Valeria Januskevitš ja Joonas Tagel TantsuRUUMis: KAASAEGSE TANTSU TEHNIKA JA TÕSTETEHNIKA 02.-04. märts 2018

 

TÖÖTUBA
Joonas Tagel ja Valeria Januskevitš
“Kaasaegse tantsu tehnika ja tõstetehnika”
2.-4. märts 2018
R 14.30-17.45, L 12.00-15.15, P 10.00-13.00

 

Esitlus: P 13.00 Oma Tantsu konkursil

 

Sihtgrupp: tantsijad, tantsuõpetajad, koreograafid; kesktase

 

“Tegeleme intensiivselt partneritöö põhiprintsiipidega kasutades nii kontaktimprovisatsiooni kui tõstetehnikaid. Pöörame tähelepanu partneritöö põhielementidele nagu näiteks partneri tajumine, raskuse ja jõu tasakaal, võimaluste leidmine ning abistamine ja hoidmine, eesmärgiga arendada enda partneritöö oskust koostöös teiste kehadega.
Partneritöö intensiivi toetab kaasaegse tantsu intensiiv, kus tegeleme kaasaegse tantsu tehnikaga, mis lähtub enda keha füüsiliste omaduste äratundmisest ning nende omaduste kasutamisest. Töötame jõu, raskuse, momentumiga, et leida viise efektiivseks liikumiseks erinevate liikumiskvaliteetide vahel.”

 

Valeria Januškevitš õpetab Viljandi Kultuuriakadeemias ja Eesti Tantsuagentuuris ning tegutseb tantsumaastikul ka vabakutselise koreograafi ja tantsijana. Tantsukunsti kõrghariduse on ta omandanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias, õppinud Austrias (Anton Bruckner Privatuniversität) ja Portugalis (Escola Superior de Dança) ning täiendanud end läbi erinevate töötubade. Tema tehniline ja täpse kaasaegse tantsu koreograafilise stiili mõjutajateks on olnud eelnev balletitaust ning erinevad kaasaegse tantsu õppejõud. Kuigi igapäevaselt tegeleb ta klassika õpetamisega kaasaegsele tantsijale on kontakt ning partneritöö kajastuv just tema loometöös.

 

Joonas Tagel on noor tantsukunstnik, kes tegutseb aktiivselt nii tantsija-, õpetaja- kui koreograafina. Ta on lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala, õppinud Saksamaal (Palucca Hochschule für Tanz, Dresden) ning täiendanud end läbi erinevate töötubade peamiselt Saksamaal, Austrias ja Belgias. Läbi aastate on ta osalenud tantsija- ja koreograafina projektides nii Eestis kui ka välismaal. Varasemalt töötanud kaasaegse tantsu õppejõuna TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias ja hetkel Tallinna Balletikoolis. Kaasaegse tantsu praktiseerijana on Joonas viimastel aastatel tegelenud liikuja ja põranda suhtega ning kompaktse ja ökonoomse kehakasutusega. Ta töötab erinevate liikumiskvaliteetide ja energiatega, keha võimega neid energiaid kasutada ning nende vahel kiirelt ja märkamatult laveerida – kuidas liikuda kiirelt ja jõuliselt, samas pehmelt ja sujuvalt.

 

Hind: 40 eur / 30 eur (Õpilastele ja Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu liikmetele)

 

TantsuRUUMi üldkontakt: Jane Miller-Pärnamägi / jane@tantsuagentuur.ee

 

Asukoht: Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus

 

Toetajad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium

 

___eng___

 

Workshop
Joonas Tagel and Valeria Januskevitš
“Contemporary dance technique and lifting technique”
Friday 14.30-17.45 and Saturday 12:00-15:15; Sunday 10:00-13:00

 

Showing: P 13:00 (Oma Tantsu event)

 

For dancers, dance teachers, choreographers; intermediate level

 

“We will be focusing on partnering work principals from contact improvisation and various lifting techniques. We look at the basic elements such as sensing your partner, balance between weight and strength, finding movement possibilities as well as helping and holding the other, thereby aiming to further one’s partnering capabilities in collaboration with another body.
Partnering class will be supported by contemporary a dance class in which we will work on recognizing our bodies’ physical properties and ways on how to implement those in movement. By working with weight, strength, momentum, we will develop effective ways of moving inbetween and using various movement qualities.”

 

Valeria Januškevitš teaches at Viljandi Culture Academy and Estonian Dance Agency, and is an active as a freelance choreographer and dancer. She has studied dancing at Viljandi Culture Academy, in Austria at Anton Bruckner Privatuniversität and in Portugal at Escola Superior de Dança, additional training in various workshops. Her precise and technical contemporary dance choreography is influence by her initial training in ballet. Her teaching involves mostly ballet for contemporary dancers, whereas contact improvisation and partnering are the main expressions in her creative works.

 

Joonas Tagel is a young dance artist, who is active as a dancer, teacher and as a choreographer. He has graduated from Tartu University Viljandi Culture Academy and studied in Dresden, Germany at Palucca Hochschule für Tanz, and has done further training (various workshops) in Germany, Austria and Belgium. He has been involved as a dancer and choreographer in projects home and abroad. He has taught contemporary dance at Viljandi Culture Academy and currently teaches at Tallinn Ballet School. In recent years Joonas has been researching into the relations between a moving body and the floor, and ways to be compact and economic whilst using your body. He works with various movement qualities and energies, with the body’s capacity to actualize them into movement and change between them swiftly and easily – how to move fast and powerful, at the same time remaining soft and smooth.

 

Price: 40 eur / 30 eur (students and Estonian Dance Arts and Dance Education Union members)

Registration: http://tantsuagentuur.ee/event/artfusion-tootoad-2/

 

For detailed information about TantsuRUUM contact: Jane Miller-Pärnamägi, jane@tantsuagentuur.ee

 

Location: Estonian Dance Agency, Hobujaama 12 2nd floor

 

Supported by Cultural Endowment of Estonia and Ministry of Culture.