Florence Augendre TantsuRUUMis: RESONANTSID läbi kõrvuti kulgevate elude, 21.-27. aprill 2018

 

Florence Augendre RESONANTSID läbi kõrvuti kulgevate elude
Liikumisuurimusliku meistriklassi 2. etapp
21.04 – 27.04.18 kell 10.00 – 16.00

 

 

2017. aasta oktoobris toimus TantsuRUUMis Florence Augendre’i meistriklassi “Resonantsid läbi kõrvuti kulgevate elude” 1. etapp, kus tutvuti meetodiga, mis võimaldab oma tajuväljaga sügavamat ühendust luua. Olenemata sellest, kas 1. etapp on läbitud või mitte, on meistriklassi 2. etapp avatud kõigile etendajatele, kes on huvitatud uurima kehateadlikkust kui kujutlusvõime ja loovuse aluspõhja.
Nädalapikkuse meistriklassi hommikupoolikutel tegeleme individuaalselt ja kollektiivselt füsioloogilise keha sidekoelise puudutuse, sisemisi seoseid ja ühendusi toetavate praktikatega. Pärastlõunad on pühendatud liikumise uurimisele, kus vaatleme keha bioloogilisi rütme, ruumilist teadlikkust, instinktiivset / intuitiivset reageerimisvõimet. Uurime, mil määral toob tundlik kuulamisele häälestumine esile pulsi loomuse ja suunab konteksti või kavatsuse kujul käesolevat hetke.
Meistriklassi eesmärgiks on isikliku keele ja kogemusliku tunnetuse kaasamine liikumisse. See on etendamisviis, mis on ühtaegu kollektiivne ja isiklik. Iga heli, hingetõmme ja liikumine on tajutav, tekstuurne, värvitud ning teadvustatud kestusega. Täielikult teadlikus kehastuses leiame ja loome dialoogi alust. Selles suhestuvas dünaamikas, mis hõlmab endas tantsu, kohalolu ja elavat muusikat, otsime, kuidas kehtestada kollektiivi sees oma loominguline tegevus ning leida allikas autonoomiaks.
Osalejatel palutakse kohal olla ja pühenduda kogu nädala vältel. Kaasa palutakse võtta endale inspireerivat materjali, mis toetaks oma liikumise ja kunstiliste meetodite väljatöötamist.
Nädala vältel ühinevad grupiga muusikud-lauljad Hello Upan ja Killu Sukmit, et koos uurida heli liikumistajulisest perspektiivist ning luua performatiivse kontekstiga kaasnevat ootamatute sündmuste kulgu.

 

Florence Augendre (FR/BE) on sõltumatu koreograaf, etendaja, autor ja uurija, kes on tegutsenud erinevates kunstivaldkondades nagu teater, film, kaasaegne tants, ooper ja kujutav kunst. Florence õppis Body-Mind Centering(R) koolis ja on sertifitseeritud Sidekoe pulsoloogia (IFCC-Christian Carini) praktik. Viimased neli aastat on ta õppinud Catherine Shainberg´i (School of Images, Saphire™) käe all. Florence õpetab eri organisatsioonides ja institutsioonides üle Euroopa ja teeb kaasa erinevates kunstilistes koostöödes.

 

Hind: 150 eur / 100 eur (Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu liikmetele)
Peale registreerimist palume saata oma ingliskeelse CV ja lühikese motivatsioonikirja väljendamaks, miks soovid meistriklassis osaleda, hiljemalt 16. aprilliks e-mailile: tantsuruum@tantsuagentuur.ee

 

Meistriklass on inglise keeles.

 

Toetajad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium
Üldkontakt: Jane Miller-Pärnamägi, jane@tantsuagentuur.ee

 

—eng—

 

Florence Augendre RESONANCES through Parallel Lives
Movement Research Masterclass 2. Phase
21.04 – 27.04.2018 at 10.00 –16.00

 

In October 2017, the first phase of the project Resonances through Parallel lives took place to introduce to a group of movers a method of contacting deeply from inside our field of perceptions. The second phase of the project is open to all performers interested in the exploration of the body knowledge as a base for imagination and creativity, regardless of whether one has participated in the first phase. We will bridge the common experience.
Throughout the week, mornings are designed for the individual and collective practice of tissular touch, inner-connexion and connective support of the physiological Body. Afternoons are dedicated to a research lab conveying philosophical and artistic questioning upon Bio-rhythms, consciousness of Space, instinctive/ intuitive responsiveness, and how far the fine quality of tuning through listening reveals the nature of pulse and channels the present in the form of context or processed intention.
The work is about engaging personal language from a place of experience. The performing is collective and personal. Sounding of each tune, each breath, each move is felt and recognizable, textured, colored and life-spanning consciously. We will find and create a ground of dialog with full-conscious embodiment. Within that relating dynamic involving dance, presence and live music, we will figure how to affirm our actions and creative responses within the collective and source our autonomy from its inner specifics.
The participants will be asked to be present and focused throughout the whole week. They will be asked to bring some of their own materials, as a way to nourish their performing experience and work out artistic method.
Along the week, the musicians-singers Hello Upan and Killu Sukmit will meet and journey with us to explore sound from a proprioceptive perspective, so we can figure together some of frequencing contingencies of the performing context.

 

Florence Augendre (FR/BE) is an independent choreographic artist, author, researcher, performer who has developed her work in various artistic fields such as theater, cinema, contemporary dance, opera and visual fine-arts. She completed her education in Body-Mind Centering(R) as a certificated practitionner of Fasciapulsology (IFCC-Christian Carini), and is studying with Catherine Shainberg (School of Images, Saphire™) for the last four years. She teaches in many various organizations and institutions throughout Europe and continues to broadcast various artistic collaborations.

 

Price: 150 eur / 100 eur (for Estonian Dance Arts and Dance Education Union members)
After registration, please send your artistic CV and a short motivation letter, about your interest towards the masterclass latest by 16th of April at tantsuruum@tantsuagentuur.ee.

 

Masterclass is in English.

 

Supported by Cultural Endowment of Estonia and Ministry of Culture.
For detailed information contact:
Jane Miller-Pärnamägi, jane@tantsuagentuur.ee