pohiaste7
pohiaste5
pohiaste66-landscape
pohiaste11-landscape

PÕHIASTMES ON FOOKUSES: TANTS KUI ENESEVÄLJENDUS!

 

Vanus: 10-14 a. noored

Valik: klassikalise tantsu (balleti) ja kaasaegsete tantsude suund
Kestus: 4 õppeaastat
Õppemaht: 1. aasta 4 x 60 min. nädalas

2.-4. aasta 5 x 60 min. nädalas

 

Klassikalise tantsu suunal saab õppida ETA tantsukooli eelastmes, algastmes ja põhiastmes. Klassikalise tantsu suunal õppides on õpilastel nädalas kaks balleti kui põhiaine tundi ja vastavalt astmele kõrvalained, mis on erinevatel õppesuundadel samad, et tagada lisaks põhiaine oskustele ka laiem tantsija haridus.
Kaasaegsete tantsude suunal saab õppida ETA tantsukooli algastmes, põhiastmes ning ka tantsijakooltiuse õpe on kaasaegsete tantsu suunale üles ehitatud. Kaasaegsete tantsude suunal õppides on õpilastel nädalas kaks kas kaasaegse tantsu või kaasaegse jazzi kui põhiaine tundi ja vastavalt astmele kõrvalained, mis on erinevatel õppesuundadel samad, et tagada lisaks põhiaine oskustele ka laiem tantsija haridus.
Suundadele õppima asumine otsustatakse õpilase, lapsevanema ja kooli koostöös lähtudes kooli võimalustest seoses vanuste ja gruppidega.

 

Õpetajad: Dagmar Rang-Saal, Valeria Januškevitš, Marge Ehrenbusch, Helena Pihel, Julia Koneva, Rūta Pakalne, Liisa Laine ja mitmed külalisõpetajad

 

Õppeained: klassikaline tants, kaasaegne tants, tantsuline treening, kaasaegne jazz, tänavatants, tantsuanalüüs, improvisatsioon.

Õppetegevuse üldeesmärgid:

- aktiivse ja püsiva suhte loomine tantsukunsti valdkonnaga;

- anda laiapõhjaline baasharidus läbi erinevate tantsustiilide, et õpilane oleks võimeline etendama tehnilisemaid koreograafiaid, kus tähelepanu on täpsusel ja väljenduslikkusel;

- tantsukompositsiooni põhimõtete tundmaõppimine ning iseseisva rakendamisjulguse ja tahte soodustamine;

- laiendada kasutatavat sõnavara/terminoloogiat ning arusaamist tantsukunstist.

 

Avatud tunnid ja eksamid! Kõik õpilase pereliikmed on oodatud osa saama kaks korda aastas toimuvatest eksamitest/ avatud tundidest, kus näitame õppeaines läbitud materjali ning püüame saada ülevaate õpilase arengust. Õpilase jaoks on olulised ka peale eksameid ja avatud tunde toimuvad videovaatamised ja tagasisideringid.

 

Tunni riietus: Põhiastme balletitunnis must maikalõikega trikoo, lühike läbipaistev tantsuseelik või lühikesed liibuvad püksid, heledad sukkpüksid ja balletisussid. Teistes õppetundides riietu mugavalt ja korrektselt. Juuksed paneme alati korralikult kinni patsi ning lahti ulatuva osa krunni (hea on kasutada selleks vastavaid krunninõelu, võrku ning klambreid). Ehted ja käekellad ei ole lubatud!

Vaata tunniplaani siit!

 

Septembri esimesel nädalal toimub ETA Tantsukoolis projektinädal, kus tutvutakse maja ja  kooli õppekorraldusega ning toimuvad mitmed põnevad üritused.

 

Vastuvõtuankeet ETA Tantsukooli registreerimiseks :

    

  VILISTLASED MEIST

  DIANA SELJUŠKIN
  arstiteadusüliõpilane

   

  „ETAs meeldis mulle erinevate tantsustiilide ja -õpetajate rohkus ning see, et lisaks heale tehnilisele tasemele peeti oluliseks ka improvisatsiooni ja omaloomingut. Lisaks tantsuoskuse arendamisele sain väärtuslikke ja meeldejäävaid lavakogemusi esinemistest, tantsu- ja teatriprojektidest, mis arendasid palju lavalist eneseväljendusoskust, julgust ning andsid võimaluse tutvuda uute inimestega.“

  KRISTIINA SIIG (KAPPER)
  tantsuõpetaja, koreograaf

   

  „Sain kaasa suure ja kirju pagasi: tantsuhariduse erinevatest tantsustiilidest kinesioloogia aluste ja lavameigini välja. Eriti hindan aga kogemusi, mida pakkusid esinemissituatsioonid ning nendeks valmistumise protsessid. Oli pikki prooviperioode ning esinemisnumbrite peensusteni lihvimist, aga ka viimase hetke ootamatusi ning eelmisel õhtul uue tantsu õppimist või lausa loomist. Nii olen ka täna tantsuõpetajana valmis töötama väga erinevates tingimustes.“

  JOHHAN ROSENBERG
  koreograafia tudeng Amsterdami ülikoolis SNDO

   

  „ETA Tantsukool on super combo - klassikast kuni tänavani. Tänu sealsetele staarõpetajatele on võimalik saada väga korralikku ülevaadet tervest Eesti tantsumaastikust ja arendada end kiiresti nii tehniliselt ja loovalt. Müts maha ja SUUR AITÄH -  kogu ETA pere ja minu õpetajad Helena Pihel, Rauno Zubko, Kaja Kreitzberg, Eliisa Sirelpuu, Dagmar Rang-Saal, Piret Viikholm ja Liisa Laine!“

  MARI STANKUS (LOFITSKAJA)
  Eesti Rahvusballeti baleriin

   

  „ETA oli mulle kolme aasta vältel koduks, kuhu oli soov alati tulla ning ära minna polnud üldse tahtmist. Tantsukoolist sain ma lisaks tantsuharidusele, lahedatele õpetajatele ning trennikaaslastele ka suure tantsuarmastuse, millest mul tegelikult puudust oli. Arvatavasti, kui ma poleks ETAsse läinud, ei oleks ma seal, kus praegu olen. Eesti Tantsuagentuur jääb mulle alatiseks südamesse.“