Töötuba: Variantide ruum// Sofia Kruusamägi

12veebr.2022
14mai2022

kell 16:00 - 18:00

ENG below
TantsuRUUMi käesoleva hooaja resident Sofia Kruusamägi kutsub avastama variantide ruumi!
12.02 kell 16.00-18.00
19.03 kell 16.00-18.00
09.04 kell 16.00-18.00
14.05 kell 16.00-18.00


Kui ma oleks kirjanik, siis siia oleks kirjutatud selline lugu, mis puudutaks su hinge kõige erilisemal moel nii, et miski poleks enam sama peale selle kirja lugemist.
Lugu, mis sütitaks su põues päikese, mille sära ei tuhmuks ka kõige hallima ilmaga!
Kuna ma olen tantsija, siis hinge puudutamiseks on mul teised meetodid.
Ma soovin jagada oma liikumis- ja kunstipraktikad residentuurist TantsuRUUMis. Praktika, mis pakkus mulle mitmeid arenemisvõimalusi – ametialaste teadmiste, oskuste, kogemuste täiendamise kõrval võin kindlasti ennast paremini tundma õppida ning hakata oma sihte selgemalt nägema ja seadma.


T ö ö t o a h i n d :
1x 12 eurot
4 x 40 eurot
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

Oled oodatud!
l i i k u j a l t > l i i k u j a l e
Töötuba toimub Eesti Kultuurkapitali toel - täname!
- - -
COVID-19 PIIRANGUTEGA SEOTUD REEGLID EESTI TANTSUAGENTUURIS
Alates 23. augustist palume kõigil Eesti Tantsuagentuuri ruumidesse tulijatel vanuses 18+ arvestada kohustusega tõendada oma nakkusohutust vastava tõendiga (kas digitaalselt või paberkandjal). Selleks tuleb patsiendiportaalis eelnevalt luua COVID-19 immuniseerimise tõend või läbipõdemise tõend. Prindi tõend välja või salvesta telefoni, et Sul oleks seda mugav esitada.
Tõendilt peab nähtuma, et ruumidesse tulija on:
COVID-19 vastu vaktsineeritud
või
COVID-19 läbi põdenud (tõend kehtib 180 päeva arvates positiivse testi tulemuse saamisest)
ETA meeskond kontrollib tõendi ehtsust tõendil oleva QR-koodiga spetsiaalse veebirakenduse abil, tõendi kehtivust kontrollitakse tõendil kajastatud andmete alusel.
NB! Eesti Tantsuagentuuri esindajal on õigus küsida koos nakkusohutuse tõendiga ka isikut tõendavat dokumenti.
NB! Kohapeal testimist ei korraldata!

 

ENG
TantsuRUUM’s resident artist Sofia Kruusamägi invites us to explore the space of variations!
12.02 at 16.00-18.00
19.03 st 16.00-18.00
09.04 at 16.00-18.00
14.05 at 16.00-18.00


If I was a writer this would be a story that touches your soul in the most unique way. Nothing would ever be same after reading this.
A story that would light an inextingushable fire in your chest.
Being a dancer, I have other ways of touching your soul.
I would like to share my movement and creative practices from the residency at TantsuRUUM. A practice that allowed me to evolve. As well as gaining professional knowledge, skills and experience I can see myself and set my goals better.


P r i c e :
1x 12 euros
4 x 40 euros
L o c a t i o n: Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, II floor
Q u e s t i o n s: tantsuruum@tantsuagentuur.ee

You are welcome!
f r o m m o v e r > t o m o v e r
The workshop is funded by Estonian Cultural Endowment.
- - -
COVID 19 regulations at Estonian Dance Agency: All adults must 1. be vaccinated and ready to show the certificate and ID or 2. be recovered from Covid and ready to show the certificate and ID. There is no testing at site.ac

There are 9 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM