pohiaste7
pohiaste5
pohiaste66-landscape
pohiaste11-landscape

PÕHIASTMES ON FOOKUSES: TANTS KUI ENESEVÄLJENDUS!

 

Vanus: 11-14 a. noored
Valik: klassikalise tantsu (balleti) ja kaasaegsete tantsude suund
Kestus: 4 õppeaastat
Õppemaht: 1. aasta 4 x 60 min. nädalas
2.-4. aasta 5 x 60 min. nädalas
Õpetajad: Dagmar Rang-Saal, Valeria Januškevitš, Marge Ehrenbusch, Helena Pihel, Julia Koneva, Rūta Pakalne, Liisa Laine, Karoline Suhhov, Igor Lider ja mitmed külalisõpetajad
Õppeained: klassikaline tants, kaasaegne tants, tantsuline treening, kaasaegne jazz, show/jazz, street jazz, kehatöö, tänavatants, tantsuanalüüs, kompositsioon, interdistsiplinaarsed kunstid, tantsuline võimlemine, repertuaar, soolorepertuaar.

Põhiastme õppetegevuse üldeesmärgid:
- luua aktiivne ja püsiv suhe tantsukunsti valdkonnaga;
- anda laiapõhjaline baasharidus, õpetades eri tantsustiile, et õpilane oleks võimeline
etendama tehnilisemaid koreograafiaid, kus tähelepanu on täpsusel ja väljenduslikkusel;
- õpetada tundma tantsukompositsiooni põhimõtteid ning soodustada õpilases nende iseseisvat rakendamisjulgust ja -tahet;
- arendada kasutatavat sõnavara/terminoloogiat ning tantsukunsti mõistmist.

Klassikalise tantsu suunal (rühma tähis B) saab õppida ETA tantsukooli eelastmes, algastmes ja põhiastmes. Klassikalise tantsu suunal õppides on õpilastel nädalas kaks balleti kui põhiaine tundi ja vastavalt astmele kõrvalained, mis on erinevatel õppesuundadel samad, et tagada lisaks põhiaine oskustele ka laiem tantsija haridus.
Kaasaegsete tantsude suunal (rühma tähis A) saab õppida ETA tantsukooli algastmes, põhiastmes ning ka tantsijakooltiuse õpe on kaasaegsete tantsu suunale üles ehitatud. Kaasaegsete tantsude suunal õppides on õpilastel nädalas kaks kas kaasaegse tantsu või kaasaegse jazzi kui põhiaine tundi ja vastavalt astmele kõrvalained, mis on erinevatel õppesuundadel samad, et tagada lisaks põhiaine oskustele ka laiem tantsija haridus.

Põhiastme balleti suuna rühmad 2023/24 õppeaastal:
PA 1B - kursuse juhendaja Dagmar Rang-Saal
PA 4B - kursuse juhendaja Dagmar Rang-Saal

Põhiastme kaasaegse tantsu suuna rühmad 2023/24 õppeaastal:
PA 1A- kursuse juhendaja Liisa Laine
PA 2A- kursuse juhendaja Karoline Suhhov
PA 3A- kursuse juhendaja Julia Koneva

Vaata tunniplaani siit!

Õppetegevuse üldeesmärgid:

- aktiivse ja püsiva suhte loomine tantsukunsti valdkonnaga;

- anda laiapõhjaline baasharidus läbi erinevate tantsustiilide, et õpilane oleks võimeline etendama tehnilisemaid koreograafiaid, kus tähelepanu on täpsusel ja väljenduslikkusel;

- tantsukompositsiooni põhimõtete tundmaõppimine ning iseseisva rakendamisjulguse ja tahte soodustamine;

- laiendada kasutatavat sõnavara/terminoloogiat ning arusaamist tantsukunstist.

 

Avatud tunnid ja eksamid! Kõik õpilase pereliikmed on oodatud osa saama kaks korda aastas toimuvatest eksamitest/ avatud tundidest, kus näitame õppeaines läbitud materjali ning püüame saada ülevaate õpilase arengust. Õpilase jaoks on olulised ka peale eksameid ja avatud tunde toimuvad videovaatamised ja tagasisideringid.

 

Tunni riietus: Põhiastme balletitunnis must maikalõikega trikoo, lühike läbipaistev tantsuseelik või lühikesed liibuvad püksid, heledad sukkpüksid ja balletisussid. Teistes õppetundides riietu mugavalt ja korrektselt. Juuksed paneme alati korralikult kinni patsi ning lahti ulatuva osa krunni (hea on kasutada selleks vastavaid krunninõelu, võrku ning klambreid). Ehted ja käekellad ei ole lubatud!

Show / jazz
Tund koondab jazziliku kehakeele ja treeningsüsteemi ning seob selle showlike elementidega. Tunnis arendatakse läbi harjutustiku kõiki füüsilisi võimeid: vastupidavust, koordinatsiooni ja painduvust. Lisaks õpitakse põnevaid koreograafiaid. Tund on aktiivne, mänguline, arendab esinemisjulgust ning eneseväljendusoskust.

 

Kaasaegne tants
Tund tagab laiapõhjalise kaasaegse tantsu kogemuse, avades erinevaid tehnikaid ja põhimõtteid. Tunnis on avatud, mänguline ja uuriv õpikeskkond, milles arendatakse teadlikku kehakasutust ning arendatakse loomingulisust.
Kaasaegse tantsu tunnis saab osa põnevatest koreograafiatest ning arendada tantsutehnilisi võimeid läbi põrandatehnika, improvisatsiooni ning kehateadliku kaasaegse tantsutehnika praktika. Tunnis tehakse erinevaid harjutustikke, improviseeritakse, luuakse ja tantsitakse.

Kehatöö
Kehatöö tunnis keskendutakse üldfüüsilisele treeningule, mille aluseks on klassikaline ballett, kuid mida sooritatakse suures mahus joogapallidel. Harjutuste pallidel sooritamine loob olukorra, milles lihaskond on pidevas töös ning mõte on alati “kohal”. Tehnika eesmärgiks on pakkuda klassikalise balleti treeningut kaasaegses võtmes.

Tantsulise võimlemise repertuaariklass
Tunnis arendatakse üldfüüsilist võimekust, painduvust, rütmi ja koordinatsiooni etendusliku väljundi eesmärgil. Igal repertuaariklassil on aasta jooksul mitu erinevat esinemist või projekti, mille elluviimiseks tundides töötatakse. Võimlemisrühmas järjepidevalt osalenutel on võimalus osaleda ka järgmise tantsupeo protsessis ja võimlemispidudel ning muudel erinevatel esinemistel.

 

Repertuaariklass
Repertuaariklassis luuakse! Tund on just selleks, et osaleda põnevas loomeprotsessis, mille käigus kujunevad erinevad väljundid, mida aasta jooksul etendatakse. Repertuaariklassi eesmärkideks on senini olnud nt Koolitants, erinevad festivalid, võistlused ja projektid.

Vaata tunniplaani siit!

 

Septembri esimesel nädalal toimub ETA Tantsukoolis projektinädal, kus tutvutakse maja ja  kooli õppekorraldusega ning toimuvad mitmed põnevad üritused.

 

Vastuvõtuankeet ETA Tantsukooli registreerimiseks :

    

  VILISTLASED MEIST

  DIANA SELJUŠKIN
  arstiteadusüliõpilane

   

  „ETAs meeldis mulle erinevate tantsustiilide ja -õpetajate rohkus ning see, et lisaks heale tehnilisele tasemele peeti oluliseks ka improvisatsiooni ja omaloomingut. Lisaks tantsuoskuse arendamisele sain väärtuslikke ja meeldejäävaid lavakogemusi esinemistest, tantsu- ja teatriprojektidest, mis arendasid palju lavalist eneseväljendusoskust, julgust ning andsid võimaluse tutvuda uute inimestega.“

  KRISTIINA SIIG (KAPPER)
  tantsuõpetaja, koreograaf

   

  „Sain kaasa suure ja kirju pagasi: tantsuhariduse erinevatest tantsustiilidest kinesioloogia aluste ja lavameigini välja. Eriti hindan aga kogemusi, mida pakkusid esinemissituatsioonid ning nendeks valmistumise protsessid. Oli pikki prooviperioode ning esinemisnumbrite peensusteni lihvimist, aga ka viimase hetke ootamatusi ning eelmisel õhtul uue tantsu õppimist või lausa loomist. Nii olen ka täna tantsuõpetajana valmis töötama väga erinevates tingimustes.“

  JOHHAN ROSENBERG
  koreograafia tudeng Amsterdami ülikoolis SNDO

   

  „ETA Tantsukool on super combo - klassikast kuni tänavani. Tänu sealsetele staarõpetajatele on võimalik saada väga korralikku ülevaadet tervest Eesti tantsumaastikust ja arendada end kiiresti nii tehniliselt ja loovalt. Müts maha ja SUUR AITÄH -  kogu ETA pere ja minu õpetajad Helena Pihel, Rauno Zubko, Kaja Kreitzberg, Eliisa Sirelpuu, Dagmar Rang-Saal, Piret Viikholm ja Liisa Laine!“

  MARI STANKUS (LOFITSKAJA)
  Eesti Rahvusballeti baleriin

   

  „ETA oli mulle kolme aasta vältel koduks, kuhu oli soov alati tulla ning ära minna polnud üldse tahtmist. Tantsukoolist sain ma lisaks tantsuharidusele, lahedatele õpetajatele ning trennikaaslastele ka suure tantsuarmastuse, millest mul tegelikult puudust oli. Arvatavasti, kui ma poleks ETAsse läinud, ei oleks ma seal, kus praegu olen. Eesti Tantsuagentuur jääb mulle alatiseks südamesse.“