Töötuba: Ökosomaatilised praktikad kahjustatud planeedil elamiseks ja suremiseks// Olive Bieringa

02apr.2022
03apr.2022

kell 10:00 - 17:00

Kutse edendama dialoogi keskkondlikust jätkusuutlikkusest kehalisuse kaudu:
 
🟩Läbiviija: Olive Bieringa
🌱Töötuba toimub nii sise- kui ka välikeskkonnas.
 
Töötoa keskmes on ökosomaatilised praktikad, mille vahendusel tuuakse kehaline kogemus ja teadmine suhtesse keskkondlike aspektidega, nii inimloodud kui ka 'loodusliku' maastikuga. Ökosomaatikat praktiseeritakse ja uuritakse kui ühte võimalikku lähenemist, mille abil ületada teatav lõhe inimeseksolemise ja ökoloogilise kriisi teadvustamise ning mõistmise vahel.
Olive Bieringa sõnul on ökoloogiline kriis omamoodi identiteedikriis, millest saavad mõjutatud kõik süsteemi osised. Olulise sammuna antud kriisi aeglustamiseks ja peatamiseks pakub ta kehalise ja empaatilise suhte taasloomist ümbritsevate keskkondadega.
Ökosomaatika on interdistsiplinaarne valdkond, mis ühendab kehastuspraktikaid nagu tants ja ravikunstid ökoloogilise teaduse ja tajuga. See on dünaamiline, liikumispõhine ja kogemuslik lähenemine õppimisele ja elamisele, mille vältel uuritakse ja küsitakse: Missugust rolli mängib kehastumine teadmiste omistamisel ja loomisel? Milliseid füüsilisi praktikaid saame kasutada või luua empaatiavõime arendamiseks isiklikul ja kollektiivsel tasandil? Kuidas kogeda ja mõista keskkonnas toimuvaid muutusi kehastumise vahendusel?
Töötoas lähtutakse Autentse Liikumise ja Body-Mind Centering® somaatilistest lähenemisviisidest, mis kasutavad lähtepunktina teaduslikke distsipliine nagu anatoomia, kinesioloogia, arengubioloogia, neuroteadus ning pakuvad erinevaid fenomenoloogilisi lähenemisi teadvustamise ja teadmiste arenguks.
 
🌱Töötoa keeleks on inglise keel / Workshop language is English
_________________
🟩 OLIVE BIERINGA (NZ/NO) on tantsu-, etendus- ja visuaalkunstnik, kes töötab sotsiaalse ja loomingulise praktika, pedagoogika ja tervendamise ristumiskohas. Ta elab ja töötab hetkel Oslos, Norras.
Ta õppis Euroopa Tantsuarenduskeskuses (European Dance Development Center) Hollandis ja lõpetas performantsi ja uue meedia kaunite kunstide magistriõppe New Yorgis Brooklynis Long Islandi ülikoolis. Ta on registreeritud ISMETA somaatiliste liikumiste terapeut, somaatiliste liikumiste koolitaja, somaatilise liikumise tantsuõpetaja ning Body-Mind Centering® sertifitseeritud praktik ja õpetaja, Shiatsu praktik ning sertifitseeritud DanceAbility õpetaja, kes töötab kõiksugu võimetega etendajatega. Ta on somaatilise hariduse Australasia programmi Body-Mind Centering® juht Austraalias Melbourne'is. Praegu on ta Helsingis UniArts tantsudoktorant.
Tantsija, looja ja koolitajana on tema tööd sügavalt mõjutanud erinevad õpetajad ja koostööpartnerid, sealhulgas Otto Ramstad, Margit Galanter, Lisa Nelson, Jennifer Monson, Emmett Ramstad, Carle Lange, Zeena Parkins, Andrea Parkins, Deborah Hay, Karen Nelson, Benoît Lachambre, Steve Paxton, Eva Karczag ja Body-Mind Centering® asutaja Bonnie Bainbridge Cohen.
Viimased kakskümmend aastat on ta teinud BodyCartography Project raames koostööd Otto Ramstadiga. BodyCartography Projecti missiooniks on tegeleda kehaliselt elutähtsa ja eluloova materiaalsusega luues reaalajas kujunevaid lavastatuid kohtumisi, mis hõlbustavad kehastumise, suhtelisuse ja kohalolu taasloomist.
_____________________________________________________________
 
🟩 O s a l e m i s e k s :
50 eur – õpilased, tudengid, ETTLi liikmed
60 eur – täishind
🟩 A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
 
_____________________________________________________________
ENG
 
An invitation to deepen our collective awareness and dialogue on the topic of environmental sustainability through embodiment:
🟩Workshop: ECOSOMATIC PRACTICES FOR LIVING AND DYING ON A DAMAGED EARTH
🟩Facilitation: Olive Bieringa
🟩Time: 2nd % 3rd of April 2022, 10am-5pm daily
 
🌱The workshop takes place both inside and outside – dress suitably!
 
Ecosomatics is an interdisciplinary field that connects embodiment practices such as dance and the healing arts with ecological consciousness. It is a dynamic approach to learning and living and asks how embodiment plays a role in building knowledge. Ecosomatics is a manifestation of how the moving arts can support a transformation for all of us to move from concern, to care, to action when it comes to the ecological crisis.
In this workshop we will share practices for living, dying and decomposing to help us perceive more of the whole scale of the sensitivities and intelligences within us, the human and non-human, the transforming spaces, the before and after.The embodied approach of somatics, specifically Body-Mind Centering®, offers a range of experiential knowledge that the natural sciences have little access to.
This class is for anyone and everybody interested in movement, the body and consciousness regardless of experience. It does not require any special skills, and we welcome all bodies regardless of ability.
🌱Workshop language is English
______________
🟩Olive Bieringa is a dance, performance and visual artist working at the intersection of social and creative practice, pedagogy, and healing.
She studied at the European Dance Development Center in the Netherlands and completed her Master in Fine Arts in Performance and New Media from Long Island University in Brooklyn, New York. She is a Registered ISMETA Somatic Movement Therapist, Somatic Movement Educator, Somatic Movement Dance Educator and a Certified Practitioner and Teacher of Body-Mind Centering®, Shiatsu practitioner and certified DanceAbility teacher, working with performers of all abilities.
She is the Program Director for Somatic Education Australasia’s Body-Mind Centering® program in Melbourne, Australia. She is currently a Doctoral Candidate in Dance at UniArts, Helsinki.
As a dancer, maker and educator her work has been profoundly influenced by teachers and collaborators including Otto Ramstad, Margit Galanter, Lisa Nelson, Jennifer Monson, Emmett Ramstad, Carle Lange, Zeena Parkins, Andrea Parkins, Deborah Hay, Karen Nelson, Benoit Lachambre, Steve Paxton, Eva Karczag, and founder of Body-Mind Centering® Bonnie Bainbridge Cohen.
She has been collaborating with Otto Ramstad over the past 20 years in the frame of BodyCartography Project. The mission of BodyCartography Project is to engage with the vital materiality of bodies and minds to create live performance that facilitates a re-enchantment of embodiment, relationship, and presence. They create dance in urban, domestic, wild, and social landscapes, and their work is rooted in experimental, somatic, and socially engaged practices.
https://bodycartography.org
_____________________________________________________________
 
M i s on T a n t s u R U U M ?
TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks.
TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega. Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid (liikumisSESOON), töötoad, uurimuslikud kogunemised, kontaktjämmid ja residentuurid.
TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohaloluga programmi koostamisse ja arendamisse.
Me liigume lähtuvalt märksõnadest: arenduskeskus, ühine ruum, avatus, kokkupuutepunkt, võrgustik, koostöö, jagatud vastutus, protsess, areng, jätkusuutlikkus, järjepidevus, enesetäiendus.
Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)
Toetus: Eesti Kultuurkapital
http://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/
 
 

There are 10 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM Töötoad