s ω m a: liikumise laboratoorium

15Oct2020
03Dec2020
 〰️ 2020/21 hooaja residentuuri jagamine:
 
15.okt, 22.okt, 29.okt,〰️
5.nov, 12.nov, 19.nov, 26.nov
3.dets
kell 13:00-15:00
 
s ω m a on iganädalane kogunemine, mida juhendab-raamistab-hoiab Sofia Filippou (Σofia) ning mille eesmärgiks on nautida jagatud uurimuslikku ruumi koos teiste liikuvate olevustega. Me uurime koos.
 
💭Igal nädalal saab olema oma pakkumine: idee / kontseptsioon / uudishimu / küsimus / you-name-it, mis hoiab meie ja sessiooni fookust.
 
Kõikide osalejate ideed on uurimus- ja avastamisprotsessi oodatud.
 
See on kutse mängima, jämmima, üksipulgi vaatlema, analüüsima, kõditama, lahkama, maitsma, õppima, unistama, praktiseerima, mõistma, luurama, minna sügavustesse, püsida pinnal ning kõigeks vahepeale jäävaks.
*kohtumine toimub inglise keeles
 
b i o :
Σofia loob tantse, et mõista elu – vahel ka lihtsalt selleks, et seda nautida. Viimased 25 aastat, üks kuu ja mõned päevad on ta uurinud, mil viisil on inimesena, kehana ja tantsuna võimalik maailmas olla.
Seigeldes erinevates liikumispraktikates, on ta leidnud oma kodu – peamiselt, aga mitte ainult – kontaktimprovisatsioonis, eksperimentaalses anatoomias, kehatöös, Axis Syllalbus metoodikas, Gaga liikumiskeeles ja Argntiina tangos.
Ta looming algab ja lähtub füüsilisusest ning tegeleb tihtipeale kinesteetilise empaatiaga.
Ta sooviks on viia kehad dialoogi. Talle meeldivad kehad. Samuti meeldivad talle mängud, mõistatused, naljad ja mikrofoni rääkimine. Vahel meeldib talle ka laulda.
Tantsida meeldib talle alati.
Σofia on üks osapool tantsivast duost Eva O.&Σofia (see lühem, lokkisjuukseline, Kreeka päritolu pool), kes on 2020/21 hooajal TantsuRUUMi residentuuris.
 
 
O s a l u s p a n u s : 5€
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee / Joanna Kalm 53462023
 
 
Kohtumiseni R U U Mis 🔲🔲
 
 
/ ENG
〰️ 〰️ 2020/21 season residency sharing:
 
s ω m a: a movement laboratory
s ω m a will be a weekly gathering, facilitated by Sofia Filippou (Σofia), with the aim to indulge in sharing an investigative space with other dancing creatures. We investigate together.
 
Each week there will be an offering: an idea/concept/curiosity/question/you-name-it, that will hold the focus of our session.
 
Everyone is welcome to bring forth ideas and engage in a process of exploration and discovery.
 
The invitation is to play, jam, scrutinise, analyse, tickle, dissect, munch on, study, dream, practice, understand, spy, go deep, stay on the surface and everything in between.
 
 
b i o :
Σofia mostly makes dances to understand life
– sometimes just to enjoy it. For the past 25 years, 1 month and few days she has been investigating ways to be in the world as a human, as a body, as a dance.
Her adventures in movement practice find home -mostly but not exclusively- in Contact Improvisation, Body Work, Experiential Anatomy, Axis Syllabus, Gaga and Argentine Tango.
Her works always derive from physicality and are often focused on kinaesthetic empathy. She aims to get bodies into dialogue. She likes bodies. She also likes games, riddles, jokes and speaking into a microphone. Sometimes she likes to sing.
She always likes to dance.
Σofia is one half of dancing duo Eva O.&Σofia,(the short, curly-haired, Greek half to be exact), that is part of this year’s TantsuRUUM residency.
That’s all folks. See you in the studio! x
 
C o n t r i b u t i o n to the space: 5€
L o c a t i o n : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
Q u e s t i o n s : tantsuruum@tantsuagentuur.ee / Joanna Kalm 53462023
 
________________________________________________________________________
Alates 2018. a. pakub TantsuRUUM tantsukunstnikele hooajalise residentuuri võimalust, mille vältel on residendil võimalik kasutada TR-i saale, osaleda programmilistes tegevustest ning jagada ühes kaasresidentidega tundide/töötubade raames oma liikumis-ja kunstipraktikat. Hooajalise residentuuri eesmärgiks on pakkuda pikemaajalist kandvat ja toitvat keskkonda ning toetavat kolleegiumi.
2020/21 hooaja kunstnik-residentideks on Indrek Kornel, Pääsu-Liis Kens, Tatjana Romanova, ning duo Eva Orupõld ja Sofia Filippou.
Eelnevatel hooaegadel on residentuuris osalenud järgmised tantsukunstnikud: Kadri Sirel, Siim Tõniste, Madli Paves, Naddie Simonovits, Christin Taul, Joanna Kalm, Rūta Ronja Pakalne, Kaisa Kattai, Sylvia Köster, Maria Uppin-Sarv ja Eline Selgis.
 
M i s on T a n t s u R U U M ?
TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks. TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega.
Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid (liikumisSESOON), töötoad, uurimuslikud kogunemised, kontaktjämmid ja residentuurid.
TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohaloluga programmi koostamisse ja arendamisse.

Me liigume lähtuvalt märksõnadest:
arenduskeskus – ühine ruum – avatus – kokkupuutepunkt – võrgustik – koostöö – jagatud vastutus – protsess – areng – jätkusuutlikkus – järjepidevus – enesetäiendus.
 
Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega
Toetus: Eesti Kultuurkapital
 

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik Töötoad