algaste22-landscape
alg1
algaste4
algaste1

ALGASTMES ON FOOKUSES: TANTS KUI KEHAKOOL!

 

Vanus: 7-11 a. poisid ja tüdrukud

Valik: klassikalise tantsu (balleti) või kaasaegsete tantsude suund

Kestus: 4 õppeaastat

Õppemaht: 1. aasta 3 x 60 min. nädalas

                   2.-3. aasta 4 x 60 min. nädalas

Õpetajad: Dagmar Rang-Saal, Valeria Januškevitš, Julia Koneva, Eliisa Sirelpuu, Karoline Suhhov, Liisa Laine, Igor Lider, Elyca Edovald

 

Algastmes saavad õpilased avastada tantsumaailma läbi mitmekülgse tantsuõppe programmi, mille eesmärgiks on võimaldada tantsu algõpetust läbi tantsutehniliste baasoskuste:
- õige kehahoiaku kasutamine;
- jalgade ja käte positsioonide ning sammustiku omandamine;
- koordinatsiooni, kehatunnetuse ja jõu arendamine;
- painduvuse arendamine jm.
Olulisim läbi kõikide tundide on motiveerida õpilasi liikuma ja end julgelt loovalt väljendama. Algastme põhiõpe loob hea aluse õpilastel hästi toime tulla liikumisõpetuse tundides, jätkata tantsuõpingutega või spordiga erinevatel aladel ning olla liikumist väärtustav noor.
Alates ALG2 kursusest on võimalus lisaks põhiõppe programmile osa võtta repertuaariklassi programmis olevast tantsulise võimlemise tunnist ning osaleda võimlemis- ja tantsupidudel.

Klassikalise tantsu suunal (rühma tähis B) saab õppida ETA tantsukooli eelastmes, algastmes ja põhiastmes. Klassikalise tantsu suunal õppides on õpilastel nädalas kaks balleti kui põhiaine tundi ja vastavalt astmele kõrvalained, mis on erinevatel õppesuundadel samad, et tagada lisaks põhiaine oskustele ka laiem tantsija haridus.
Kaasaegsete tantsude suunal (rühma tähis A) saab õppida ETA tantsukooli algastmes, põhiastmes ja tantsijakoolituses. Kaasaegsete tantsude suunal õppides on õpilastel nädalas kaks kas kaasaegse tantsu või kaasaegse jazzi kui põhiaine tundi ja vastavalt astmele kõrvalained, mis on erinevatel õppesuundadel samad, et tagada lisaks põhiaine oskustele ka laiem tantsija haridus.
Algastme balleti rühmad 2023/24 õppeaastal:
ALG 1B - kursuse juhendaja Dagmar Rang-Saal
ALG 4B - kursuse juhendaja Valeria Januskevitš
Algastme kaasaegse tantsu rühmad 2023/24 õppeaastal:
ALG 1A - kursuse juhendaja Karoline Suhhov
ALG 2A - kursuse juhendaja Julia Koneva
ALG 4A - kursuse juhendaja Eliisa Sirelpuu

 

Tunni riietus eelkoolis ja algastmes!

Balletisuunal: roosa maikalõikega trikoo, heledad sukkpüksid ja sussid. Juuksed paneme alati korralikult kinni patsi ning lahti ulatuva osa krunni (hea on kasutada selleks vastavaid krunninõelu, võrku ning klambreid). Ehted ja käekellad jäta ka kotti!

Kaasaegsete tantsude suunal: pikad püksid ja T-särk. Särk peaks olema piisavalt pikk, et kõht ja selg paljaks ei tuleks ja lapsel oleks tunnis mugav. Juuksed paneme alati kinni. Ehted ja käekellad jäta ka kotti!

 

Avatud tunnid! Kõik õpilase pereliikmed on oodatud osa saama kevadperioodil toimuvast avatud tunnist, kus näitame aasta jooksul õpitut. Õpilase jaoks on oluliseks tagasiside etapiks ja lisamotivatsiooni võimaluseks peale avatud tunde toimuv video-analüüs. Sõbralikus ringis arutatakse nähtava üle ning saadakse õpetaja selgituste toel ülevaade, mis juba õnnestub päris hästi ja kuhu poole edasi püüelda.
Kevadkontsert - algastme tundides valmistatakse ette ka tantse, millega esineda ETA Tantsukooli kevadkontserdil GRANDE FINALE Salme Kultuurikeskuses ning ka teistel sündmustel.
Perepäevad - leiame, et liikumise võlu võiks laps avastada varakult ja eriti tore on lapsel seda kogeda koos oma vanematega. Võimalus oma vanematega koos tegutseda, on just see, mis teeb väikesed lapsed alati õnnelikuks. Vanemad on ja jäävad lastele olulisemateks eeskujudeks. Sellest tulenevalt korraldab Eesti Tantsuagentuur tantsupäevi peredele, kuhu on oodatud eelkooliealised ja algklasside vanuses lapsed koos vanematega / peredega / õdede-vendadega.

Ballett
Klassikalise tantsu tunnis arendatakse üldist füüsilist võimekust läbi klassikalise tantsu esteetika ning harjutustiku eakohaselt mängulises võtmes. Lisaks treeningule annab tund ka võimaluse tantsida, arendada eneseväljendust ning loovust.

Akrobaatika
Akrobaatika tunnis arendatakse painduvust, üldfüüsilist võimekust ja vastupidavust ning õpitakse lihtsamaid akrobaatilisi elemente. Õppimine toimub läbi mängu ja harjutuste ning tunnist ei puudu ka loominguline pool, mille raames saavad õpilased ise luua kasutades tunnis õpitut.

Jazztants
Tund on alati mõnusalt akiivne ja koosneb tugevast tantsulisest kehakoolist ja loovatest etteastetest.
Jazztantsu tunnis arendatakse läbi harjutustiku kõiki füüsilisi võimeid: vastupidavust, koordinatsiooni ja painduvust. Lisaks õpitakse põnevaid koreograafiaid ning saadakse esimesed kogemused improvisatsiooni ja loominguliste etteastete loomisest toetatud keskkonnas. Seda kõike jazzilikus võtmes. Tund on aktiivne, liikuv ja mänguline!

Kaasaegne tants
Tunnis on avatud, mänguline ja uuriv õpikeskkond, milles arendatakse teadlikku kehakasutust ning arendatakse loomingulisust.
Kaasaegse tantsu tunnis saab osa põnevatest koreograafiatest ning arendada tantsutehnilisi võimeid läbi põrandatehnika, improvisatsiooni ning kehateadliku kaasaegse tantsutehnika praktika. Tunnis tehakse erinevaid harjutustikke, improviseeritakse, luuakse ja tantsitakse.

 

Tantsulise võimlemise repertuaariklass
Tunnis arendatakse üldfüüsilist võimekust, painduvust, rütmi ja koordinatsiooni etendusliku väljundi eesmärgil. Igal repertuaariklassil on aasta jooksul mitu erinevat esinemist või projekti, mille elluviimiseks tundides töötatakse. Võimlemisrühmas järjepidevalt osalenutel on võimalus osaleda ka järgmise tantsupeo protsessis ning võimlemispidudel.

 

Algastmes vastuvõtukatseid ei toimu - kõik lapsed on tantsima väga oodatud! Esimest korda kooli tulemiseks täida palun vastuvõtuankeet ning iga kooliaasta alguses õppetöö alustamiseks õppeleping.

 

Vastuvõtuankeet ETA Tantsukooli registreerimiseks :

    

  VILISTLASED MEIST

  DIANA SELJUŠKIN
  arstiteadusüliõpilane

   

  „ETAs meeldis mulle erinevate tantsustiilide ja -õpetajate rohkus ning see, et lisaks heale tehnilisele tasemele peeti oluliseks ka improvisatsiooni ja omaloomingut. Lisaks tantsuoskuse arendamisele sain väärtuslikke ja meeldejäävaid lavakogemusi esinemistest, tantsu- ja teatriprojektidest, mis arendasid palju lavalist eneseväljendusoskust, julgust ning andsid võimaluse tutvuda uute inimestega.“

  KRISTIINA SIIG (KAPPER)
  tantsuõpetaja, koreograaf

   

  „Sain kaasa suure ja kirju pagasi: tantsuhariduse erinevatest tantsustiilidest kinesioloogia aluste ja lavameigini välja. Eriti hindan aga kogemusi, mida pakkusid esinemissituatsioonid ning nendeks valmistumise protsessid. Oli pikki prooviperioode ning esinemisnumbrite peensusteni lihvimist, aga ka viimase hetke ootamatusi ning eelmisel õhtul uue tantsu õppimist või lausa loomist. Nii olen ka täna tantsuõpetajana valmis töötama väga erinevates tingimustes.“

  JOHHAN ROSENBERG
  koreograafia tudeng Amsterdami ülikoolis SNDO

   

  „ETA Tantsukool on super combo - klassikast kuni tänavani. Tänu sealsetele staarõpetajatele on võimalik saada väga korralikku ülevaadet tervest Eesti tantsumaastikust ja arendada end kiiresti nii tehniliselt ja loovalt. Müts maha ja SUUR AITÄH -  kogu ETA pere ja minu õpetajad Helena Pihel, Rauno Zubko, Kaja Kreitzberg, Eliisa Sirelpuu, Dagmar Rang-Saal, Piret Viikholm ja Liisa Laine!“

  MARI STANKUS (LOFITSKAJA)
  Eesti Rahvusballeti baleriin

   

  „ETA oli mulle kolme aasta vältel koduks, kuhu oli soov alati tulla ning ära minna polnud üldse tahtmist. Tantsukoolist sain ma lisaks tantsuharidusele, lahedatele õpetajatele ning trennikaaslastele ka suure tantsuarmastuse, millest mul tegelikult puudust oli. Arvatavasti, kui ma poleks ETAsse läinud, ei oleks ma seal, kus praegu olen. Eesti Tantsuagentuur jääb mulle alatiseks südamesse.“