavale mitte lubada.

 

 1. Osalevad tantsud
  • Kõik osalevad tantsud peavad üheselt mõistetavalt olema tantsijate ja / või nende juhendajate ja / või tantsu autorite
  • Igas vanuseastmes saab trupp osaleda igas tantsužanris ainult ühe tantsuga. Erandid on lubatud ainult korraldaja nõusolekul ja vabade esinemisaegade olemasolul.
  • Tantsude pealkirjad peavad olema eesti keeles.
  • Tantsudes ei ole lubatud kasutada suuremaid rekvisiite kui neid, mida tantsijad vabalt käes hoida saavad.
  • Elava tule, tantsupõrandat määrivate materjalide ja videoprojektsiooni kasutamine tantsus on keelatud.
  • Tantsudes kasutatav muusikafail tuleb edastada aadressil koolitants@koolitants.ee hiljemalt tantsude koosseisude kinnitamise päeval kas .wma või .mp3 formaadis. Lisaks sellele tuleb üheselt arusaadavas vormis faili pealkirja lisada trupi nimi, tantsu pealkiri ja esitamise maakond.
  • Show-, tänava-, eesti ja rahvaste-, jazzi ja kooli tantsu kestus on maksimaalselt 4 minutit.
  • Laste- ja kaasaegse tantsu kestus on maksimaalselt 5 minutit.
 2. Vanuseastmed
  • Tantsude esitajad jagunevad viide vanuseastmesse:
   • (3)4–6 aastased ehk mudilased. Tantsija peab olema sündinud ajavahemikus 2012–2015, ta peab saama festivaliaastal 4 ja võib saada festivaliaastal 7 (kui käib veel lasteaias);
   • (6)7–11 aastased ehk üldjuhul 1.–4. klass. Tantsija peab olema sündinud ajavahemikus 2008–2012, ta peab saama festivaliaastal 7 ja ei tohi saada 12;
   • (8)9–14 aastased ehk üldjuhul 4.–7. klass. Tantsija peab olema sündinud ajavahemikus 2005–2010, ta peab saama festivaliaastal 9 ja ei tohi saada 15.
   • (11)12–17 aastased ehk üldjuhul 6.–9.klass. Tantsija peab olema sündinud ajavahemikus 2002–2007, ta peab saama festivaliaastal 12 ja ei tohi saada 18;
   • (15)16–22 aastased ehk üldjuhul alates 10. klassist. Tantsija peab olema sündinud ajavahemikus 1997–2003, ta peab saama festivaliaastal 16 ja ei tohi saada 23.
  • Nooremate tantsijate registreerimine vanemasse vanuseastmesse on lubatud.
  • Vanemate tantsijate registreerimine nooremasse vanuseastmesse ei ole lubatud.
  • Finaalis ei ole lubatud tantsule tantsijaid juurde lisada.
  • Korraldajal on õigus kohapeal kontrollida tantsija vanust ja isikut tõendavat dokumenti.

 

 1. Tantsužanrid
  • Tantsud saavad osaleda järgmistes žanrites:
   • Kõik mudilaste ja 1.–4. klasside vanuseastme tantsud. Tants, kus on seotud lastele omane eneseväljendus läbi eakohase temaatika ja kehaliste võimete. Kohustuslik on kasutada eesti helilooja(te) loomingut.
   • Eesti ja rahvaste tantsud. Tants, kus on terviku kui originaalloomingu loomisel kasutatud erinevate rahvaste tantsude sammustikku ja muusikat. Eesti tantsu puhul on kohustuslik kasutada eesti helilooja(te) loomingut, teiste rahvaste tantsude puhul on see soovitatav.
   • Tants, kus on ühendatud efektsed tantsužanrid (näiteks, kuid mitte ainult disco, show jne), vaheldusrikkus ja meelelahutuslikkus. Rõhku on pandud tehnilisele sooritusele ja kostüümidele. Soovitatav on kasutada eesti helilooja(te) loomingut.
   • Kaasaegne tants.Tants, kus on ühendatud katsetav ja otsiv vaim ning vormi eksperimentaalsus. Oodatud on erinevad kaasaegse tantsu tehnikad, improvisatsioon, kaasaegne tsirkus ja füüsiline teater. Kohustuslik on kasutada eesti helilooja(te) loomingut.
   • Tänavatants.Tants, mis on lavastatud nn puhtaid tänavatantsustiile kasutades, näiteks kuid mitte ainult locking, popping, b – boying, house, hip-hop, newstyle Tähelepanu tantsijate omavahelisel suhtlusel ja attitude´il. Soovitatav on kasutada eesti helilooja(te) loomingut.
   • Muusikalisest materjalist inspireeritud tantsunumber, mis seob endas teiste seas, kuid mitte ainult balleti, jazzi ja erinevate kaasaegsete tantsutehnikate aga ka broadway jazzi tehnilist ja isikupärast esitust. Soovitatav on kasutada eesti helilooja(te) loomingut.
   • Kooli tants.Väljaspool tantsukoole ja stuudioid loodud noorte tantsijate omaloomingulised tantsud erinevates žanrites. Tantsu loomisel on lubatud kasutada juhendaja nõuandeid, kuid žürii eeldab, et tants on ideest teostuseni noorte omalooming. Kohustuslik on kasutada eesti helilooja(te) loomingut.
  • Žüriil on õigus finaali valitud tantsude žanri muuta.

 

 1. Finaali pääsemine, nominentide ja laureaatide valmine
  • Žürii hindab osalevate tantsude tantsu kui lavastusliku teose terviklikkust, vastavust festivaliaasta teemale, eakohasust, liikumiskvaliteeti, ideed, lavaruumi kasutamise oskust, fantaasiat, erinevate koreograafiliste võtete kasutamise oskust, tantsu sobivust trupile, väljendusrikkust, stiilitunnetust, tehnilist võimekust, tantsu ja tantsijate isikupära, lava-eetikat jms, mis aitab kaasa konkreetse tantsu kui terviku tajumisele.
  • Maakondlike tantsupäevade lõpul kuulutab žürii välja finaalkontserdile pääsenud ja eripreemiate saajad. Peale kõikide maakondlike tantsupäevade hindamist valib žürii lisaks finaalkontserdile pääsevad jokkerid.
  • Finaali pääsevad tantsud ei pea osalemist kinnitama, kuid peavad korraldajat hiljemalt 1. aprilliks teavitama oma mitteosalemisest.
  • Finaalis kuulutab žürii välja iga vanuseastme ja žanri kaks kuni kolm nominenti ning nende seast omakorda laureaadi.

 

 1. Proovi- ja esinemisgraafikud
  • Erisoovid proovi- ja esinemisgraafikute kohta (juhul, kui on nt teada, et enne kella x esineda ei saa või kui trupi mitme tantsu korral nõuab ühe tantsu kostüümivahetus pikemat ettevalmistust vms) tuleb esitada hiljemalt kaks nädalat enne kontserdi toimumist aadressil koolitants@koolitants.ee. Korraldaja võtab võimaluse piires erisoove arvesse, ent ei garanteeri erisoovide täitmist.
  • Kontsertide tantsude proovi- ja esinemisgraafikud avaldab korraldaja kodulehel hiljemalt nädal enne kontserdi toimumist.Korraldajal on õigus graafikus muudatusi teha. Peale graafikute avaldamist on Korraldajal õigus mitte arvestada osalejate soove graafikute muutmiseks, kui osaleja ei ole vastavalt punktis 8.1. sätestatule oma erisoovidest teavitanud.
  • Tehnilised erivajadused (näiteks, kuid mitte ainult erivalgus, mikrofonid, tossumasin jms) tuleb korraldajaga hiljemalt kaks nädalat enne kontserdi toimumist kooskõlastada aadressil koolitants@koolitants.ee. Korraldaja ei garanteeri erivajaduste täitmist.

 

 1. Muud korralduslikud küsimused
  • Kõik festivalil osalejad peavad järgima festivali kodukorda ning käituma heaperemehelikult ja viisakalt teiste tantsijate, ruumide, osalejate, publiku ja korraldusmeeskonnaga.
  • Garderoobidesse ning vabade kohtade olemasolul kontserti saalist ilma piletita vaatama pääsevad lisaks andmebaasis registreeritud tantsijatele ka andmebaasis registreeritud tantsu autor(id) ja trupi juhendaja(d). Lisaks iga lastetantsudes osaleva 10 tantsija ja iga 4. – 9. klasside tantsu 15 tantsija kohta 1 saatja. 10. – 12. klasside vanuseastmes osalejatele saatjaid ette nähtud ei ole.
  • Korraldajal on õigus kogu festivali jooksul filmida ja pildistada kõiki festivali tantse ja osalejaid ning kasutada neid materjale festivali tutvustamisel, reklaamimisel ning avaldada neid meedias korraldaja poolt valitud viisil ja vormis.
  • Korraldajal on õigus reglemendi rikkumisel tants Koolitantsult eemaldada.