Adriano Wilfert Jensen TantsuRUUMis: 24.-28. jaanuar 2018 tantsu uurimuslik töötuba “tunnete vormid vormide tunded”

 

Adriano Wilfert Jensen ‘ i tantsu uurimuslik töötuba

“tunnete vormid vormide tunded”

 

24.-28. jaanuar 2018

K-R 10.00 – 16.00 L-P 10.00 – 18.00

P 16.00-18.00 vabas vormis avalik presentatsioon-sessioon

 

Toimumiskoht: TantsuRUUM, Hobujaama 12, II  korrus

 

Tantsud, mis lähtuvad tunde vormidest ja vormide tunnetest. Moderntants on püüdnud pakkuda võimalusi tantsija tunnete autentseks või otseseks vahendamiseks. Moderntants oli võimalus tantsijate vabaks eneseväljenduseks. Hilisema põlvkonna tantsukunstnikud, kuigi mitte kõik, näitasid tunnetele ja eneseväljendusele ust. “See ei käi minu kohta” oli nende tantsukunstike loosungiks, eneseväljenduse asemel sai tantsu prioriteediks koreograafia: koreograafia kui suhete, teadmiste, tajude jm struktuur. Sellel kõigel pidi olema hea põhjus. Mida ütleb see meile tunnete funktsiooni kohta kaasajal? Kuidas võimaldavad kaasaegne neuroteadus, psühholoogia ja filosoofia võimaldavad meil taasmõtestada aistinguid, tundeid ja emotsioone? Kuidas saavad need uued ideed ümber kujundada meie suhestumist tunnetesse tantsimisega üheaegselt?
See on visandlik ülevaade minu praegusest uurimusest, mida plaanin avada ja jätkata koos töötoas osalejatega. Nädala jooksul praktiseerime erinevaid ajaloolisi tehnikaid, kujundame uusi ja loeme asjakohast teooriat.

 

Oodatud on koreograafid, tantsijad, etenduskunstnikud, kriitikud ja kõik huvilised, keda käesolev teema kõnetab. Töötuba lõpeb “Avatud TantsuRUUMiga” ehk vabas vormis presentatsioon-sessiooniga, et avada nädala jooksul läbitud materjali laiemale ringile, astuda dialoogi ümbritseva sootsiumiga ja võimaldada protsessipõhist kohtumispinnast.

 

Adriano Wilfert Jensen (Taani) on koreograaf, kelle tööd on suunatud suhete tingimustele ja viisidele. See hõlmab endas loomist, kureerimist, esitamist ja koreograafiat ning tantsimist teiste töödes, samuti teisi tegevusi nagu väljaanded, kokteilipeod, õhtusöögid jne.
Hiljutised teosed on “Galerie” (2014-) – immateriaalne galerii immateriaalsetele kunstiteostele koostöös Simon Asencio’ga; “i-D Indigo Tantsufestival” (2014, 2015, 2016 ja 2017), kureeritud ja teostatud koostöös Linda Blomqvisti, Emma Daniel ja Anna Gaiottiga; “Muuseum” (2014), koostöös Simon Asencioga, “Strohhalmen (straws)” (2014); “Debut” (2013), koostöös Sandra Lolax ja Pontus Petterssoniga; “Protokoll” (2013), koreograafiline koostöö Simon Asencioga ja suure kasvava grupiga, kes kunagi kokku ei saa; “Kulutades aega koos dinosaurustega” (2012) koostöös Emma Danieli ja dinosaurustega. Tema töid on esitatud Prantsusmaal, Eestis, Belgias, Hollandis, USAs, Mehhikos, Šveitsis, Saksamaal, Rootsis, Norras ja Taanis. Adriano on tantsinud Deborah Hay, Mårten Spangbergi, Anne Imhofi, Dora Garcia ja teiste töödes. Ta on lõpeatnud SNDO (School for New Dance Development), Amsterdamis ja teda on tunnustatud Danceweb stipendiumiga 2012 ja 2015 aastal.

 

Rohkem infot ja registreerimine: http://tantsuagentuur.ee/event/artfusion-4/

 

Hind: 75 eur / 60 eur (Õpilastele ja Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu liikmetele)

Töötuba toimub inglise keeles.

 

Toetajad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium
TantsuRUUMi üldkontakt: Jane Miller-Pärnamägi / jane@tantsuagentuur.ee

tantsuagentuur.ee/tantsuruum

 

_____________________________________________________________________________

 

Adriano Wilfert Jensen dance research project
“forms of feelings feelings of forms”

 

Wed-Fri 10.00 – 16.00 Sat-Sun 10.00 – 18.00

 

Location: TantsuRUUM, Hobujaama 12 (Tallinn, Estonia)

 

Dances that approach forms of feelings and feelings of forms. On many occasions modern dance attempted to offer opportunities for authentic or direct mediation of the feelings of the dancer. Modern dance was widely framed as an excellent opportunity for free self-expression of the dancer-subject. Later generations of dance makers, though by far not all, showed feelings and self-expression to the door. “It’s not about me” has been the slogan of the contemporary dance artists I have looked up to, instead of self-expression came a prioritization of choreography in front of dance: choreography here as a structures of relation, knowledge, perception and so forth. All of this happened for good reasons. But how does it inform us when it comes to the function of feelings in dance today? How does contemporary neuroscience, psychology and philosophy invite us to reconsider sensations, feelings and emotions? And how could these reconsiderations reshape how we relate to feelings when we practice and present dance?
This is a rough outline of my current research, which I will open up to, and continue with, the participants. During the week we will practice various abducted historic techniques, devise new ones and read relevant theory.

 

Adriano Wilfert Jensen is a choreographer, whose work addresses conditions for and modes of relations. It includes making, curating, representing and dealing choreography, dancing in the works of others, as well as a number of other occupations like a a publication, a series of cocktail hangouts, dinner parties etc.
Recent works are “Galerie” (2014-) – an immaterial gallery for immaterial artworks founded and run in collaboration with Simon Asencio; “i-D Indigo Dance Festival” (2014, 2015, 2016 and 2017), curated and produced in collaboration with Linda Blomqvist, Emma Daniel and Anna Gaiotti; “Museum” (2014), collaboration with Simon Asencio, “Strohhalmen (straws)” (2014); “Debut”(2013), collaboration with Sandra Lolax and Pontus Pettersson; “The Protocol”(2013), choreographic collaboration with Simon Asencio and a big and growing group that will never meet all together; “Spending Time With Dinosaurs” (2012) a collaboration with Emma Daniel and The Dinosaurs. His work has been presented in France, Estonia, Belgium, The Netherlands, USA, Mexico, Switzerland, Germany, Sweden, Norway and Denmark. Adriano has danced for Deborah Hay, Mårten Spangberg, Anne Imhof, Dora Garcia, a.o. He holds a BA in choreography from School for New Dance Development, Amsterdam, and received the Danceweb Scholarship 2012 & 2015.

 

For more info & registration: http://tantsuagentuur.ee/event/artfusion-4/

 

Price: 75 eur / 60 eur (students and Estonian Dance Arts and Dance Education Union members)
Workshop will be held in English.

 

Supported by Cultural Endowment of Estonia and Ministry of Culture.
For detailed information about TantsuRUUM contact: Jane Miller-Pärnamägi, jane@tantsuagentuur.ee

tantsuagentuur.ee/tantsuruum