Irina Pähn TantsuRUUMis: TÖÖTUBA “Ballet Refresh” 26.-28. veebruar 2018

 

Töötuba
Irina Pähn “Ballet Refresh”
26.-28. veebruar 2018
E-K kell 12-14

 

“Ballet Refresh” on suunatud tegevatele tantsijatele ja tantsuõpetajatele, kes soovivad pühendada aega ja tähelepanu balletitehnikale, oma keha hetkeseisule antud distsipliinis ja ka võimalikele uutele lähenemistele. Irina Pähn on pälvinud 2016. aastal Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja stipendiumi ning aitab töötoas osalejatel värskendada oma balleti alustalasid ja leida vastuseid personaalsetele küsimustele, toetudes oma enam kui 15-aastasele õpetajakogemusele.

 

Irina ütleb: “Hiljuti küsis üks minu õpilane kui kaua olen ma balletiga tegelenud. Pean tunnistama, et see pani mind korraks mõtlema, sest ma pole kunagi aastaid kokku lugenud. Kuna küsimusele pidi vastama, siis hakkasin arvutama ja sain ilusa numbri – 44 aastat.
Üheksa aastat veetsin ma Tallinna balletikoolis omandades balletiartisti eriala. Järgmised kakskümmend aastat teenisin leiba Rahvusooperis Estonia tantsides kõike, mida tantsida anti. Lavastusi ja lavastajaid oli väga palju. Aega ja ruumi kokku hoides, ei hakkaks siin nimekirja välja tooma.
Pärast professionaalse tantsija karjääri lõpetamist asusin õppima Tallinna Ülikooli koreograafia osakonda. Samaaegselt jätkasin lavategevust erinevates projektides ning hakkasin end ka balletiõpetajana proovile panema. Paralleelselt balletikooliga õpetasin ülikoolis ning erinevates tantsustuudiotes. Selline auditooriumi erinevus andis ja annab väga laialdase õpetamise kogemuse, mida kasutan ise ning jagan hea meelega ka nendega, kes seda soovivad ja vajavad.

 

Mis hakkab toimuma meie töötoas?
Kindlasti toimuvad täisväärtuslikud balletitunnid.
Kindlasti vestleme sellest, kuidas üht või teist elementi omandada, milliseid toetavaid harjutusi võib selleks kasutada.
Kindlasti räägime “Keha moraalsest koodeksist”, mis on minul endal antud hetkeks kujunenud.
Kindlasti diskuteerime “kehalistel” teemadel, mis teid momendil kõnetavad.
Kindlasti õpetate te mulle midagi uut ja kindlasti võtan ma selle vastu suure tänuga.”

 

Hind: 15 eur kord / 35 eur kolm korda
12 eur / 30 eur (Õpilastele ja Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu liikmetele)

 

TantsuRUUMi üldkontakt: Jane Miller-Pärnamägi / jane@tantsuagentuur.ee
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus

 

Toetajad: Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium

 

___eng___

 

Workshop
Irina Pähn “Ballet Refresh”
26.-28. February 2018
Mon-Wed 12-14pm

 

“Ballet Refresh” is aimed and professional dancers and dance teachers, who wish to re-dedicate time and attention to their ballet technique, understand their current relation to the movement discipline and gain possible new approaches to it. Irina will help to refresh and update the basics of ballet and find answers to personal questions the people attending might have, by using her more than 15 years of teaching experience. Irina has received the Gerd Neggo dance teacher stipend in 2016.

 

Irina says about herself and the Refresh: “I was recently asked how long have I been doing ballet. I had to spend a moment thinking, because I have never calculated the years. As I had to give an answer I started to to the math and got a beautiful number – 44 years.
I spent nine years at Tallinn Ballet School learning to become a ballet dancer. The following twenty years was spent at the National Opera dancing everything that needed to be danced. Many different works and different directors.
After leaving the theater I continued to study choreography at Tallinn University. Meanwhile continuing as a dancer in various projects and also starting my teaching path. I taught at the Tallinn Ballet School and in different dance studios. Teaching and learning from a very varied auditorium has given me a rich experience and wide knowledge about ballet, which I use myself and share with others who need it and wish to know.

 

What will be happening at our workshop?
Definitely there will be a proper ballet class.
Definitely we will talk about how to learn and execute specific element, and which accompanying exercises to do for it.
Definitely we will talk about the “Body’s moral codex”, which I have developed over time.
Definitely discuss on bodily topics, that are of relevance to you right now.”
Definitely you will teach me something new and I will receive this new knowledge with big thanks.”

 

Price: 15 eur one time / 35 eur three times
12 eur / 30 eur (students and Estonian Dance Arts and Dance Education Union members)

 

For detailed information about TantsuRUUM contact: Jane Miller-Pärnamägi, jane@tantsuagentuur.ee
Location: Estonian Dance Agency, Hobujaama 12 2nd floor

 

Supported by Cultural Endowment of Estonia and Ministry of Culture.