pohiaste7
pohiaste5
pohiaste66-landscape
pohiaste11-landscape

PÕHIASTMES ON FOOKUSES: TANTS KUI ENESEVÄLJENDUS!

 

Vanus: 10-14 a. noored

Valik: balleti ja kaasaegsete tantsude suund
Kestus: 4 õppeaastat
Õppemaht: 1. aasta 4 x 60 min. nädalas

2.-4. aasta 5 x 60 min. nädalas

 

Õpetajad: Dagmar Rang-Saal, Valeria Januškevits, Marge Ehrenbusch, Helena Pihel, Julia Koneva, Rūta Pakalne, Valeria Januškevits, Liisa Laine, Raho Aadla, Ireen Peegel ja mitmed külalisõpetajad

 

Õppeained: klassikaline tants, kaasaegne tants, tantsuline treening, kaasaegne jazz, tänavatants, tantsuanalüüs, improvisatsioon

 

 

Põhiastmesse vastuvõtt toimub katsete alusel!

Katsed toimuvad 15. juunil. Registreeri eelnevalt oma soov siinsamas kodulehel.

Vaata infot katsete kohta SIIT

 

Võtame vastu õpilasi põhiastme kaasaegse tantsu esimesele kursusele, mida juhendab järgmisel aastal meie maja metoodik ja õppekava juht Helena Pihel.

 

Kursus 10-11 aastastele poistele ja tüdrukutele, mis avab põneva tantsumaailma toetudes uurivale õpikogemusele, loomingulisele väljendusele ja erinevatele kaasaegsetele tantsustiilidele.

 

Helena: “Tants liigutab sind mugavusest lahti - tantsuõppes on palju eneseületamise kohti, tants liigutab.”

 

Noori vanuses 12-14 ootame sisse astuma juba olemasolevatele põhiastme kursustele kursustele

Katsete eesmärgiks on välja selgitada õpilaste valmisolek mitmekülgseks kehatreeninguks läbi erinevate tantsustiilide ja tantsutehnikate.

 

Juhul, kui katsetel osalemise aeg ei sobi, siis võta meiega ühendust ja leiame teise võimaluse. Registreerimiseks täida vastuvõtuankeet ning iga kooliaasta alguses õppetöö alustamiseks õppeleping.

 

Õppetegevuse üldeesmärgid:

- aktiivse ja püsiva suhte loomine tantsukunsti valdkonnaga;

- anda laiapõhjaline baasharidus läbi erinevate tantsustiilide, et õpilane oleks võimeline etendama tehnilisemaid koreograafiaid, kus tähelepanu on täpsusel ja väljenduslikkusel;

- tantsukompositsiooni põhimõtete tundmaõppimine ning iseseisva rakendamisjulguse ja tahte soodustamine;

- laiendada kasutatavat sõnavara/terminoloogiat ning arusaamist tantsukunstist.

 

Avatud tunnid ja eksamid! Kõik õpilase pereliikmed on oodatud osa saama kaks korda aastas toimuvatest eksamitest/ avatud tundidest, kus näitame õppeaines läbitud materjali ning püüame saada ülevaate õpilase arengust. Õpilase jaoks on olulised ka peale eksameid ja avatud tunde toimuvad videovaatamised ja tagasisideringid.

 

Tunni riietus: Põhiastme balletitunnis must maikalõikega trikoo, lühike läbipaistev tantsuseelik või lühikesed liibuvad püksid, heledad sukkpüksid ja balletisussid. Teistes õppetundides riietu mugavalt ja korrektselt. Juuksed paneme alati korralikult kinni patsi ning lahti ulatuva osa krunni (hea on kasutada selleks vastavaid krunninõelu, võrku ning klambreid). Ehted ja käekellad ei ole lubatud!

Õppeaasta 2020/2021 tantsutunnid algavad 7. septembril, vt. tunniplaani siit!

 

Septembri esimesel nädalal toimub ETA Tantsukoolis projektinädal, kus tutvutakse maja ja  kooli õppekorraldusega ning toimuvad mitmed põnevad üritused.

 

Vastuvõtuankeet ETA Tantsukooli registreerimiseks :

 

   

  VILISTLASED MEIST

  DIANA SELJUŠKIN
  arstiteadusüliõpilane

   

  „ETAs meeldis mulle erinevate tantsustiilide ja -õpetajate rohkus ning see, et lisaks heale tehnilisele tasemele peeti oluliseks ka improvisatsiooni ja omaloomingut. Lisaks tantsuoskuse arendamisele sain väärtuslikke ja meeldejäävaid lavakogemusi esinemistest, tantsu- ja teatriprojektidest, mis arendasid palju lavalist eneseväljendusoskust, julgust ning andsid võimaluse tutvuda uute inimestega.“

  KRISTIINA SIIG (KAPPER)
  tantsuõpetaja, koreograaf

   

  „Sain kaasa suure ja kirju pagasi: tantsuhariduse erinevatest tantsustiilidest kinesioloogia aluste ja lavameigini välja. Eriti hindan aga kogemusi, mida pakkusid esinemissituatsioonid ning nendeks valmistumise protsessid. Oli pikki prooviperioode ning esinemisnumbrite peensusteni lihvimist, aga ka viimase hetke ootamatusi ning eelmisel õhtul uue tantsu õppimist või lausa loomist. Nii olen ka täna tantsuõpetajana valmis töötama väga erinevates tingimustes.“

  JOHHAN ROSENBERG
  koreograafia tudeng Amsterdami ülikoolis SNDO

   

  „ETA Tantsukool on super combo - klassikast kuni tänavani. Tänu sealsetele staarõpetajatele on võimalik saada väga korralikku ülevaadet tervest Eesti tantsumaastikust ja arendada end kiiresti nii tehniliselt ja loovalt. Müts maha ja SUUR AITÄH -  kogu ETA pere ja minu õpetajad Helena Pihel, Rauno Zubko, Kaja Kreitzberg, Eliisa Sirelpuu, Dagmar Rang-Saal, Piret Viikholm ja Liisa Laine!“

  MARI STANKUS (LOFITSKAJA)
  Eesti Rahvusballeti baleriin

   

  „ETA oli mulle kolme aasta vältel koduks, kuhu oli soov alati tulla ning ära minna polnud üldse tahtmist. Tantsukoolist sain ma lisaks tantsuharidusele, lahedatele õpetajatele ning trennikaaslastele ka suure tantsuarmastuse, millest mul tegelikult puudust oli. Arvatavasti, kui ma poleks ETAsse läinud, ei oleks ma seal, kus praegu olen. Eesti Tantsuagentuur jääb mulle alatiseks südamesse.“