Noa Paran TantsuRUUMis: GAGA-TEHNIKA JA OHADI REPERTUAAR 21.-25. märts 2018

 

Töötuba
Noa Parani “Gaga-tehnika ja Ohadi repertuaar”
21.-25. märts 2018
K-P kell 10-13 (10-11:15 gaga tehnika ja 11:30-13 Ohadi repertuaar)

 

Gaga liikumiskeele- ja tehnika rajaja on Ohad Naharin. Gaga on viis jõuda uute teadmisteni ja eneseteadvuseni keha kaudu. Gaga on meetod, mille abil avastada ja tugevdada oma keha, arendada oma painduvust, staminat ja kiirust, samaaegselt kergendades meelte tööd ja ettekujutusvõimet. Gagat praktiseerides on võimalik aru saada ja leida oma kehalised nõrkused, äratada tundetud piirkonnad ja eemaldada füüsilised blokid. Antud lähenemine arendab instinktiivset liikumist ja ühildab teadliku liikumise alateadlikuga, lubades liikujal kogeda vabaduse ja naudingute aistinguid lihtsal ja meeldival viisil: olles meeldivas ruumis, mugavates riietes, kantud muusikast, iseseisvalt koos teistega.

 

“Me saame enam teadlikuks oma vormist. Me hakkame tajuma kõikvõimalikke viise liikumiseks. Me uurime mitme-dimensioonilist liikumist, me naudime põletavat tunnet lihastes, me oleme valmis plahvatama, me oleme teadlikud oma võimsast energiast ja vahel me ka rakendame seda. Me asendame vanad liikumismustrid uutega. Me läheme oma tavapärastest piiridest kaugemale. Meil on võime olla rahulikud ja valmis üheaegselt.” – Ohad Naharin

 

Noa Paran sündis Iisrealis 1986. aastal ja on on tantsijana treeninud Kadima Kogukonnakeskuses. Vahemikus 2007-2010 oli ta tegev tantsijana Batsheva Tantsukompaniis ja etendas Ohad Naharini ja Sharon Eyali lavastustes. Ta tegi kaasa kaaslooja-tantsijana Maya Levy ja Hanan Anando Marsi lavastuses “Network” (2011) ning Noa Zuki ja Ohad Fishofi lavastuses “Garden Of Minutes” (2015).
Noa on Gaga õpetamisega tegelenud alates 2008. aastast ja annab tunde Batsheva Tantsukompaniile ja Gaga Õpetaja Treening Programmis. Ta õpetab regulaarselt Gaga/inimesed tundides Iisrealis, tantsukoolides ning töötubades üle maailma.
Noal on bakalaureusekraad disainis.

 

Hind: 120 eur/ 100 eur (Õpilastele ja Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu liikmetele)
TantsuRUUMi üldkontakt: Jane Miller-Pärnamägi / jane@tantsuagentuur.ee
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus

 

 

Toetajad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium

 

___eng___

 

Workshop
Noa Parani “Gaga technique and Ohad’s repertuary”
21.-25. March 2018
Wed-Sun 10am-1pm (10-11:15am gaga technique and 11:30am-1pm Ohad’s repertuary)

 

Gaga, the movement language is developed by Ohad Naharin. Gaga is a new way of gaining knowledge and self-awareness through your body. Gaga provides a framework for discovering and strengthening your body and adding flexibility, stamina, and agility while lightening the senses and imagination. Gaga raises awareness of physical weaknesses, awakens numb areas, exposes physical fixations, and offers ways for their elimination. The work improves instinctive movement and connects conscious and unconscious movement, and it allows for an experience of freedom and pleasure in a simple way, in a pleasant space, in comfortable clothes, accompanied by music, each person with himself and others.

 

“We become more aware of our form. We connect to the sense of the endlessness of possibilities. We explore multi-dimensional movement; we enjoy the burning sensation in our muscles, we are ready to snap, we are aware of our explosive power and sometimes we use it. We change our movement habits by finding new ones. We go beyond our familiar limits. We can be calm and alert at once.” – Ohad Naharin

 

Noa Paran was born in Israel in 1986 and trained as a dancer in the Kadima Community Center. From 2007-2010, she was a dancer in the Batsheva Ensemble and performed in works by Ohad Naharin and Sharon Eyal. Noa also performed as a collaborating dancer in Network (2011) by Maya Levy & Hanan Anando Mars and Garden Of Minutes (2015) by Noa Zuk & Ohad Fishof.
Noa began teaching Gaga in 2008. She gives classes to the Batsheva Ensemble and taught in the Gaga Teacher Training Program. She also teaches regularly in the Gaga/people classes in Israel and in dance schools and workshops in Israel and around the world.
Noa received a Bachelor of Design degree from Bezalel Academy of Arts and Design.

 

Price: 120 eur / 100 eur (students and Estonian Dance Arts and Dance Education Union members)
For detailed information about TantsuRUUM contact: Jane Miller-Pärnamägi, jane@tantsuagentuur.ee
Location: Estonian Dance Agency, Hobujaama 12 2nd floor

 

Supported by Cultural Endowment of Estonia and Ministry of Culture.