Töötuba: Dance & Draw// Hanna Junti

25märts2022
30märts2022
Hooaja resident Hanna Junti kutsub! Töötuba: Dance & Draw
 
25.03 ja 26.03 kell 19-21
29.03 ja 30.03 kell 10-12
 
Töötoas kohtuvad tants ja joonistamine ning uurime, kuidas need praktikad saavad vastastikku üksteist mõjutada ja inspireerida. Mind huvitab, kuidas ühest lähtepunktist saavad tekkida erinevas vormis visuaalsed väljendused: liikuvate kehadega aeg-ruumi maalitud pildid või käega paberile pandud 2D maailmad.
Töötoas on tantsu ja joonistamist võrdselt. Esitan tantsulisi väljakutseid ja nendest lähtuvaid joonistamisülesandeid. Vaatame, kuidas tõlkida kehalist kogemust paberile ja ka vastupidi – kuidas paberil olevast pildist leida üles tantsu.
 
Töötuba ei eelda põhjalikke eelnevaid tantsulisi ega kunstialaseid oskuseid.
 
TantsuRUUMi residentuuri käigus olen mõelnud duettide peale ja sellele, et me ei tantsi kunagi üksinda, isegi kui ruumis ei ole teist inimest. Partneriks saab olla muusika, mälestused, gravitatsioon, enda poolt püstitatud ülesanne või küsimus.. Viimasel ajal olen üha enam huvi hakanud tundma visuaalsete mõjutajate vastu.
 
Kohapeal on olemas paberid ja elementaarsed joonistusvahendid. Kui soovid, võid kaasa võtta enda sketchbooki ja/või meelepärased kunstitarbed.
 
T ö ö t o a h i n d :
1x 12 eurot
4 x 40 eurot
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee
 
Oled oodatud!
l i i k u j a l t > l i i k u j a l e
Töötuba toimub Eesti Kultuurkapitali toel - täname!
 
ENG
Resident artist Hanna Junti invites! Workshop: Dance & Draw
 
25.03 and 26.03 at 19-21
29.03 and 30.03 at 10-12
 
The workshop brings together dancing and drawing and finds ways for these practices to influence and inspire each other. I am interested in looking for different visual outcomes from the same starting point, be it paintings from moving bodies in time-space or 2D worlds drawn by hand on paper.
Dancing and drawing will be done equally. I will challenge movement and drawing excercises that proceed from dance. We will explore how to interpret physical sensation on paper and vice versa — how to find the dance in the picture.
 
The workshop doesn’t require exhaustive training in dance or art.
 
During the residency at TantsuRUUM I have been thinking about duets and how we never dance alone, even if there is no one else in the space. We can partner with the music, memories, gravity, excercises or questions. Lately I have been more and more interested in visual influenfces.
I will provide paper and basic drawing tools. You are welcome to bring your own sketchbook and/or art supplies to your liking.
 
P r i c e :
1x 12 euros
4 x 40 euros
L o c a t i o n: Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, II floor
Q u e s t i o n s: tantsuruum@tantsuagentuur.ee
 
You are welcome!
f r o m m o v e r > t o m o v e r
The workshop is funded by Estonian Cultural Endowment - thank you!

There are 13 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM Töötoad