Foto: Jaan Krivel

Detsembris osalesid ETA Tantsukooli tantsijad koostööprojekti raames Opera Veto ooperistuudioga G.C. Menotti jõuluooperis “Amahl ja öised külalised”.

Ooperi lavastas Thomas Wiedenhofer Saksamaalt, koreograaf oli Katharina Wiedenhofer.

Lavastust mängiti Tallinnas Viimsi Huvikeskuses ning Tartus Pauluse kirikus.

ETA Tantsukoolist olid laval: Hele-Riin Hunt, Helena Anette Hanni, Kristina Õunapuu, Mia Elise Ehasoo, Mia Mõisnik, Stella Pauts, Tiina Talisoo.

Projekt oli tantsijatele põnevaks esinemiskogemuseks koos Tallinna Muusikakeskkooli sümfooniaorkestri, segakoor K.O.O.R.i ja solistidega.

Opera Veto ooperistuudio on asutatud kolme laulja poolt – Aule Urb (metsosopran), Atlan Karp (bariton) ja Aivar Kaseste (tenor). Ooperistuudio eesmärk on tuua lavale nii Eestis kui ka mujal maailmas vähemtuntud ja unustatud kammer- ja lühioopereid, anda eneseteostus- ja täiendamisvõimalusi Eesti lauljatele, lavastajatele ja pianistidele. Oleme Eestis ainukesed, kes kammer- ja lühiooperitega järjekindlalt tegelevad. Alates 2020. aastast korraldab Opera Veto koostöös Vello Jürna pärijate, Väike-Maarja Muusikaseltsi ja Väike-Maarja omavalitsusega Vello Jürna nimelist vokalistide konkurssi.

Oleme ETAs veendumusel, et tantsul on imeline võime toetada inimese tervise kõiki olulisi osasid. Läbi tantsu treenime oma füüsilist keha, avastame selle piire ja õpime seda kuulama. Tants toetab ka meie vaimset tervist, andes liikujale võimaluse end väljendada ja lubab meie ajul mitmekülgsemalt areneda. Tants on uskumatult sotsiaalne tegevus- inimene on sotsiaalne olend ja vajab meie silmis suhtlemise väljendumist ka läbi oma füüsilise keha. Tantsul on seega suur võim mõjutada meie tervist ja seeläbi ka suur vastutus. 

Meile siin ETA Tantsukoolis meeldib mõelda suurelt. Teinekord võiks ju arvata, et las keegi teine teeb mõne olulise asja ära, kuid me lihtsalt ei ole nii ehitatud. Õnneks oleme koondanud oma ägedatesse tantsusaalidesse ägeda seltskonna õpetajaid ja arendustiimi, kelle ideed lendavad kõrgelt ja kõike seda selleks, et noored saaksid läbi huvihariduse ka laiemalt maailma kohta õppida. 

Sel aastal oleme viimase aja pandeemia kogemuse valguses mõistnud, et tervisest rääkimine ei jookse mööda külge maha. Ja kui õpilane teeb midagi huvist, siis läbi selle huvi on võimalik ka olulisi elulisi väärtusi arendada. 

Just seetõttu oleme selle aasta tantsukooli üheks oluliseks eesmärgiks võtnud tervisest rääkimise ja juba praegu on meie majas toimunud sel teemal väga palju põnevat. 

ETA Tantsukooli põhiaste 4. ja tantsijakoolitus 2. kursustel ning ETA Kompaniil on sel aastal võimalus olla piltootkursused meie “Tantsija tervis” programmis, mille raames kogetakse mitmekülgset tervise käsitust. Novembris alustati praktilise füsioloogia seminaridega, mille raames käsitletakse keha funktsionaalsust, õpitakse praktiliselt anatoomiat ning katsetatakse harjutusi, mis toetavad tantsija keha mitmekülgset arengut. Kaili Puusepa ja Indrek Korneli juhendamisel kohtutakse aasta jooksul korduvalt, et saada uusi ja praktilisi teadmisi keha ülesehitusest ning jälgida, millist kasu ühiselt iganädalasesse õppeprogrammi valitud harjutused noorte liikumisele on andnud. Siinkohal tehakse koostööd kursuse juhendajatega, kes harjutused oma tundide raames õppeprogrammi lülitavad. 

Lisaks praktilisele füsioloogiale on noortel võimalik osaleda vaimse tervise seminaridel, mida viib läbi Minna Sild (peaasi.ee). Vaimse tervise seminaridel saavad noored rääkida just nendest teemadest, mis neil praegu “põlevad” ja kasulikku informatsiooni vaimse tervise olulisusest ning toetamisest. Samuti on programmis toetava toitumise seminarid, mis aitavad mõista täisväärtusliku toitumise olulisust suure füüsilise koormuse juures. 

Lisaks uuele õppekavalisele arendusele toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi “Noorte heaks” noorsootöö nädala “Tee endale head” raames meie majas mitmeid huvitavaid töötubasid, mis kaasasid lisaks õpilastele ka vanemaid ja õpetajaid. 

Kaisa Kattai juhendamisel said noored arutleda sotsiaalmeedia ja tantsu suhete üle ning kaardistada sotsiaalmeedias terveks jäämist toetavaid nippe. Tiina Mölderi ja Eliisa Sirelpuu juhendamisel said lapsed, õpetajad ja lapsevanemad osaleda “teeme koos” töötoas, mis innustas peresid ja sõpru koos liikuma. Need töötoad olid lausa nii populaarsed, et planeerime ägedate lapsevanemate üleskutsel juba järgmist ettevõtmist. Vaimsest tervisest rääkisime ka selle nädala raames. Minna Sild tutvustas noortele erinevaid vaimse tervise häireid ning võimalusi, kuidas end aidata ja kust abi leida. 

“Tee endale head” ETA Tantsukooli töötubade programmi raames valmivad ka videoklipid, mis peegeldavad noorte poolt saadud infot ja kogemusi, mida teiste noortega jagada.

Tervis on meie kõikide ühine vastutus, sest me kõik mõjutame teineteise tervist. Jah, tantsutunnis on põhiline fookus liikumise arendamisel ja uurimisel, eneseväljendusel ja tehnilisel arengul, kuid omades nii suurt ja ägedat tantsukogukonda, tuleb oma inimeste eest ka laiemalt hoolt kanda. Ja teinekord teeb selle tantsimise hoopis sisukamaks mõne teise olulise teema detailne ühine vaatlemine. 

Igal juhul- tants tervistab – meie oleme selles küll täiesti kindlad!

Sel aastal tunnustas Eesti Tantsuhuvihariduse Liit Tantsuhuvihariduse Galal inimesi, kes on toetanud ja abistanud ETHLi ettevõtmisi ning olnud aktiivsed elluviiad. Tunnustuse pälvis ka ETA Tantsukooli õpilane Saara Lotta Krusell, kui Eesti Noorte Tantsuühingu (ENTÜ) tegus, toetav ja koostöine noorteaktiivi liige. 

Eesti Noorte Tantsu Ühingu eesmärk on esindada, kaasata ja toetada noorte tantsu valdkonnas tegutsejaid läbi omavahelise suhtlusvõrgustiku, koostöö ja arendustegevuste ning püüab igakülgselt koondada finants ressursse, et mitmekülgseid ja vajalikke noorte tantsu toetavaid tegevusi ellu viia. 

Siit põgus ülevaade Saara Lotta Kusellist. 

KES ON SAARA?

Ma olen tavaline kooliõpilane, kes õpib praegu ka Eesti Tantsuagentuuris. Mulle meeldib tants, nii tantsusaalis, neljaseina taga oma toas, kui ka igal pool mujal.

KUST ALGAS SINU TANTSUTEE?

Ma alustasin tantsimisega lasteaias, pärast seda tegelesin neli aastat kergejõustikuga. See ei istunud mulle väga ja pöördusin vana kire juurde tagasi. Alguses, peale kergejõustikku, tantsisin oma kooli stuudios, nüüd ETAs.

KUIDAS SA ETASSE JÕUDSID?

Hakkasin uurima erinevaid tantsukoole Tallinnas ja leidsin Eesti Tantsuagentuuri. Nii tuligi otsus sinna katsetele minna. 

MIKS SA TANTSID?

Ma tantsin, sest see teeb mind rõõmsaks.

KUIDAS SA  ENTÜSSE JÕUDSID?

Ega täpset või konkreetset vastust sellele polegi, see lihtsalt läks nii ja mina läksin vooluga kaasa.

MIKS SA OLED VÄLJASPOOL TANTSUSAALI TEGELENUD KA TEISTE PROJEKTIDEGA?

Mul on olnud aega ja tahtmist. Lisaks on mu ümber mõnna keskkond ja head inimesed.

Kõikidel tantsijatel on võimalus tänapäeval tantsumaastiku oma kaasa rääkimiste ja tegemistega kujundada. ENTÜ on Saarale, mulle ja paljudele teistele noortele selle võimaluse andnud. ENTÜ liikmena olen näinud Saara arengut nii tantsija kui ka organiseerijana. Temaga on alati tore koos teha ajurünnakuid ja planeerida järgmisi üritusi. Nii sõbrana kui ka organisatsiooni liikmena on ta mind palju inspireerinud.

Hele-Riin Hunt 

Talvise vaheaja lõpus toimus teistkordselt ETA Tantsukooli ajaloos INTENSIIV. Sel korral kompaktsemal kahepäevasel kujul, pakkudes noortele tantsijatele väljakutseid ja uut energiat. INTENSIIV: TALV 2022 programmis avardasid osalejate vaimset ja füüsilist maailma tantsukunstnikud ja tantsuõpetajad Siim Tõniste, Dmitri Harchenko, Johhan Rosenberg, Hanna Junti, Sofia Kruusamägi, Riina Ausma, Elyca Edovald, Valeria Januškevitš, Karoline Suhhov ja Laura Kvelstein. Ühtlasi kandis INTENSIIV: TALV 2022 endas suvise intensiivi ootusärevust ja hoiab meie uut traditsiooni veeremas.

ESIMENE INTENSIIV toimus 25.-30.06 2021. aasta juunis ning see pakkus õpilastele alates algastmest kuni ETA Kompaniini põnevaid väljakutseid ning uusi väljundeid. INTENSIIV on ETA Tantsukooli õpetajate Julia Koneva ja Helena Piheli poolt algatatud töötubade programm, mille eesmärgiks on pakkuda laiapõhjalist ning mitmekülgset tantsu intensiivsete töötubade ning loomelaborite näol. Ühes nendega kuuluvad INTENSIIVI tiimi veel Rūta Ronja Pakalne, Valeria Januškevitš, Lii Ainsalu, Ulvi Kroon-Mürk, Karoline Suhhov, Joosep Kurm, Kristjan Kurm ja Jane Miller-Pärnamägi. 

Programmi moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et tantsukunsti tuleb vaadelda terviklikult ja et lisaks erinevatele tantsutehnikatele saaks noor tantsija rikkamaks ka vaimse kogemuse võrra. Nii kaasataksegi programmi tantsukunstnikke ja tantsuõpetajaid, kes lisaks füüsilistele väljakutsetele kompaks erinevaid tantsijaks olemise aspekte – aitaks silmaringi avardada, stiiliülest tervikpilti luua, näha tantsus lavakunsti, leida tantsurõõmu jne.

Sama oluline kui tantsijana arenemine, on INTENSIIVil koos kogemine, koos olemine, koos analüüsimine ning tantsuperena kasvamine. INTENSIIV väärtustab kvaliteetset koosolemise aega, mida off-programmi (ühisüritused, etteasted, kirbuturg jne.) näol sisustatakse. Olulised märksõnad siinkohal on sõpruskondade kasvamised ning õpilaste ja õpetajate vahelise usalduse suurenemine. 

INTENSIIV kannab endas neid väärtusi, mida ETA Tantsukooli töös igapäevaselt edasi anda püüame – rikkalikult ja kontsentreeritud kujul.

Põnevat programmi pakume õpilastele alates algastmest, et sütitada tantsurõõmu ja pakkuda uusi huvitavaid väljakutseid.

Tantsijakoolituse ja põhiastme programm koosneb mitmete juhendajate töötubadest ning kahepäevasest loomelaborist, mis toimuvad erinevate intervallidega INTENSIIVI vältel. Algastme programm on suunatud meie kõige noorematele osalejatele, pakkudes neile põnevaid tegevusi kombineerides juba tuttavate õpetajatega taaskohtumise rõõmu ka uute väljakutsetega. 

TANTSIJAKOOLITUSE töötubasid juhendavad: Siim Tõniste, Dmitri Harchenko, Mark Monak, Johhan Rosenberg

Loomelaborit juhendab: Hanna Junti

PÕHIASTME töötubasid juhendavad: Siim Tõniste, Dmitri Harchenko, Mark Monak, Johhan Rosenberg

Loomelaborit juhendab: Sofia Kruusamägi 

ALGASTME töötubasid juhendavad: Riina Ausma, Elyca Edovald, Valeria Januškevitš

Loomelaborit juhendab: Karoline Suhhov

Põhjalikum info juhendajate ja töötubade sisuga on tulemas peagi!

Lisaks kõikidele töötubadele ja loomelaborititele toimub INTENSIIVIL erinevaid tegevusi ja üritusi:
-ETA Kirbukas

-Noorte tantsukunstnike showing ja loomingu jagamine

-Kõikide astmete programmide avalik showing

-Improjämm

INTENSIIVI tasu on 60€, mis tagab kogu programmi – lõuna mõlemal päeval, õhtuoote (aka snäkilaud) ja lisategevused. Meie jaoks on oluline, et kõik soovijad saaksid INTENSIIVIL osaleda. Seetõttu on võimalik läbi rääkida ka individuaalne maksmisplaan.

Registreerimise kolm kerget sammu:

-Täida ära registreerimisankeet, mis asub lingil: https://forms.gle/yxegvUmU2yCyvH4c6

-INTENSIIVI koha tagamiseks tuleb tasuda arve suuruses 60€ seitsme tööpäeva jooksul peale arve laekumist. INTENSIIVI arved laekuvad registreerijatele detsembri alguses.

-Ärka 7. jaanuari hommikul, kosuta end korraliku hommikusöögiga ning sea (tantsu)sammud ETAsse INTENSIIVI poole!

REGISTREERIMISE LÕPPKUUPÄEV on 14.12!

NB! Riiklike piirangute kestmise korral kantakse ettemaks tagasi. Täiskasvanud osalejate nakkusohutuse tõendamine lähtub sel ajal kehtivatest riiklikest piirangutest. 

KÜSIMUSED ON ALATI OODATUD!

Kui soovid täpsustusi, siis kirjuta intensiiv@tantsuagentuur.ee 

OOTAME ETA TANTSUKOOLI TANTSIJAID OSALEMA AUDITIONIL!

Rahvusvaheline projekt ja lavastusprotsess koostöös Soomes tegutseva Vantaa Tantsukooliga!


AUDITIONILE OOTAME

-14-21aastaseid tantsijaid

-tantsijaid, kellel on valmisolek pühenduma projekti kuni 2022 sügis

NB! Kõikidel projekti valitud tantsijatel peab olema suvel 2022 kehtiv COVID vaktsineerimispass (vajalik reisimiseks)

TANTSIJALE PAKUME

-rahvusvahelise projekti kogemust

-lavastusprotsessi ja kogemuste vahetamist Vantaa Tantsukooliga

-võimalust etendada Soomes ja Eestis

-projekt kompenseerib transpordi ja majutuse Soome külastustel


AUDITION toimub Eesti Tantsuagentuuris 14.01 kell 19.30! 

Auditionil osalemiseks palume registreerida ennast hiljemalt 14.01 kell 12.00!


REGISTREERI SIIN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejBfnBMhmRl7WtxrA_V7paHHFzojgXIMgAoeTf4Rf6jfNCjw/viewform?usp=pp_url


Kõik on oodatud julgelt proovima ning saama osa auditioni kogemusest! Auditionil valitakse projekti 10 tantsijat! 🙂

Suure rõõmuga teatame, et juba õige varsti saab näha ETA Tantsukooli õpilasi (Hele-Riin Hunt, Helena Anette Hanni, Kristina Õunapuu, Mia Elise Ehasoo, Mia Mõisnik, Stella Pauts ja Tiina Talisoo) ooperistuudio Opera Veto poolt korraldatavas jõuluime loos “Amahl ja öised külalised”.

Etendused toimuvad:

18.12. kell 18.00 Tartu Pauluse kirikus

19.12. kell 19.00 Viimsi Huvikeskuses

Pileteid etendustele saab osta siit: https://fienta.com/et/s/g-c-menotti-amahl-ja-oised-kulalised-jouluime-lugu

Opera Veto ja Tallinna Muusikakeskkooli sümfooniaorkester
Lavastaja: Thomas Wiedenhofer
Dirigent: Jaan Ots
Koreograaf: Katharina Wiedenhofer
Kunstnik: Helen Moon
Muusikaline juht: Toomas Kaldaru
Segakoor K.O.O.R.
Eesti Tantsuagentuuri tantsijad

Amahl – Ka Bo Chan, Ema – Aule Urb
3 kuningat: Kaspar – Aivar Kaseste, Melchior – Atlan Karp, Balthazar – Aarne Talvik
Paaž – Arno Jürjens

Sisukokkuvõte
Tegevus toimub Petlemma lähistel.
Amahl on vigase jalaga karjusepoiss, kes on vestnud enda kätega käimise hõlbustamiseks ühe lihtsa kargu. On hiline õhtutund, kristalselt puhas talvine taevas on tähtedega üle külvatud, nende keskel särab Jõulutäht. Hütist väljas, mitte kaugel uksest, istub kivil suurde pleedi mähkunud Amahl ning puhub karjasevilet. On aeg magama heita, aga imeliselt helkiv taevas ja sabaga täht ei anna Amahlile kuidagi asu ning ta heidab ema tungiva pealekäimise järjel vastumeelselt ja rahutuna asemele.
Keset ööd kõlab ukse taga vali koputus ning Amahli mõõtmatuks imestuseks seisavad ukse taga kolm võõrast, kes on uhkelt riides, justnagu kuningad ja paluvad öömaja. Nad on sabatähe kannul käinud pika-pika maa… See täht juhatab neid ühe erilise lapse juurde. Kõige lõpuks sünnib üks jõuluime, Amahl liitub kuningatega, et viia ka enda poolt kingitus Pühale Lapsele.

Opera Veto ooperistuudio on asutatud kolme laulja poolt – Aule Urb (metsosopran), Atlan Karp (bariton) ja Aivar Kaseste (tenor). Ooperistuudio eesmärk on tuua lavale nii Eestis kui ka mujal maailmas vähemtuntud ja unustatud kammer- ja lühioopereid, anda eneseteostus- ja täiendamisvõimalusi Eesti lauljatele, lavastajatele ja pianistidele. Oleme Eestis ainukesed, kes kammer- ja lühiooperitega järjekindlalt tegelevad. Alates 2020. aastast korraldab Opera Veto koostöös Vello Jürna pärijate, Väike-Maarja Muusikaseltsi ja Väike-Maarja omavalitsusega Vello Jürna nimelist vokalistide konkurssi.

Sel aastal tähistame ETA sünnipäeva pisut teistmoodi.

29.11-03.12 toimub ETA Tantsukoolis PROJEKTÕPPE NÄDAL, mis toimub üle-eestilise noorsootöö nädala raames ning mille märksõnaks on #teenendalehead! Projekti toetab Haridus ja Teadusministeerium HARNO toetusprogrammiga Noorte Heaks.

Nädalat alustame kolme põneva töötoaga ning lõpetame kogu kooli sünnipäevapeoga!

Projektõppe nädalal on fookuses noorte vaimne tervis ja digitaliseerimisega seotud väljakutsed:
1. Toome erinevas vanuseastmes noorte ja nende pereliikmeteni erinevaid tõhusaid harjutusi, mis toetaksid nende aktiivset liikumist ning hoiaks vaimset tasakaalu.
2. Seame veelgi suurema tähelepanu alla iseenda ning võimalused, kuidas saada tuge liikumisest.

3. Õpime paremini märkama ja mõtestama digivõimalusi ning seonduvaid ohte.

Kolmes erinevas töötoas käsitletakse erinevaid noorte vaimse tervise ja targalt digivahendite kasutamisega seotud teemasid, et saada konkreetset infot ja juhiseid, kuidas siis endale head teha ja end järjepidevalt toetada.

“Liikumistegevused peredele”

Eliisa Sirelpuu ja Tiina Mölderi juhendamisel – on praktiline töötuba lastele koos nende pereliikmetega. Koos perega liikumise harjutuste, mängude ja tantsimise katsetamine, et toetada perekondlikku sotsiaalset tervist võimaldades peredel leida lihtsaid ja efektiivseid ühistegevusi ka läbi liikumise. 

30.11 teisipäev 16:30-18:00 Algastme õpilastele ja vanematele, Eliisa Sirelpuu juhendamisel

Vajalik eelregistreerimine lingil https://forms.gle/pvmFGUj9bGXAG7Py8

01.12 kolmapäev 16:30-18:00 Algastme õpilastele ja vanematele, Tiina Mölderi juhendamisel

Vajalik eelregistreerimine lingil https://forms.gle/pvmFGUj9bGXAG7Py8

“Tants ja sotsiaalmeedia: kuidas tervelt käituda ja terveks jääda?”

Kaisa Kattai ja Liisa Laine juhendamisel – töötuba keskendub noorte enimkasutatud sotsiaalmeedia platvormide liikumist käsitleva sisu mõtestamisele: Millist sisu platvormile postitatakse? Mis on eakohane sisu? Kuidas postitatud materjal noore edaspidist elu mõjutab? Jpm. 

29.11 esmaspäeval 17:30- 19:30 põhiastmetele

30.11 teisipäeval 18:30- 20:30 TK 2-d  

“Vaimne tervis ja liikumine”

Minna Sild (Peaasi) – teoreetiline loeng koos praktiliste ülesannetega, et tõhustada noorte tööriistakasti lihtsasti rakendatavate vaimset tervist edendavate meetoditega igapäevaelus – erinevad vaimse tervise ja selle hoidmise teemad (keskendumisraskused, ärevus, pingete maandamine jms.)

30.11 teisipäev

18:30-20:30 TK1 ja TK3-d 

NB! Kooli tunniplaanis toimuvad 29.11-03.12 muudatused, mille kohta tuleb täpsem info õpikeskkonda Stuudium.

03.12 reede

17.00-21.00 ETA sünnipäevapidu! 

Vaba lava, mängud ja muud tegevused, üllatusesineja, disko!

Täname kõiki sõpru, kolleege, lapsevanemaid, toetajaid ja koostööpartnereid meeldejääva aasta eest ning soovime teile ilusaid pühi ja mõnusat aastavahetust!

ETA Tantsukool on jõulupuhkusel. Kohtume tundides taas uuel aastal 10. jaanuaril!