Dear Ukrainian dance lovers – kids, youth, dance professionals – you are welcome to our dance school and DanceSPACE activities at Estonian Dance Agency

ENG
Dear young Ukrainian dance lovers!

Estonian Dance Agency (Eesti Tantsuagentuur) dance school is a private hobby school located in the center of Tallinn. It offers dance education for children and youth of different ages in a wide range of dance styles: ballet, contemporary dance, acrobatics, contemporary jazz, street dance, general physical training, floor technique etc. We have four age groups: pre-level (4-6 y), beginner level (7-11 y), basic level (12-14 y), dancer training (15-18 y). 

The teachers and choreographers who work with the students are inspiring qualified fans of their profession. 

In spring 2022 it is possible to participate in the following classes:

Beginner level (7-11 y)
Tuesday 15:30-16:25 general physical training
Thursday 15:30-16:25 acrobatics
Basic level (12-14 y)
Tuesday 17:30-18:25 contemporary dance
Thursday 16:30-17:25 acrobatics
Thursday 17:30-18:25 contemporary jazz
Thursday 16:30-17:25 ballet
Thursday 17:30-18:25 ballet
Dancer training (15-18 y)
Monday 17:30-18:25 ballet
Tuesday 18:30-19:25 street dance
Wednesday 17:30-18:25 contemporary dance (advanced)
Thursday 18:30-19:25 floor technique

It is possible to join the whole program in autumn 2022. For Ukrainian participants the classes are free of charge. We will soon also provide information about summer dance camp opportunities.

Get in touch: kool@tantsuagentuur.ee; +372 56627254 (school manager Lii Ainsalu) 

Come visit us: we are located in the city center at Hobujaama 12, II floor – Estonian Dance Agency/ Eesti Tantsuagentuur
Our homepage: www.tantsuagentuur.ee

EDA Dance School/ ETA Tantsukool is more than a dance school – it is part of the Estonian Dance Agency dance center, where art and education merge and beginners and professionals meet daily. It´s a great company to join!


Dear Ukrainian dance lovers – you are welcome to DanceSPACE/TantsuRUUM at Estonian Dance Agency

Dance professionals and amateur movers from Ukraine are welcome to join the DanceSPACE/TantsuRUUM movementSEASON/liikumisSESOON: regular dance trainings for professionals and amateurs every
Monday   19:30-21:00
Thursday 10:00-11:30

Dance and other arts professionals are welcome to join different workshops. Coming: 

Workshop: Dance&Draw (eng/est) 25.03/ 26.03 at 19–21 and 29.03/ 30.03 at 10–12

Workshop: The Space of Variations/Variantide ruum (rus/est) 12.02/ 19.03/ 09.04/ 14.05 at 16.00-18.00

Workshop: ECOSOMATIC PRACTICES FOR LIVING AND DYING ON A DAMAGED EARTH/Ökosomaatilised praktikad kahjustatud planeedil elamiseks ja suremiseks (eng) 2.04/ 3.04 at 10–17 

Participation is free of charge for Ukrainan war refugees. 

Get in touch: tantsuruum@tantsuagentuur.ee; tel. +372 56224717 (Jane Miller-Pärnamägi); tel. +372 53462023 (Joanna Kalm)

General information: https://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/
https://www.facebook.com/TantsuRUUM

https://www.instagram.com/tantsuruum/

RUS
Дорогие украинские дети и молодежь и все, кто любит танцы!

Наша школа предлагает танцевальные уроки для разных возрастов. У нас разработана многообразная программа для преподавания балета, современного танца, акробатики, джаза, уличных танцев, а также других техник и направлений. Учебный процесс рассчитан для разных возрастов: 

  • дошкольники (возраст от 4 до 6 лет)
  • начинающие (возраст от 7 до 11 лет)
  • основной курс (возраст от 12 до 14 лет)
  • курс танцора (возраст от 15 до 18 лет) 

Наши преподаватели – это дипломированные хореографы и люди, которые знают и любят свое дело.  

Начинающие (7-11 лет)
Вторник 15:30-16:25 танцевальный урок
Четверг 15:30-16:25 акробатика
основной курс (12-14 лет)
Вторник 17:30-18:25 современный танец
Четверг 16:30-17:25 акробатика
Четверг 17:30-18:25 современный джаз 
Четверг 16:30-17:25 балет
Четверг 17:30-18:25 балет
Курс танцора (15-18 лет)        
Понедельник 17:30-18:25 балет
Вторник 18:30-19:25 уличные танцы (хип-хоп)
Среда 17:30-18:25 современные танцы (уровень продолжающие)
Четверг 18:30-19:25 партер (современный танец)

Можно также присоединиться к полной программе обучения с осени 2022 года. Для детей и молодежи Украины занятия бесплатные. Мы также предлагаем летние танцевальные лагеря, информация о которых будет опубликована в ближайшее время.

Контакты: kool@tantsuagentuur.ee; +372 56627254 (директор школы Лии Айнсалу (Lii Ainsalu)
Мы находимся  в центре города: Hobujaama 12, 2 этаж – Эстонское танцевальное агентство

Дорогие украинцы, любящие искусство танца, добро пожаловать в на мастер-классы Эстонского Танцевального Агентства.

Украинские профессионалы и любители танцев приглашаются на DanceSPACE movementSEASON (мастер-классы и тренинги)

Понедельник 19:30-21:00

Четверг 10:00-11:30

Предстоящие мастер-классы для профессионалов. 

Workshop: Dance & Draw (англ./эст.) 25.03 / 26.03 с 19–21 и 29.03 / 30.03 с 10–12

Workshop: Variants Room (rus/est) 12.02 / 19.03 / 09.04 / 14.05 с 16.00 до 18.00

Семинар: Практика для психосоматики о том, как жить на загрязненной планете (на английском языке) 2.04 / 3.04 с 10:00 до 17:00

Участие бесплатное для всех украинцев.

Контакты: tantsuruum@tantsuagentuur.ee; тел. +372 56224717 (Яне Миллер-Пярнамяги (Jane Miller-Pärnamägi ) ); тел. +372 53462023 (Джоанна Калм (Joanna Kalm))

Общая информация:  https://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/

https://www.facebook.com/TantsuRUUM

https://www.instagram.com/tantsuruum/

EST

Head Ukraina lapsed ja noored, kellele meeldib tantsida!

Eesti Tantsuagentuuri Tantsukool on Tallinna kesklinnas asuv erahuvikool, mis pakub tantsuga tegelemise võimalust erinevas vanuses lastele ja noortele. Tantsukooli iseloomustab mitmekülgne õppeprogramm paljude erinevate tantsustiilidega: ballett, kaasaegne tants, akrobaatika, kaasaegne jazz, tänavatants, tantsuline treening, põrandatehnika jpm. Õppetegevus toimub neljas vanuseastmes: eelaste (4-6 a), algaste (7-11 a), põhiaste (12-14 a), tantsijakoolitus (15-18 a). 

Tantsutunde viivad läbi inspireerivad ja oma eriala armastavad tantsuõpetajad ja koreograafid, kes on vastava haridusega professionaalid. 

Sellel kevadel saab tulla tutvuma ja osalema järgnevatesse tantsutundidesse:

Algaste (7-11 a)
Teisipäev 15:30-16:25 tantsuline treening
Neljapäev 15:30-16:25 akrobaatika
Põhiaste (12-14 a)
Teisipäev 17:30-18:25 kaasaegne tants
Neljapäev 16:30-17:25 akrobaatika
Neljapäev 17:30-18:25 kaasaegne jazz
Neljapäev 16:30-17:25 ballett
Neljapäev 17:30-18:25 ballett
Tantsijakoolitus (15-18 a)
Esmaspäev 17:30-18:25 ballett
Teisipäev 18:30-19:25 tänavatants
Kolmapäev 17:30-18:25 kaasaegne tants (edasijõudnud)
Neljapäev 18:30-19:25 põrandatehnika

Soovi korral võimalus liituda kogu õppeprogrammiga sügisel 2022. Tunnid on Ukraina lastele ja noortele tasuta. Pakume suveks ka tantsulaagri võimalusi, mille info avaldame peagi.
Võta ühendust: kool@tantsuagentuur.ee; +372 56627254 (kooli juhataja Lii Ainsalu);
Tule kohale: asume kesklinnas; Hobujaama 12, II korrus – Eesti Tantsuagentuur
Meie koduleht: www.tantsuagentuur.ee.

ETA Tantsukool on rohkem kui tantsukool – see on osa Eesti Tantsuagentuuri tantsukeskusest, kus kohtuvad kunst ja haridus ning kus igapäevaselt tegutsevad nii  tantsuprofessionaalid kui alles alustavad tantsuhuvilised. 


Head Ukraina inimesed, kes te armastate tantsukunsti- olete oodatud TantsuRUUMi Eesti Tantsuagentuuris.

Tantsuprofessionaalid ja liikumisharrastajad Ukrainast on oodatud TantsuRUUMi liikumisSESOONi: regulaarsed tantsutreeningud tantsuprofessionaalidele ja harrastajatele igal
Esmaspäeval 19:30-21:00
Neljapäeval 10:00-11:30

Tantsu ja muude kunstialade professionaalidele erinevatesse töötubadesse. Tulemas on: 

Töötuba: Dance&Draw (eng/est) 25.03/ 26.03 kell 19–21 ja 29.03/ 30.03 kell 10–12

Töötuba: Variantide ruum (rus/est) 12.02/ 19.03/ 09.04/ 14.05 kell 16.00-18.00

Töötuba: Ökosomaatilised praktikad kahjustatud planeedil elamiseks ja suremiseks (eng) 2.04/ 3.04 kell 10–17 

Osalemine kõigile Ukraina sõjapõgenikele tasuta. 
Võta ühendust: tantsuruum@tantsuagentuur.ee; tel. +372 56224717 (Jane Miller-Pärnamägi); tel. +372 53462023 (Joanna Kalm)

Üldine info: https://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/
https://www.facebook.com/TantsuRUUM

https://www.instagram.com/tantsuruum/