Head ETA töötajad, õpetajad, lapsevanemad, õpilased vanuses 18+, tantsukunstnikud, teatrikülastajad, ruumide rentnikud ja kõik teised, kes viibivad Eesti Tantsuagentuuri ruumides!

Püüame kõik ühiselt panustada ja vastutustundlikult käituda, et koroonaviiruse levik Eestis taanduks, kogu ühiskond saaks jääda avatuks ning saaksime jätkata turvaliselt oma igapäeva- ja tantsuelu.
Teeme selleks enda poolt kõik võimaliku ja palume ka kõigil Teil järgida Eesti Vabariigi Valitsuse COVID-19 leviku pidurdamiseks seatud piiranguid ning sellest tulenevaid alljärgnevaid ümberkorraldusi Eesti Tantsuagentuuri ruumides.

COVID-19 PIIRANGUTEGA SEOTUD REEGLID  EESTI TANTSUAGENTUURIS

Alates 23. augustist palume kõigil Eesti Tantsuagentuuri ruumidesse tulijatel vanuses 18+ arvestada kohustusega tõendada oma nakkusohutust vastava tõendiga (kas digitaalselt või paberkandjal). Selleks tuleb patsiendiportaalis eelnevalt luua COVID-19 immuniseerimise tõend, läbipõdemise tõend või testi tõend. Prindi tõend välja või salvesta telefoni, et Sul oleks seda mugav esitada.

Tõendilt peab nähtuma, et ruumidesse tulija on: 

 • COVID-19 vastu vaktsineeritud, oluline on silmas pidada, et vaktsineerimistõend jõustub erinevate vaktsiinide puhul erineval ajal: Pfizer (7p pärast teist süsti), AstraZeneca (15p pärast teist süsti), Moderna (14p pärast teist süsti), Janssen (14p pärast esimest süsti);

või

 • COVID-19 läbi põdenud. Tõend kehtib 180 päeva arvates positiivse testi tulemuse saamisest;

või

 • saanud negatiivse PCR (test peab olema tehtud terviseteenuse osutaja (nt Synlab, Confido) juures mitte varem kui 72h enne majja tulekut) või antigeeni testi (test peab olema tehtud terviseteenuse osutaja (nt Synlab, Confido) juures mitte varem kui 48h enne üritusel osalemist) tulemuse tervishoiuteenuse osutaja juures. 

ETA meeskond kontrollib tõendi ehtsust tõendil oleva QR-koodiga spetsiaalse veebirakenduse abil, tõendi kehtivust kontrollitakse tõendil kajastatud andmete alusel.

NB! Eesti Tantsuagentuuri esindajal on õigus küsida koos nakkusohutuse tõendiga ka isikut tõendavat dokumenti.

NB! Kohapeal testimist ei korraldata!

NB! Eesti Tantsuagentuur pakub koostöös Confido`ga võimalust teha antigeeni kiirtest Sulle sobivas testimispunktis (mitte kiirkliinikus) üle Eesti. Testimisega koos väljastatakse ka vastav sertifikaat. Eesti Tantsuagentuuri külastajatele, õpilastele, töötajatele ja majas viibivatele lapsevanematele kehtib antigeeni kiirtestimisel sooduskood (testi hind sooduskoodiga on 17 eurot). Test tuleb teha mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel osalemist ja/või majja tulekut.

Sooduskoodi saamiseks palume saata vastav sooviavaldus aadressil testimine@tantsuagentuur.ee.

Haigustunnuste ilmnemisel palume jääda koju ja lükata oma tegevus tervise taastumiseni edasi! Eesti Tantsuagentuuri ruumidesse ei ole lubatud tulla kui Sul on haigusnähud ja/või puudub tõend, mis kinnitab, et oled teinud terviseteenuseosutaja juures COVID PCR või antigeeni testi, mille tulemus on negatiivne.

Nakkusohutust ei pea tõendama alla 18-aastane isik. See tähendab, et ta ei pea esitama tõendit negatiivse COVID-19 testi kohta, samuti ei nõuta talt tõendit vaktsineerituse või COVID-19 läbipõdemise kohta. Vajadusel peab alla 18-aastane osaleja vanuse kontrolliks esitama isikut tõendava dokumendi. 

Loodame siiralt Sinu mõistvale suhtumisele, et saaksime üheskoos jätkata oma armastatud tegevusi parimates tingimustes.

Lisainfo: 

COVID-19 RESTRICTION RULES AT THE ESTONIAN DANCE AGENCY

From August 23, we ask all visitors on the premises of the Estonian Dance Agency (ETA) aged 18+ to consider the obligation to prove their infection safety with a corresponding certificate (either in digital format or printed). To do this, a COVID-19 immunization certificate, a recovery certificate, or a test certificate must be created in advance at the online patient portal. Print your certificate or save it on your phone for convenient presentation.

The certificate must prove that the person entering the premises:

is vaccinated against COVID-19
or
is COVID-19 tested (certificate is valid for 180 days from a positive test result)
or
has received a negative PCR test result (the test must be conducted at a health care provider (eg Synlab, Confido) not earlier than 72h before entering to the studio premises) or antigen test result (the test must be conducted at a health care provider (eg Synlab, Confido) not earlier than 48h before attending an event).

The ETA team verifies the authenticity of the certificate with the QR code on the certificate using a special web application, the validity of the certificate is checked on the basis of the data presented in the certificate.
NB! The staff of the Estonian Dance Agency has the right to request a document of personal identification together with an infection safety certificate.
NB! There is no possibility for on-site testing!
NB! The Estonian Dance Agency, in cooperation with Confido, offers the opportunity to take rapid antigen tests at a testing point suitable for you (not in a rapid clinic) all over Estonia. A corresponding certificate is issued together with the testing. Participants and performers in workshops, movement sessions liikumisSESOON or other events at TantsuRUUM are entitled to a discount code for rapid antigen testing (the price of the test with a discount code is 17 euros).
The test must be performed no more than 48 hours before the event.
To receive the discount code, please send a corresponding request to testimine@tantsuagentuur.ee

🟪TantsuRUUM kutsub sind 2020/21 hooajalise residentuuri lõpu < ~ > avanemise festivalile…
r e S I D E n t u u r
r e s i d e n T U U R


Juba kolmandat aastat pakub TantsuRUUM tantsukunstnikele võimalust pikaks ja magusaks loominguliseks residentuuriks. Käesoleva hooaja residentuur koondub tantsukunsti tähistavasse festivali, mida korraldavad Tatjana Romanova, Pääsu-Liis Kens, Eva O. & Σofia ja Indrek Kornel. reSIDEntuur residenTUUR festival pakub etendusi, jagamisi, dialoogi ja mõtisklusi – liikumisse kogunemise võimalust.
R…
E…
S…
I…
D…
E…
N…
T…
U…
U…
R…
See on kutse meilt sinule.
Me jagame seda, kuhu oleme jõudnud ja mõtleme koos teiega, kuhu oleme veel teel.
Koos, üksinda, üksinda koos.
Pöörame tähelepanu teineteisele ja sulle kui vaatajale, osalejale, sõbrale.
Tule tähista grand finale’t, kus on

R õõm
E dasivaade
S oojus
I gatsus
D ance
E mbus
N ägemisrõõm
T oetus
U urimine
U ued perspektiivid
R ambivalgus


A j a k a v a :

🟣10 juuni kell 16:30 AVATUD VESTLUS veebis: residentuuri selja taga ja sees
Vaatame tagasi resident-kunstnike kogemustele hooajalises residentuuris: kuidas antud ajalises raamis töötada? mida võimaldab ruumi ja kolleegide pikaajaline olemasolu? missugust rolli mängivad residentuurid üldiselt kunstniku ‘ellujäämisel’? millised uurimisteemad on resident-kunstnike kannustanud?
🟣11-16 juuni FLY ON THE STUDIO WALL
Mis toimub stuudioseinte taga? Iga päev avab üks resident-kunstnik meile pooleks tunniks oma stuudiouksed voogedastuse vahendusel. Jälgime vahetult n-ö töökohas toimuvat. Ülekanne TantsuRUUMi FB lehel.
🟣17 juuni PÄEV RESIDENT TATJANAGA
Kell 11-14 Töötuba: vabastuse ja massaaži paarispraktika grupis
Kell 18-21 Vaikuse praktika immersiivne ja performatiivne jagamine
R e g i s t r e e r i  F i e n t a s
🟣18 juuni PÄEV RESIDENTIDE Eva O. & Σofiaga
Kell 11-14 Töötuba
Kell 19 Etendus “Where does the point go when we miss it?”
R e g i s t r e e r i  F i e n t a s  
🟣19 juuni PÄEV RESIDENT PÄÄSUGA
Kell 18-20:30 Hübriid jagamine: Töötuba & kogunenud kehapoeesia etendamine
“Kõik, mida ma teen, on mälestus sellest, mis on juba olnud”
R e g i s t r e e r i  F i e n t a s 
🟣20 juuni PÄEV RESIDENT INDREKUGA
Kell 17:00 Lavastusprotsessi jagamine “L’Empire des lumières”Kell 19:00
K o k k u v õ t e : PIKNIK 🥐
R e g i s t r e e r i  F i e n t a s 


⚡Festivali programm on t o e t a j a p i l e t i g a VÕI t a s u t a!
Toetus läheb kunstnike kulude ja tasude suunal. Aitäh!

Lisainfo: FB https://www.facebook.com/TantsuRUUM⚡https://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/


Alates 2018. a. pakub TantsuRUUM tantsukunstnikele hooajalise residentuuri võimalust, mille vältel on residendil võimalik kasutada TR-i saale, osaleda programmilistes tegevustest ning jagada ühes kaasresidentidega tundide/töötubade raames oma liikumis-ja kunstipraktikat. Hooajalise residentuuri eesmärgiks on pakkuda pikemaajalist kandvat ja toitvat keskkonda ning toetavat kolleegiumi.Eelnevatel hooaegadel on residentuuris osalenud järgmised tantsukunstnikud: Kadri Sirel, Siim Tõniste, Madli Paves, Naddie Simonovits, Christin Taul, Joanna Kalm, Rūta Ronja Pakalne, Kaisa Kattai, Sylvia Köster, Maria Uppin-Sarv ja Eline Selgis.

2021/22 hooajalise residentuuri AVALIK KUTSUNG kuulutatakse välja augustikuus!
Festivali toimumist toetavad Eesti Tantsuagentuur ja Eesti Kultuurkapital.

Austraalia lavastaja-koreograaf Marshall Stay tantsulavastus “and once again we are alone” kõnetab ja provotseerib grupikäitumise ja globaalse kultuuri mõisteid, keskendudes rituaalidele ja kultusele meist väljaspool.

Lavastuse tantsijateks ja kaasautoriteks on Seo-hwon Ji, Joonas Tagel, Valeria Januskevits (ETA), Hanna Junti, Ruta Ronja Pakalne (ETA), Arolin Raudva. Laval on 22 suurepärast etendajat, kelle seas ka ETA Kompanii tantsijad.

Lavastusprojekt on Eesti Tantsuagentuuri ja Uue Loomingu Maja kaasproduktsioon ning on osa Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kaasaegse etenduskunsti festivalist CPPM Manifestal.

Esietendus 24. mail 2021 Manufaktuuri Kvartali Katlamajas.

Rohkem infot: https://andonceagain.com ja Facebookis: https://fb.me/e/5AvazPgag
Festivali info: CPPM Manifestal

Eesti Tantsuagentuur on seoses koroonaviiruse (COVID-19) nakatumisnäitaja märkimisväärse tõusu ja viiruse murettekitavalt kiire levikuga otsustanud ära jätta Festivali Koolitants 2020 sel pühapäeval  toimuma pidanud lõppkontserdi.

Ugala teatris 15. novembril toimuva pidanud lõppkontserdi korraldamine tänastes oludes ei ole enam turvaline. 

“Otsus lõppkontsert ära jätta ei tulnud lihtsalt,” sõnas Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein. “Meie soov on korraldada festivali nii, et meil kõigil oleks turvaline, julge ja hoitud olla. Arutasime läbi kõikvõimalikud stsenaariumid, kaalusime koostöös Terviseametiga läbi kõik võimalused. Päeva lõpuks sai aga selgeks, et Koolitantsule omases mahus noorte tantsijate üleriigiline kokkutoomine kätkeb endas praegu liiga suurt riski meie kõigi tervisele”.

Peakorraldaja sõnul mõistab korraldusmeeskond, et otsus Festivali Koolitants 2020 lõppkontsert ära jätta kurvastab tantsijaid-tantsuõpetajaid, kelle plaan selleks nädalavahetuseks oli anda endast Ugala teatri laval maksimum. “Täna oleme aga taas olukorras, kus peame seadma esikohale meie kõigi tervise ja andma üheskoos panuse sellesse, et viiruse levikut piirata nii palju kui vähegi suudame, et saaksime peagi taas turvaliselt koos tantsida,” lisas Bergstein.

Kõik lõppkontserdile müüdud piletid ostetakse Piletilevis tagasi kuni 20. novembrini 2020. Soovi korral on võimalik jätta pilet ka tagasi ostmata ja toetada nii Festivali Koolitants jätkusuutlikku korraldamist.

Festival Koolitants toimus sel aastal juba 26. korda. Koolitants on laste ja noorte lavatantsufestival, kus tänavu esitati kokku 600 tantsu 6500 tantsija esituses. Maakondlike tantsupäevade käigus anti 12 linnas 20 kontserti ja žürii valis piirkondlikele tantsupäevadele neist esinema 289 tantsu. Piirkondlike tantsupäevade käigus anti 3 linnas 8 kontserti ning lavastusmeeskond valis lõppkontserdile esinema  47 tantsu. Lõppkontserdi lavastusmeeskonna liikmed olid Kadi Aare ja Kristjan Kurm. Koolitantsu tantsupäevasid juhtisid Inger ja Ott Nool. 

Seoses COVID-19 nakatumiste suurenemisega just noorte hulgas kehtestab Terviseamet alates  kolmapäevast, 25.nov. uued piirangud huvikoolidele. Õppetöö ETA Tantsukoolis jätkub, aga jälgime tundides osalevate õpilaste piirmäära, milleks on 10 õpilast grupis. Meie soov on ETA Tantsukooli õpilastele pakkuda tantsuõpet võimalikult turvalises keskkonnas, jälgides ohutusnõudeid ja Terviseameti suuniseid. Loodame, et nii õpilased kui ka lapsevanemad mõistavad kehtestatud muudatuste vajadust.

Kehtima hakkavad alljärgnevad muudatused:

 • Ühiskasutatavates ruumides (garderoobis, koridorides jm.) on maski kandmine kõigile alates 12.eluaastast kohustuslik. Tantsusaalides on maski kandmine soovituslik.  
 • Õppetundide ajad lühenevad u 45-50 minutilisteks, see on vajalik vältimaks suuremaid kogunemisi garderoobides ja koridoris.
 • Rühmades, kus  õpilaste osalus on ca 10 õpilast, saavad jätkata osalemist oma tavalisel moel. Õpperühmad( ALG 2B,ALG 3AB, PA1B) mis on suuremad kui piirmäär ette näeb, jagame pooleks. Pool kursusest osaleb oma tunniplaani järgselt kontakttunnis saalis ning pool on distantsõppel vastavalt saadetud juhisele stuudiumis. Selleks, et õpilased saaksid kontakttunde kõigis õppeainetes, siis vahetavad järgmisel nädalal grupid omavahel pooled (nt. need, kes olid sel nädalal konkreetsel päeval kontakttundides, on järgneval nädalal samal päeval distantsõppes).
 • PA2A, PA3A, PA4A, TK1.3, TK2 on  jaotumine kursuse juhendaja otsustada, kuna iga kursus toimetab erinevate väljundite suunas ja iga grupi dünaamika on erinev, siis moodustavad kursuste juhendajad süsteemi, kuidas grupid jagunevad ja roteeruvad. Selleks loovad kursuste juhendajad koostöös õpilastega just nendele kursustele sobiva süsteemi, mis tagaks õppetöös edasimineku ja väljundite valmimise.
 •  Õppekeskkonnas Stuudiumis on  teisipäeva (24.nov.) õhtuks infot, kuidas erinevad grupid vahetuma hakkavad.
 • Täname teid kannatlikkuse eest ja küsimuste korral kindlasti kirjutage või helistage
 • Õpilased, kes kontakttundides osaleda ei saa (nt. eneseisolatsioonis) teavitavad oma distantsõppe soovist 24h ette kersti@tantsuagentuur.ee. Õpilased, kes on kinnitanud oma osaluse distantsõppes, palume kindlasti tunnis osaleda. 
 • Õpilastel, kes on haiged ja õppetöös ei osale, palume teavitada puudumisest kersti@tantsuagentuur.ee

Aitäh kõigile Eesti Tantsuagentuuri ruumide kasutajatele, ETA Tantsukooli õpilastele ja lapsevanematele senise vastutustundliku ja mõistva suhtumise eest!

Palume kõigil ka edaspidi haigustunnustega koju jääda, jälgida oma tervist ning probleemide tekkimisel võtta ühendust.

Küsimuste korral:
kirjuta info@tantsuagentuur.ee või kool@tantsuagentuur.ee
helista tel. +372 660 25 24

Head tantsukooli õpilased ja lapsevanemad

Seoses meie kõigi panusega COVID-19 leviku tõkestamisse jõustuvad Eesti Tantsuagentuuris reedest, 5.novembrist alljärgnevad reeglid ja muudatused:

 1. Tunnid jätkuvad 9.-13.novembrini virtuaalõppel ning seejärel taastub kontaktõpe. Tegemist on ennetava meetmega kuna mitmel meie õpilasel ja õpetajal on tuvastatud lähikontaktid COVID-19 nakkuse kandjaga.
 2. Eeltoodud põhjusel jääb ära ka 8.novembril Lindakivi Kultuurikeskuses toimuma pidanud balletikontsert ja selle avalik peaproov ning 7.novembri proovid ETAs. Piletid ostame tagasi alates 10.novembrist. Veebipoest ostnutele teeb piletiraha tagasikande piletilevi, müügipunktidest piletiostnud jälgige infot Piletilevi ja Eesti Tantsuagentuuri kodulehtedelt.
 3. Kõik majas viibivad isikud, kes ei ole tantsukooli õpilased, peavad alates 11.eluaastast kandma maski või visiiri. Maski või visiiri kandmise kohustus on ka lapsevanematel, koostööpartneritel jt. Tunnis viibib õpetaja maski kandes nii palju kui võimalik.

Tuletame meelde, et ükskõik millistesse haigusnähtudesse tuleb suhtuda tõsiselt ning püsida kodus.

Küsimuste korral pöörduge kooli juhtkonna poole kool@tantsuagentuur.ee

Püsigem terved!


Täna on meil sünnipäev! Eesti Tantsuagentuur saab 22!


Tähistamise rõõmu saame tunda tänu oma inimestele, kes teevad ETAst ETA ja siia igapäevaselt hingega panustavad! ETA Tantsukooli tohutult ägedad, väljakutsetele alati valmis ÕPILASED ning neid toetavad LAPSEVANEMAD! Õpilasi inspireerivad ning teineteist sütitavad ÕPETAJAD! Andekad ja säravad kompanii ning Starlight Cabaret TANTSIJAD! Tantsu uurijad, liikumist mõtestavad TantsuRUUMi RESIDENDID! KOOLITANTSu korraldajad ja tantsurõõmu jagajad! TantsuMENÜÜ toimekad tegijad ja partnerid! Usin, toetav, alati kõigeks valmis TUGITIIM! Abivalmid ja loomingulised KOOSTÖÖPARTNERID!


Rõõm on teineteisele olemas olla!

ETA Tantsukoolis tähistame sünnipäeva stiilselt terve novembrikuu: 

9. – 13.11 Laheda soki nädal!

Tule tundi põnevate sokkidega! 

 • Energiline esmaspäeva sokk
 • Totter teisipäeva sokk
 • Kujunditega kolmapäeva sokk
 • Nukker neljapäeva sokk
 • Rõõmus reede sokk

16. – 20.11 Vallutame sotsiaalmeedia!

Postita oma kursuse tunnist lühike klipp Instagrammi ja tagi ära ETA Tantsukool @tantsuagentuur #eta22 #PÕSeta

 • Esmaspäev – ALG3A+3B- Karoliine; ALG1B- Valeria; TK 2.1- Liisa; PA3A-Helena
 • Teisipäev-PA 1A-Helena, TK 1.3 Julia; TK 1.1 Helena; 
 • Kolmapäev-ALG 1A-Eliisa; PA4A Liisa; TK 1.2 Ruta; ALG 2B Ireen; 
 • Neljapäev- PA3B Julia; TK3 Eliisa; PA1B Julia; PA2A Valeria;
 • Reede- TK 2.2 Karoliine; kõik repertuaariklassid

23. – 27.11 Sünnipäevakuu värvikas lõpp!

Tule tundi pisut värvilisemana!

 • Erk esmaspäev
 • Tume teisipäev
 • Kollane kolmapäev
 • Neoonne neljapäev
 • Roosa reede

ETA koridorist leiad ka teisi ülesandeid, mida terve novembrikuu täita saad!

@tantsuagentuur

#eta22 #ETAväljakutse #ETAchallange #PÕSeta

Esmakordselt Koolitantsu ajaloos jõuab festivali lõppkontsert lavale tervikliku kontsertetendusena. Publiku ette astuvad festivaliaasta kõige erilisemad tantsud, milles peitub omanäoline loomejõud. Esitusele tulevad tantsud, milles tõuseb esile loomingule iseloomulik vaprus otsida, eksida ja katsetada. See miski, mis puudutab, haarab kaasa ja paneb mõtlema. Innustab meid tantsu kogema nii tantsija, tantsulooja kui vaatajana.

Koolitants 2020 maakondlikel tantsupäevadel osales enam kui 600 tantsu 6500 noore tantsija esituses. Tantsupäevade žürii koosseisus Carl Heindrich Pruun, Valeria Januškevitš ja Kaisa Kattai valis nende seast piirkondlikele tantsupäevadele esinema pooled ning lavastajad kutsusid lõppkontserdile esinema 47 tantsu.

Lõppkontserdile kutsutud tantsud leiad siit:

Koolitants 2020 lõppkontserdi “Tants on kunst” lavastavad Kadi Aare ja Kristjan Kurm.

Kontserti juhivad Ott Nool ja Inger. 

www.koolitants.ee

Hea publik – Koolitantsu lõppkontserdil on kohustuslik kanda maski või visiiri. 

Pildistamine ja filmimine ei ole lubatud. 

Koolitants 2020 lõppkontsert “Tants on kunst” toimub pühapäeval, 15.novembril kell 15:00 Ugala teatris.

Pileteid saab osta Piletilevist:

Piletihinnad (koos käibemaksuga):
täispilet 16.- 
sooduspilet 13.- (lapsed, õpilased, üliõpilased, pensionärid)
grupipilet al 5.inimesest 10.- (ainult eelmüügis, kohapeal grupipiletite müüki ei toimu)
kuni 3-aastased lapsed tasuta (istub süles)

Kontserdi päeval on piletid müügil ainult tund enne algust kohapeal. 

foto: Diana Ruitlane-Rüütli

Jaanuari algusest saadik maakondlike ja piirkondlike tantsupäevadega tuuritanud Koolitants lõpetab hooaja lõppkontserdiga.

Lõppkontserdi kunstilised juhid Kadi Aare ja Kristjan Kurm valisid piirkondlikel tantsupäevadel Haapsalus, Põlvas ja Paides lavale astunud pea kolmesaja tantsu seast välja 47 tantsu, mis haakusid enim festivaliaasta teema ning lõppkontserti ühendava pealkirjaga “Tants on kunst”.

Festival saab igal aastal alguse maakondlikelt tantsupäevadelt, kuhu on tantsudega oodatud kõik noored tantsijad ja nende juhendajad. Sealt valib tantsud välja maakondlike tantsupäevade žürii. Piirkondlikel tantsupäevadel teevad oma valiku juba lõppkontserdi kunstilised juhid, kelle ülesandeks on lavastada lõppkontsert, pakkudes ülevaatlikku lavastuslikku tervikut festivaliaastal loodud eriilmelistest tantsudest.

Lõppkontserdi kunstilised juhid tõid festivaliaastast esile positiivse muutusena tantsužanrite kaotamise ja ütlesid, et tänu sellele olid kontserdid vaheldusrikkad. “Publikuna vaatad siis iga tantsu kui terviklikku teost, mitte ei keskendu ühele stiilile ja selle sees olevale tehnikale ning seetõttu on pilt huvitav ja värskendav,” ütles Kadi Aare. “Tantsijad tahtsid lavale – see tohutu tantsujanu paistis kõikidest nähtud tantsudest välja. Eriti just lastetantsudes oli mõnus kogeda seda tantsijates säilinud ehedust ja puhast tantsurõõmu, mis tantsule nii palju juurde lisab,” lisas ta. Lõppkontserdi teine kunstiline juht Kristjan Kurm märkis ära muusikapalade lavastamise oskuse: “Neid tantse, kus üks muusikaline teos oli algusest lõpuni terviklikult ära lavastatud, ilma lõikeid tegemata ja mikse kasutamata, oli mitmeid, ja see teeb rõõmu.“ 

Mõlemad kunstilised juhid tunnistasid, et valikut nii paljude tantsude seast oli keeruline teha ning mõned kripeldused jäävad ikka sisse. “Lõppkontsert ise kõneleb lõpuks iseenda eest kõige paremini,” võttis Kurm tantsude seast valiku tegemise kokku.

“Koolitantsu matemaatika valem on väga lihtne,” ütleb Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein. “Maakondlike tantsupäevade žürii professionaalsele valikule liidetakse piirkondlike tantsupäevade noortežüriid enim kõnetanud tantsud, mis korrutatakse piirkondlike tantsupäevade kontserdite publikule hinge läinud tantsudega ja jagatakse lõpuks lavastusmeeskonna subjektiivse arvamusega. Ehk tulemus ilmestab kõige eredamalt just tänavust festivaliaastat,” ütleb Bergstein tantsude teekonna kohta lõppkontserdile. 

Kokku osalesid Koolitants 2020 maakondlikel tantsupäevadel 600 tantsu ning lavale astusid 6500 noort tantsijat. 

Koolitantsu 15. novembril Viljandis Ugala teatris toimuva lõppkontserdi piletid on müügil novembri algusest. Kontserte juhivad Inger ja Ott Nool.

Lõppkontserdil esinevate truppide ja tantsude nimekirja leiad siit: https://tantsuagentuur.ee/wp-content/uploads/2020/10/Loppkontserdi-tantsud-2020.pdf