Foto: Ekaterina Soorsk

 

26. jaanuaril said Kärdlas Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuses hoo sisse festivali Koolitants 2018 maakondlikud tantsupäevad.

 

Möödunud aastal puhanud hiidlased panid Hiiumaa tantsupäevaks kokku küll festivali kõige väiksema kontserdi, kuid publiku suur huvi ja head emotsioonid seda eriti aimata ei lasknud.

 

“Korraldajatena oli huvitav näha, et Tiina tantsustuudiole oli lisandunud veel kaks kohalikku tantsutruppi. Hiiumaa on väike koht ning seda enam on rõõm, et saarel nii palju hingega tantsu harrastavaid lapsi ja noori on. Rõõmuga saan öelda, et sel aastal on Koolitantsu meeskonnas ka kaks hiidlast, kellest üks on ka Koolitantsu Kompanii vilistlane,” rääkis festivali peakorraldaja Raido Bergstein.

 

Finaalkontserdile edasipääsejad ja eripreemiate saajad valib iga kontserdi lõpus välja professionaalidest koosnev žürii koosseisus Eliisa Sirelpuu, Kaja Kreitzberg ja Aleksandr Žemžurov.

 

Kreitzbergi sõnul jäid talle Hiiumaal silma huvitavad eesti tantsud. Tantsijad tantsisid puhtalt ja samas ka lustiga. Pisikesed lapsed olid tantsudes väga südamlikud ja laval üksteisega arvestavad.

 

Ka sel aastal, olles ära vaadanud kõik maakondlikud tantsuvoorud, valib žürii märtsis välja n-ö jokkerid, kes pääsevad otse finaalkontserdile – seega pinget jätkub kuni maakondlike tantsupäevade lõpuni.

 

Hiiumaa maakondlikult tantsupäevalt edasipääsejad on:

 

Tiina tantsustuudio, “Pesunaiste polka”, juhendaja Tiina Kaev 10.-12. klass, eesti tants
Naadresed, “Jõulupuka tants”, juhendaja Jaanika Kuusk, 4.-7. klass, eesti tants
Tiina tantsustuudio, “Kevad”, juhendaja Tiina Kaev 1.-4. klass, lastetants

 

Eripreemiatega tunnustati:

 

Lihtsuses peitub võlu – Tiina tantsustuudio, “Regitants”, juhendaja Tiina Kaev, 10.-12. klass, eesti tants
Särav esitus – Tiina tantsustuudio, “Väikesed jänkud”, juhendaja Tiina Kaev, 1.-4. klass, lastetants
Südamlik ja väljendusrikas esitus – Mõisakad, “Olemine Hea”, juhendaja Maigi Taelma, 1.-4. klass, lastetants

 

Traditsiooniliselt käib festivali maakondlike tantsupäevadega kaasas ka Koolitantsu Kompanii, kes hoolitseb publiku eest seni, kuni tehakse teatavaks finalistid.

Eliisa Sirelpuu tantsulavastuse “Minu rada” toob lavale Koolitantsu Kompanii kaheksas lend, mille moodustavad kolm andekat noort tantsijat. Greetel Joanna Võrk, Alexandra Katariina Org ja Margarita Oja toovad lavale pea pooletunnise tantsulavastuse, mis otsib vastuseid küsimusele, mida nad ütleksid Eestile, kui too oleks inimene. Eliisa Sirelpuu kaasaegse jazzi žanris loodud lavastus jätkab traditsiooni tuua Koolitantsu lavadele andekad noored tantsijad tunnustatud koreograafide töödes. “Minu raja” helikujunduse on loonud Jonas Kaarnamets. Lavastuse produtseeris Eesti Tantsuagentuur.

 

 

ETV2 toob Hiiumaa tantsupäeva kõikide televaatajateni 18. veebruaril 2018.

 

Festival Koolitants tänab kõiki Hiiumaa tantsupäeval osalenud tantsuõpetajaid ja tantsijaid ning publikut!

 

PILDIGALERII: menu.err.ee

 

#EV100kingitus #koolitants

 

Tants liigutab!

 

 

 

30. jaanuaril algas Koolitants 2018 Rahva Lemmiku finalistide hääletus!

 

5 nädalat
2 enim hääli saanud tantsunumbrit iga nädal
10 finalisti suures otsesaates

 

Anna hääl oma LEMMIKU poolt nüüd!

 

Reeglid:

1. Igal koolitantsu kontserdil valib publik veebihääletusele 2 tantsu.
2. Igal teisipäeval algab Koolitants 2018 Rahva Lemmiku finalistide veebihääletus, kus saate anda hääle eelneva nädalavahetuse teie arvates parimale tantsule.
3. Iga nädala 2 enim hääli saanud tantsu on finaalis ehk TV6 otse-eetris 14.aprillil, kus Koolitantsu Rahva Lemmik selgub SMS-hääletuses.
4. Arvesse ei lähe hääled, kus on kahtlus, et tulemust on mõjutatud ebaausalt.
5. Veebihääletuses pääsevad edasi enim hääli ehk Facebooki like kogunud tantsunumbrid. Kui on mitu sama likede arvuga tantsu, otsustatakse võitja loosiga.
6. Kõikide nädalate jooksul edasi pääsejate nimed avalikustatakse 1. aprill kell 12.00.
7. TV3 jätab endale õiguse konkursi reegleid ette teatamata muuta.

 

Kuidas alustada?

1. Loe läbi konkursi reeglid.
2. Anna hääl oma lemmiku tantsunumbri poolt.

 

Hääletusel osalevaid tantse saab vaadata siit.

 

#EV100kingitus #koolitants

 

 

Julia Koneva tantsulavastus noortele “Mahlad välja” etendub veel viimaseid kordi laupäeval 3. veebruaril kell 18.00 ja pühapäeval 4. veebruaril kell 13.00 Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis!

 

Olga Tsvetkova KOREOGRAAFILINE LABOR

 

29.-31. jaanuar 2018

E-K kell 11.30 – 15.30

 

Labori peamiseks keskmeks on tuvastada/avastada ja ellu viia koreograafia loomise erinevaid lähenemisviise. Avastame erisuguseid võimalusi oma ideede viimiseks teatraalsesse ja mitte-teatraalsesse ruumi läbi valguse, heli, keha, teksti ja liikumise. Iga päev keskendume ühele nimetatud teemadest, otsides võimalust viia vaatajani sama teema läbi erinevate teatrist, tantsust ja visuaalkunstist pärinevate tööriistade ja mehhanismide.

  1. päev. Heli ja keha.
    Liikudes tekitame heli. Heli tekitades loome liikumist. Heli koreograafia.
  2. päev. Teksti ja liikumise suhe.
    Narratiivne / abstraktne liikumine versus narratiivne / abstraktne tekst. Miks me kasutame tantsulavastustes kõneldud keelt?
  3. päev. Mitteteatraalne ruum. Kuidas tuletada etenduse sisu ja vorm ruumi omadustest?

Iga päeva lõpus viime teineteisele läbi materjali avaliku näitamise, millele järgneb diskussioon.

 

Olga Tsvetkova sündis 1984. aastal Venemaal Jekaterinburgis. Ta lõpetas õpingud Amsterdami Tantsu- ja Koreograafiakoolis (School for New Dance Development) 2013. aastal.

Hiljuti on Olga omandanud magistrikraadi Amsterdami Kunstide Ülikoolis (DAS theatre, endine DASARTS programm).

1997.-2006. aastani tegutses Olga aktiivselt vene eksperimentaalse teatri ja kaasaegse tantsu underground-skenel. Ta kuulus Sasha Pepeljajevi “Kineetilisse teaterisse” ning osales kõigis kompanii lavastustes. 2006. aastal suundus Olga Amsterdami, kus osales koreograafide Deborah Hay (grupilavastus SNDO-s, 2009) ja Benoit Lachambre’i lavastustes (“Snake charming ball” SNDO-s, 2011).

Hetkel huvitab Olgat peamiselt etendamine ja selle suhe koreograafiliste partituuridega, mille kaudu loomingulises töös aega ja ruumi vormida. Samas usub ta ka, et kunst on üllatuslik, see ei saa olla kalkuleeritud, vaid on kui jahisaak. Olga tunneb ühendust nähtustega, mis põrkuvad ja vastanduvad teineteisele, põrkumine omakorda loob erinevaid ruumi osi ja mahtu.  Ühesuunaline liikumine kitsendab ja hävitab fenomeni. Ta otsib oma töödes siirust, loomulikkust ja täpsust. Olga loominguline kirg on pidev püüe anda oma tajude tundmustele vorm.

Tervemõistuslikkus ja teadus ei suuda meile midagi öelda asjade tegeliku olemuse kohta või kirjeldada meie suhet sellega. Meie loogika ja keel ei ole lõppude lõpuks midagi muud kui käepärane, kasulik – ja alati isegi mitte kasulik – väljamõeldis. Seetõttu koosneb Tsvetkova uskumuste süsteem tähendusetusest ja mõttetusest: need suudavad pakkuda kogemuseülest tähendust, mis ühtaegu kinnitab ja eitab meie inimlikke arusaamu. Oma loomingulises praktikas huvitab teda leida viis värske pilguni tagasi jõuda, s.o. võime vaadelda nähtuseid nendega justkui esmakordselt kokku puutudes. “Kunst ei peitu mõistuses. Kunst on silmas, kõrvas, meie tajude mälus”.

 

Hind: 25 eur kord / 60 eur kolm korda

20 eur / 50 eur (Õpilastele ja Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu liikmetele)

Töötuba toimub inglise keeles.

 

Toetajad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium

TantsuRUUMi üldkontakt: Jane Miller-Pärnamägi / jane@tantsuagentuur.ee

 

___eng___

 

Olga Tsvetkova CHOREOGRAPHY LAB

 

29.01-31.01

Mon-Wed 11.30 – 15.30  

 

The main focus of the laboratory is to locate/discover and manifest different approaches in the act of creating choreography.  We will detect several possibilities of translating your ideas to the theatrical and non-theatrical space by the means of light, sound, body, text and movement. Every day will be dedicated to one of these topics; we will be searching for the possibility to present the same subject/theme to the spectator through the use of different tools and mechanisms, derived from theatre, dance and visual arts.

  1. Day. Sound and body.  While moving we produce sound.  While making sound we produce movements. The choreography of sound.
  2. Day.  The relationship between text and movement. Narrative / abstract movement versus narrative / abstract text. Why do we use a spoken word in dance pieces?
  3. Day.  Non-theatrical space. How to derive the content and form of the performance from the characteristics of the space?

In the end of each day we will organize showings of sketch material to each other followed by a discussion.

 

Olga Tsvetkova was born in Yekaterinburg (Russia) in 1984. She has graduated from Dance and Choregraphy (School for New Dance Development) at Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten in 2013.

Recently Olga has obtained a Master Degree of DAS theatre (former DASARTS program).

From 1997 to 2006 Olga has been very active in the underground scene of contemporary dance and experimental theatre in Russia. She was part of Sasha Pepelyaev “Kinetic theatre”, where she has been participated in all company’s creations. In 2006 Olga has moved to Amsterdam, where she has participated in works by Deborah Hey (mass choreography for SNDO, 2009) and Benoit Lachambre (Snake charming ball, SNDO 2011).

Currently Olga is interested in performance and specifically in relation to the choreographic scores that she applies in her artistic work to sculpt time and to construct the space. However, she also believes that art is a surprise, it cannot be calculated; it’s a prey, a catch.

Olga feels connected to the things that collide and contradict each other; the collision shapes different segments of space, it creates a volume. She believes that absence of collisions will narrow and kill investigated subject. In her works she seeks for sincerity, coexistence of nature and artificiality, and precision of her statement.

Olga’s artistic passion is a constant attempt to give a shape to the feelings of senses. Neither the language of common sense nor of science tells us anything about the ultimate nature of things or of our relation to them. All our logic, our language, is ultimately nothing more than a convenient, useful — and not even always useful — fiction.

Thus, Tsvetkova’s believe system today consists of non-meaning and non-sense that are able to suggest a transcendent meaning that simultaneously underpins and negates our human understanding. She is interested in finding a way to get back to low gaze (the ability to look at things as if you encounter them for the first time) in her artistic practice. “Art is not in the mind. Art is in the eye, in the ear, in the memory of our senses”.

 

Price: 25  eur per day / 60 eur all days

20 eur / 50 eur (students and Estonian Dance Arts and Dance Education Union members)

Workshop will be held in English.

 

Supported by Cultural Endowment of Estonia and Ministry of Culture.

For detailed information about TantsuRUUM contact: Jane Miller-Pärnamägi, jane@tantsuagentuur.ee

 

 

Adriano Wilfert Jensen ‘ i tantsu uurimuslik töötuba

“tunnete vormid vormide tunded”

 

24.-28. jaanuar 2018

K-R 10.00 – 16.00 L-P 10.00 – 18.00

P 16.00-18.00 vabas vormis avalik presentatsioon-sessioon

 

Toimumiskoht: TantsuRUUM, Hobujaama 12, II  korrus

 

Tantsud, mis lähtuvad tunde vormidest ja vormide tunnetest. Moderntants on püüdnud pakkuda võimalusi tantsija tunnete autentseks või otseseks vahendamiseks. Moderntants oli võimalus tantsijate vabaks eneseväljenduseks. Hilisema põlvkonna tantsukunstnikud, kuigi mitte kõik, näitasid tunnetele ja eneseväljendusele ust. “See ei käi minu kohta” oli nende tantsukunstike loosungiks, eneseväljenduse asemel sai tantsu prioriteediks koreograafia: koreograafia kui suhete, teadmiste, tajude jm struktuur. Sellel kõigel pidi olema hea põhjus. Mida ütleb see meile tunnete funktsiooni kohta kaasajal? Kuidas võimaldavad kaasaegne neuroteadus, psühholoogia ja filosoofia võimaldavad meil taasmõtestada aistinguid, tundeid ja emotsioone? Kuidas saavad need uued ideed ümber kujundada meie suhestumist tunnetesse tantsimisega üheaegselt?
See on visandlik ülevaade minu praegusest uurimusest, mida plaanin avada ja jätkata koos töötoas osalejatega. Nädala jooksul praktiseerime erinevaid ajaloolisi tehnikaid, kujundame uusi ja loeme asjakohast teooriat.

 

Oodatud on koreograafid, tantsijad, etenduskunstnikud, kriitikud ja kõik huvilised, keda käesolev teema kõnetab. Töötuba lõpeb “Avatud TantsuRUUMiga” ehk vabas vormis presentatsioon-sessiooniga, et avada nädala jooksul läbitud materjali laiemale ringile, astuda dialoogi ümbritseva sootsiumiga ja võimaldada protsessipõhist kohtumispinnast.

 

Adriano Wilfert Jensen (Taani) on koreograaf, kelle tööd on suunatud suhete tingimustele ja viisidele. See hõlmab endas loomist, kureerimist, esitamist ja koreograafiat ning tantsimist teiste töödes, samuti teisi tegevusi nagu väljaanded, kokteilipeod, õhtusöögid jne.
Hiljutised teosed on “Galerie” (2014-) – immateriaalne galerii immateriaalsetele kunstiteostele koostöös Simon Asencio’ga; “i-D Indigo Tantsufestival” (2014, 2015, 2016 ja 2017), kureeritud ja teostatud koostöös Linda Blomqvisti, Emma Daniel ja Anna Gaiottiga; “Muuseum” (2014), koostöös Simon Asencioga, “Strohhalmen (straws)” (2014); “Debut” (2013), koostöös Sandra Lolax ja Pontus Petterssoniga; “Protokoll” (2013), koreograafiline koostöö Simon Asencioga ja suure kasvava grupiga, kes kunagi kokku ei saa; “Kulutades aega koos dinosaurustega” (2012) koostöös Emma Danieli ja dinosaurustega. Tema töid on esitatud Prantsusmaal, Eestis, Belgias, Hollandis, USAs, Mehhikos, Šveitsis, Saksamaal, Rootsis, Norras ja Taanis. Adriano on tantsinud Deborah Hay, Mårten Spangbergi, Anne Imhofi, Dora Garcia ja teiste töödes. Ta on lõpeatnud SNDO (School for New Dance Development), Amsterdamis ja teda on tunnustatud Danceweb stipendiumiga 2012 ja 2015 aastal.

 

Rohkem infot ja registreerimine: http://tantsuagentuur.ee/event/artfusion-4/

 

Hind: 75 eur / 60 eur (Õpilastele ja Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu liikmetele)

Töötuba toimub inglise keeles.

 

Toetajad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium
TantsuRUUMi üldkontakt: Jane Miller-Pärnamägi / jane@tantsuagentuur.ee

tantsuagentuur.ee/tantsuruum

 

_____________________________________________________________________________

 

Adriano Wilfert Jensen dance research project
“forms of feelings feelings of forms”

 

Wed-Fri 10.00 – 16.00 Sat-Sun 10.00 – 18.00

 

Location: TantsuRUUM, Hobujaama 12 (Tallinn, Estonia)

 

Dances that approach forms of feelings and feelings of forms. On many occasions modern dance attempted to offer opportunities for authentic or direct mediation of the feelings of the dancer. Modern dance was widely framed as an excellent opportunity for free self-expression of the dancer-subject. Later generations of dance makers, though by far not all, showed feelings and self-expression to the door. “It’s not about me” has been the slogan of the contemporary dance artists I have looked up to, instead of self-expression came a prioritization of choreography in front of dance: choreography here as a structures of relation, knowledge, perception and so forth. All of this happened for good reasons. But how does it inform us when it comes to the function of feelings in dance today? How does contemporary neuroscience, psychology and philosophy invite us to reconsider sensations, feelings and emotions? And how could these reconsiderations reshape how we relate to feelings when we practice and present dance?
This is a rough outline of my current research, which I will open up to, and continue with, the participants. During the week we will practice various abducted historic techniques, devise new ones and read relevant theory.

 

Adriano Wilfert Jensen is a choreographer, whose work addresses conditions for and modes of relations. It includes making, curating, representing and dealing choreography, dancing in the works of others, as well as a number of other occupations like a a publication, a series of cocktail hangouts, dinner parties etc.
Recent works are “Galerie” (2014-) – an immaterial gallery for immaterial artworks founded and run in collaboration with Simon Asencio; “i-D Indigo Dance Festival” (2014, 2015, 2016 and 2017), curated and produced in collaboration with Linda Blomqvist, Emma Daniel and Anna Gaiotti; “Museum” (2014), collaboration with Simon Asencio, “Strohhalmen (straws)” (2014); “Debut”(2013), collaboration with Sandra Lolax and Pontus Pettersson; “The Protocol”(2013), choreographic collaboration with Simon Asencio and a big and growing group that will never meet all together; “Spending Time With Dinosaurs” (2012) a collaboration with Emma Daniel and The Dinosaurs. His work has been presented in France, Estonia, Belgium, The Netherlands, USA, Mexico, Switzerland, Germany, Sweden, Norway and Denmark. Adriano has danced for Deborah Hay, Mårten Spangberg, Anne Imhof, Dora Garcia, a.o. He holds a BA in choreography from School for New Dance Development, Amsterdam, and received the Danceweb Scholarship 2012 & 2015.

 

For more info & registration: http://tantsuagentuur.ee/event/artfusion-4/

 

Price: 75 eur / 60 eur (students and Estonian Dance Arts and Dance Education Union members)
Workshop will be held in English.

 

Supported by Cultural Endowment of Estonia and Ministry of Culture.
For detailed information about TantsuRUUM contact: Jane Miller-Pärnamägi, jane@tantsuagentuur.ee

tantsuagentuur.ee/tantsuruum

 

Tantsi koos Eestiga juubeliaastasse!

 

Suur heameel on aasta lõpetada uudisega, et 31. detsembril kell 11.00 saab Eesti Tantsuagentuuri eestvedamisel ETV otsesaates „Sajaga juubeliaastasse“ avalöögi suurprojekt „Eesti tantsib“, kui Vabaduse väljakule koguneb 100 tantsijat, kes esitavad tervele Eestile väljakutse osaleda tantsuaktsioonis, mis on kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

 

Veebilehel err.ee/eestitantsib on väljas viis spetsiaalselt „Eesti tantsib“ kampaania tarbeks loodud originaaltantsu videot koos õpetustega. Valida saab eesti tantsu, kaasaegse tantsu, balleti, showtantsu ja tänavatantsu vahel. Tunnustatud ja armastatud koreograafid Teet Kask, Külli Roosna, Kenneth Flak, Liisa Laine, Alisa Tsitseronova ja Argo Liik on teinud tantsud just selle mõttega, et absoluutselt igaüks saaks hakkama, olenemata eelnevast tantsukogemusest.

 

„Koolitants on juba veerand sajandit kutsunud tantsima noori ning nüüd kutsume tantsima kogu Eesti,“ rääkis Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein. „Koolitantsul panevad noored end proovile mitmetes erinevates žanrites ja sama võimaluse anname ka kõigile kampaanias osalejatele.“

 

Tantsida võib kõikjal: kodus, kontoris, ametiasutustes, looduses, kus iganes ennast mugavalt ja hästi tunnete. Osalema oodatakse absoluutselt kõiki – lapsi, sõpruskondi, töökollektiive, asutusi, üksikisikuid. Kõigi viie tantsu saateks kõlav muusika pärineb Raadio 2 eestvedamisel kokku pandud Saja Aasta Hiti tabelist, kus on esindatud Eesti rahva kõige lemmikumad lood läbi aegade.

 

„Mul on ääretult hea meel, et „Eesti tantsib“ projektiga on ühinenud meie tantsumaailma absoluutsed tipud oma žanrites,“ rääkis projekti ERRi poolne koordinaator Kerttu Kaldoja. „Teet Kask lõi meile imeilusa balletikoreograafia Arvo Pärdi muusikale, mida õppevideos esitles koos Estonia esibaleriini Luana Georgiga. Hämmastav on see, et kaks nii suurt professionaali suutsid luua midagi nii kerget, et kindlasti saab iga inimene nende loominguga hakkama,“ lisas ta. „Suur rõõm oli ka näiteks  tänavatantsu maailmatippu kuuluva Alisa Tsitseronova üle, kes kõigi huviliste jaoks lõi oma ääretult ägeda versiooni Toe Tagi muusikale.“

 

Projektis osalemiseks:
•        vali veebilehelt err.ee/eestitantsib välja meelepärane tants;
•        õpi video järgi selgeks kõik tantsusammud;
•        laadi alla vajalik muusika ning filmi õpitud tants üles;
•        laadi loodud video samale lehele üles ja/või jaga sotsiaalmeedias teemamärkega #eestitantsib ja #EV100;
•        esita väljakutse sõpradele või kolleegidele tantsupisiku levitamiseks.

 

Projekt kestab kuni 31. detsembrini 2018!

 

„Eesti tantsib“ jätkab Soome 100. aastapäeva tähistamiseks ellu kutsutud kampaaniat „Koko Suomi tanssii“.

„Et Eesti tähistab oma 100. sünnipäeva, siis otsustasime oma kampaania Eestile kinkida. Mis saaks olla parem kink kui rõõm koos tantsimisest ja tantsudest, mis toovad kokku kõige erinevamad inimesed üle riigi,“ rääkis meie hea koostööpartner ja Soome projektijuht Riitta Aittokallio.

 

Osale suures tantsukampaanias!

Tulge kõik tantsima! Meil on hea meel tuua Soome populaarne tantsualgatus Koko Suomi tanssii Eestisse! Üheskoos heade sõpradega tantsisime Soome viimase tantsu siin Tallinnas, et tantsupisik ametlikult üle Soome lahe tuua. Kampaania on pannud põhjanaabrite juures tantsima arstid ja kirikuõpetajad, kooliõpilased ja poliitikud. Algaval aastal tantsime Eestis!KUIDAS OSALEDA? Vaata siit: bit.ly/soometants- – -Infot jagatakse ka suurel #EV100 peol Vabaduse väljakul 31. detsembil ja ETVs!- – -Aitäh meie headele tantsukaaslastele: Eesti Tantsuagentuur, Soome suursaatkond Tallinnas – Suomen suurlähetystö Tallinna, hotell Viru, Tanssin Tiedotuskeskus-Dance Info Finland#eestitantsib #kokosuomitanssii

Posted by Soome Instituut on 29. detsember 2017. a.

 

Paneme kogu Eesti tantsima ja teeme vabariigile kingituse!

 

Kampaaniat “Eesti tantsib” korraldavad Koolitants, Eesti Rahvusringhääling koos Eesti Tantsuagentuuri ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkonnaga.

 

2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Lähem info ettevalmistuste ja sündmuste kohta www.EV100.ee.

 

Vaata veel:

https://menu.err.ee/651404/tantsi-koos-eestiga-juubeliaastasse

https://menu.err.ee/651434/galerii-eesti-tantsib-videote-salvestamine

 

Säravat ja meeldejäävat aastavahetust!

Tantsime koos uude aastasse!

 

 

 

 

Julia Koneva tantsulavastus noortele

 

MAHLAD VÄLJA

 

Veel, veel, veel!
Näita, näita, näita!
WOW!
JUICY!
FRESH!

 

“Tsukuru Tazaki had four best friends at school. By chance all of their names contained a color. Two boys were called Akamatsu, meaning “red pine”, and Oumi “blue sea”, while the girls’ names were Shirane, “white root”, and Kurono, “black field”. Tazaki was the only last name with no color in it.” Haruki Murakami

 

Kas Tsukuru oli pigem tavaline või ebatavaline, eriline või mitte eriti?

Milline oled sina? Tavaline või ebatavaline, eriline või mitte eriti?

Kas sa oled tark? Popp? Ilus? Hinnatud? Suurepärane?

Kas sa oled nähtav? Märgatud?

Kas sa oled värske? Vaba? Uus? Julge?

Kas sa oled “special snowflake”?

Aga mis on ilus? Ja mis on kole? Ja kes selle määrab?

Julgen olla!

 

Koreograaf-lavastaja ja muusikaline kujundus: Julia Koneva
Tantsijad ja kaaskoreograafid: Marko Reitalu, Anett Pärna, Aune Tenslind, Maryn-Liis Rüütelmaa, Celine-Cathy Raaga, Eliise Pauklin, Birgita Siim, Brita-Liis Tui, Teele-Riin Kodar, Janette Norkko

Kostüümikunstnik: Kätlin Kikkas

Valguskunstnik: Priidu Adlas

Kujundus: Tundra Digital

Korraldab: Eesti Tantsuagentuur

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Trükikoda Joon

 

Esietendus 13. jaanuaril 2018 kell 18.00

Etendused 14. jaanuaril kell 13.00 ja kell 16.00

Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis

 

Piletid eelmüügis Eesti Tantsuagentuuri kontoris Hobujaama 12 II korrus E–R 10.00–17.00 ja TicketBest internetikeskkonnas hinnaga 7 eurot sooduspilet (õpilased, üliõpilased, õpetajad ja pensionärid) ja 10 eurot täispilet.

Etenduspäeval kohapeal sooduspilet 9 eurot ja täispilet 12 eurot.

Grupipilet kooliõpilastele 5 eurot (grupp 10 inimest).

Info ja grupipiletite tellimine aadressil info@tantsuagentuur.ee või telefonil 660 2524.

 

 

Julia Koneva on vabakutseline koreograaf, tantsija ning tantsuõpetaja, kes on oma kogemusi jaganud ETA Tantsukooli tantsijakoolituse ja tantsu põhiõppe õpilastele aastast 2011. Julia on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia osakonna magistriõppe. Samuti on ta ennast täiendanud Nice Sophia Antipolise Ülikoolis Prantsusmaal ning osalenud mitmetes töötubades nii Eestis kui ka näiteks Rootsis (Göteborg), Poolas (Krakow), Soomes (Kuopio) jne.
Eesti Tantsuagentuuris on Julia olnud koreograafiks, lavastajaks, tantsijaks mitmetes lavastusprojektides: Tantsutuuri „You Must Love Onions“, Koolitantsu Kompanii „Esimene Lend“, noorte tantsulavastus „Hõbevooder“, muusika- ja tantsulavastus „Eesti pildid“ jpm. Julia Koneva on tantsijana osalenud mitmete koreograafide/lavastajate lavastustes ja projektides, näiteks Elo Unt, Rauno Zubko, Cid Pearlman, Kenneth Flak. Samuti on ta Hiiumaa Tantsu Festivali ja noortele koreograafidele suunatud Platvormi üks korraldajatest. Julia Koneva on tihedalt seotud tantsu õpetamisega, seepärast on tema kui lavastaja fookus hetkel noortele ja lastele suunatud tantsulavastustel.

 

Tantsulavastus on loodud 10 noore ETA Tantsukooli tantsijakoolituse lõpetanud tantsijaga. ETA tantsijakoolitus pakub 14-19 aastastele noortele võimalusi süvendatud tantsuõppeks, andes ettevalmistuse tantsuõpingute jätkamisega kõrghariduse tasandil nii Eestis kui ka välismaal. Koolitus sisaldab erinevaid tantsutehnikaid, tantsuanalüüsi ning loomeprojekte, mis loovad süsteemse õppe jätkamaks erinevates kaasaegse tantsu projektides tantsijatena. 2016. aasta kevadel ETA tantsukooli lõpetanud X lend käib regulaarselt Julia juhendamisel proovisaalis koos tänaseni ja „Mahlad välja“ on trupi kolmas tantsulavastus. Eelnevad tantsulavastused on olnud “Kuum produkt” ja “Võime vulin”.

 

Etendused toimuvad Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis (Hobujaama 12).

Eesti Tantsuagentuuril valmis Tallinnas Hobujaama 12 asuvas tantsukeskuses käesoleva aasta sügisel uus suur 250 m2 tantsusaal, mida on võimalik kasutada ka etenduspaigana. Teatrisaal on saanud juba ka oma esimese tuleproovi, sest 4. novembril 2018 toimus selles saalis esimene teatrietendus, milleks oli Vaba Lava kuraatorprogrammi raames etendunud Andri Luubi “Teisitimõtleja”. Julia Koneva ,,Mahlad välja“ on esimene tantsulavastus, mis selles teatrisaalis lavastub. Selle lavastuse tarvis on saalis neljarealine 25 cm tõususammuga tribüün publikule, mis mahutab maksimaalselt 70 istekohta.

 

Sihtasutus Eesti Tantsuagentuur (ETA) on tantsukeskus, mille eesmärgiks on tantsukunsti jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi tagamine Eestis, pakkudes kaasaegset ja professionaalset tantsuõpet, loome- ja esinemisvõimalusi tantsukunstnikele, tantsuõpetajatele ning tantsuga tegelevatele lastele ja noortele. ETA tegevused hõlmavad kõiki tantsukunstiga seotud tegevusi: loometegevust, etendustegevust, huviharidust ja tantsijate koolitust, üle-Eestilist valdkonna infovahetust ja koostööd ning tantsukunsti jätkusuutlikkuse tõstmist regionaalselt läbi Koolitantsu ja Tantsutuuri tegevuste. ETA teeb aktiivset koostööd teiste erialaliitude ja sarnaste eesmärkidega (tantsu)organisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal.

 

Rõõmsa kohtumiseni!

 

Tants liigutab!

 

Foto: Adelaida Pardo

 

AVATUD TUNDIDE, ARVESTUSTE JA EKSAMITE AJAKAVA:

 

Esmaspäev 11. detsember

Kell 18.15 PA 1.A ballett (kirjalik arvestus), õp. Valeria Januškevitš

Kell 18.15 PA 2.A ballett (kirjalik arvestus), õp. Valeria Januškevitš

Teisipäev 12. detsember 

Kell 16.30 PA 2.C ballett (arvestus), õp. Tuuli Peremees

Kell 16.30 PA 3.B tantsuline treening (arvestus), õp. Julia Koneva

Kell 17.30 PA 3.B ballett (arvestus), õp. Tuuli Peremees

Kell 18.30 4. rühm ballett (avatud tund), õp. Dagmar Rang-Saal

Kolmapäev 13. detsember  

Kell 15.00 8. rühm kehakool (avatud tund), õp. Heili Parras

Kell 16.00 8. rühm ballett (avatud tund), õp. Dagmar Rang-Saal

Kell 16.00 PA 3.A ballett (kirjalik arvestus), õp. Tuuli Peremees

Kell 17.00 PA 3.A tantsuline treening (eksam), õp. Liisa Laine

Kell 18.00 TK 1 ballett (eksam), õp. Dagmar Rang-Saal

Kell 18.00 TK 1.1 ballett (eksam), õp. Dagmar Rang-Saal

Kell 19.00 TK 1.1 tantsuline treening (eksam), õp. Liisa Laine

Neljapäev 14. detsember

Kell 16.00 11. rühm tantsuline treening (avatud tund), õp. Ekaterina Soorsk

Kell 16.00 PA 2.A tantsuline treening (kirjalik arvestus), õp. Julia Koneva

Kell 17.00 11. rühm ballett (eksam), õp. Dagmar Rang-Saal

Kell 17.00 PA 2.A kaasaegne tants (eksam), õp. Helena Pihel

Kell 17.00 PA 2.C tantsuline treening (eksam), õp. Julia Koneva

Kell 19.00 TK EEL ballett (kirjalik arvestus), õp. Valeria Januškevitš

Kell 20.00 TK 2  tantsuline treening (kirjalik arvestus), õp. Julia Koneva

Reede 15. detsember

Kell 15.30 1. rühm tantsuline treening (avatud tund), õp. Karoline Suhhov

Kell 15.30 PA 1.A tantsuline treening (avatud tund), õp. Liisa Laine

Kell 16.30 1. rühm ballett (avatud tund), õp. Tuuli Peremees

Kell 16.30 PA 1.A kaasaegne tants (avatud tund), õp. Karoline Suhhov

Esmaspäev 18. detsember 

Kell 15.30 Poska 1 ballett (avatud tund), õp. Valeria Januškevitš

Kell 16.30 Poska 2 ballett (avatud tund), õp. Valeria Januškevitš

Kell 17.00 PA 2.B ballett (eksam), õp. Dagmar Rang-Saal

Kell 18.00 PA 2.B tantsuline treening (eksam), õp. Liisa Laine

Kell 18.00 TK 1 ballett (arvestus), õp. Kaja Kreitzberg

Kell 18.00 TK 1.1 ballett (arvestus), õp. Kaja Kreitzberg

Kell 19.00 TK 1 näitlejameisterlikkus (arvestus), õp. Kaisa Selde

Teisipäev 19. detsember  

Kell 17.30 TK 1 tantsuline treening (eksam), õp. Julia Koneva

Kell 19.00 TK 2 kaasaegne tants (kinnine arvestus), õp. Helena Pihel

Kolmapäev 20. detsember 

Kell 18.00 2. rühm ballett (avatud tund), õp. Eva Luts

Kell 18.00 TK 1  kaasaegne tants (eksam), õp. Helena Pihel

Reede 12. jaanuar

Kell 18.30 TK 3 tantsuline treening (eksam), õp. Julia Koneva

Kell 18.30 TK 3.1 tantsuline treening (eksam), õp. Julia Koneva

 

EELKOOLI, ALGASTME JA POISTESTUUDIO JÕULUPIDU toimub 18. detsembril kell 18.00-19.30 ETA suures saalis!

 

JÕULUVAHEAEG ETA TANTSUKOOLIS ON 21. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018

 

 

 

Koolitants 2018 on alanud ja ootame tantsijaid taas Koolitantsu lavadele!

 

Koolitants ühineb Eesti 100 sünnipäevapeoga ning sellest tulenevalt on festivali teemaks Kingitused Eestile. Kõigil meil on Eestiga seoses omad tunded ja lood, mida jutustada. Kutsume Sind neid lugusid koos oma tantsijatega läbi mõtlema ning jagama oma tantsudes publikuga.

 

Tantsufestivalil toimub sel aastal 14 maakondlikku tantsupäeva. Teiste seas on Koolitantsul suur – suur rõõm üle enam kui kümne aasta olla tantsupäevaga tagasi Kuressaares! Finaalkontserdid koos üllatustega toimuvad taaskord Eestimaa südames Paides aprilli keskel.

 

Täienenud on tantsužanrite rivi. Lisaks tuttavatele eesti -, laste -, show -, tänava -, kooli – ja vabatantsu žanritele on uute tantsužanritena festivalil esindatud rahvaste tantsud ja kaasaegne jazz, mis tõstavad osalevate žanrite arvu kaheksani.

 

Erilist tähelepanu pöörab Koolitants sünnipäeva-aastal tantsude helikujundusele. Eesti-, laste-, kooli- ja vabatantsu žanrites on sel aastal kohustuslik kasutada eesti heliloojate loomingut ning show -, tänava -, kaasaegse jazzi ja rahvaste tantsude žanrites on see soovituslik. Eesti autorid on loonud väga palju imelist muusikat, mis sobib tantsude seadmiseks nii lastele kui ka noortele, rikkalikust muusikalisest kullavaramust kuni kaasajani välja.

 

Tantsude registreerime festivalile algas esmaspäeval, 4. detsembril ja tantsude soodushinnaga registreerimine kestab kuni 8. jaanuarini 2018.

 

Neljandat kevadet järjest toimuvad ka konkursid, et leida andekaid noori tantsijaid üleriigilisse Koolitantsu Kompaniisse ja “Tantsuhulluse” telesaatesse. Neli suurepärast inspireerivat koreograafi viivad läbi Tallinnas ja Tartus toimuvad konkursid ning sügisel annavad neljas Eesti linnas etendusi pea 100 tantsijat kahe tantsulavastusega.

 

Tantsijate registreerime Koolitantsu Kompanii konkursile algab 15. veebruaril 2018.

 

See pole veel kõik! Koolitants kutsub koos Eesti Rahvusringhäälinguga 2018. aastal Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul tantsima kogu Eesti! Kampaania “Eesti tantsib” saab avalöögi juba 31. detsembril ning kestab terve aasta. Pane oma tantsijate, pere, naabrite, sõprade ja/või töökaaslastega tantsupunt kokku, vasta tantsuväljakutsele ja anna väljakutse järgmisele edasi! Paneme kogu Eesti tantsima nii nagu see Koolitantsul kombeks! Teeme seda südamega, olgu tantsužanr milline tahes.

 

Kogu täpsem teave:  www.koolitants.ee

Jälgi Koolitantsu sotsiaalmeedias: Facebook, Twitter, Instagram, Blogspot, Snapchat

 

Tantsimiseni Koolitantsul!

 

 

Foto: Tallinna Jõuluturg

 

 

Head sõbrad!

 

ETA Tantsukooli noori on lähemal ajal ees ootamas mitmed põnevad esinemised:

Juba sellel reedel 24. novembril kell 17.45 ja 8. detsembril kell 16.45 saab meie õpilasi tantsimas näha Raekoja platsil Tallinna Jõuluturul!

http://www.christmasmarket.ee

 

7. detsembril kell 16.30 ja 8. detsmbril kell 14.30 astuvad meie õpilased üles noorte infomessil Teeviit 2017!

http://www.teeviit.ee

 

Tulge vaatama ja kaasa elama!

 

Tants liigutab!