Töötuba 30.-31. august: Florentina Holzinger & Orinta van der Zee

Liikumisgurmaanidele
suve lõpuhaak ja
TantsuRUUMi !kolmanda! hooaja alguse avalöök
higihõrk poksitöötuba
KUTSUME >

Florentina Holzinger (Austria) & Orinta van der Zee (Holland)
Kaheksanurga sees
TRANSFORMATIIVSE VÕITLUSKUNSTI TÖÖTUBA


30.–31. august (R kell 10:00-14:00 ja L kell 11:00-15:00)

Selles töötoas värvatakse sõdalasi, eeldades, et see tagab suurema kunstilise osavuse. Tavapärast võitleja treeningut kasutatakse kunstniku ettevalmistuseks. Alguspunktiks on füüsiline väljakutse, mis tuleneb võitluskunstidest ja poksitreeningust. Treenitakse poksivahenditega, partneriga, valmistutakse sparringuks ja duettideks poksiringis. Võitlustehnika omandamise juures on fookus selle praktika olemusel, treeningu protsessil ja selle mõtestamisel.

Kuidas saab ära kasutada ettevalmistust poksiringiks kui ettevalmistust tantsu või kunsti loomeks? Kas võitleja ettevalmistus saab olla loominguline protsess? Töötoa eesmärk on vaadelda füüsiliste distsipliinide vahendamise potensiaali kui tööriista nii tantsijatele kui ka üldiselt kõigile loomingulistele inimestele. Selles vaimus uuritakse ka koostöö performatiivsust, mis tekib treeneri ja treenitava, õpetaja ja õpilase, personaaltreeneri ja kliendi vahel.

“Hirm on õppimise puhul suurim takistus igal alal, aga eriti poksimises. Näiteks, poksimist õpitakse läbi korduste. Sa teed seda uuesti ja uuesti ja korraga on sul see käes…siiski õppimise jooksul, kui saad löögiga pihta ja saad haiget, teeb see sind ettevaatlikuks ja kui sa oled ettevaatlik, ei suuda sa tegevust korrata ja kui sa ei suuda korrata, venib õppimisprotsess pikemaks…”– Cus D’Amato, Mike Tyson’ i treener

Selles töötoas muundame oma keha relvaks, et teenida oma unistusi.

Töötoa raames kutsub koreograaf Florentina Holzinger end assisteerima Euroopa kickpoksi Tšempioni Orinta van der Zee, kes jagab oma kogemust ja praktikat kõrgel tasemel poksitehnikast ja valmistab osalejad ette võitluseks.

Igasuguse erialse tausta ja füüsilise võimekusega inimesed on teretulnud.

Florentina Holzinger õppis koreograafiat SNDO’s (School for New Dance Development) Amsterdami Hogeschool voor de Kunsten’is. Tema soolovormis diplomitöö „Silk“ sai ImPulzTanz 2012 festivalil auhinna Prix Jardin d’Europe. Tema koostöö Vincent Riebeek’iga andis tulemuseks lavastuste triloogia: “Kein Applaus für Scheisse”, “Spirit” ja “Wellness”, mis hetkel tuuritavad Genti kunstikeskuse CAMPO eestvedamisel. Viimane produtseeris nende viimased kaks teost “Spirit” ja “Wellness”. Holzinger’i teine sooloteos “Recovery” esietendus 2015. aasta sügisel.
“Recovery” oli eksperimentaalne mõtisklus Florentina taastumisest peale laval aset leidnud ja traumaga lõppenud õnnetust. See uurib naise kujutamise erinevaid viise, püüdes tõstatada küsimust naise füüsilise võimekuse täispotentsiaali kohta. Lavastus, milles osaleb spordipsühholoog ja praegune Horvaatia K1 naistšempion, viis avaliku palveni pakkuda võitluskunstide treeninguid kunstnikele.
Lavastusest lähtuvalt hakkas Florentina pakkuma võitlustreeninguid kui ettevalmistavat praktikat kunstniku eluks. Esimest korda toimus selline õpituba festivalil lmPulsTanz 2015 ja jätkus treeningutega „võitlemine kuraatoritele“ Stedelijk’i muuseumis Amsterdamis, „võitlemine seksitöötajatele“ Amsterdami Punaste Laternate linnajaos, „võitlemine meeleavaldajatele“ 2016. aasta rahutuste ajal Toulouse’is, „võitlemine põgenikele“ Hamburgi Sommerfestivalil. Vincentiga loodud triloogia sai jätku 2015. aasta suvel CAMPO kunstikeskuses loodud teosega “Schönheitsabend – Tänze des Lasters, des Grauens und der Extase”, mis tõmbab paralleele nende endi loo ja Euroopa kõige provokatiivsemaks tantsupaariks nimetatud saamise ning Vaslav Nijinsky ja Ida Rubinstein’i loo vahele. Florentina on kaasautor ja esineja veebisarjas “Body and Freedom”, mis sai alguse Berliner Festspiele’l ja mis võttis sihikule eluspubliku võimetuse sekkuda. Edasised episoodid filmiti erinevate etenduskunstide platvormide raames ja pop-up etenduspaikades. Performance’ite kõrval pakub “Body and Freedom” grupeering ka „Treeningsessioone publikule“, et aidata vaatajatel säilitada aktiivne, ent mugav roll kogu performance’i kestel ning et ühtlasi, lahutamatu osana etendusest, pakkuda vaatajaile võimalust edastada kriitikat, panustada või panna peale veto.
Hetkel on Florentina Holzinger residentkunstnik ICK’is (International Choreographic Arts Center) Amsterdamis ja tegeleb oma esimese balletietenduse välja toomisega, uurides koostöös naisballetiartistiga klassikalist repertuaari läbi dualismi idee: labane vs ülev, kunstlik vs ehe, teater vs kliinik jne.
Orinta van der Zee on Hollandist pärit Muay Thai võitleja ja kickpoksija. Ta on Hollandi ja Euroopa Meister kickpoksis ja omab mitut vööd võitlusspordis. Ta osales Florentina Holzingeri lavastuses „Recovery“ aastal 2015. Orinta ehitab Hollandis üles oma võimlat, kus õpetab kickpoksi.

________________
Töötuba toimub koostöös Kanuti Gildi SAALiga:
Florentina Holzinger on 14.–31.augustil toimuva SAAL Biennaal 2019 festivali üks osalevatest kunstnikest. Festivali raames näeb tema viimast lavateost “Apollon” 30. ja 31. augustil Kanuti Gildi SAALis.
Rohkem infot ja SAAL Biennaal 2019 programm: https://www.saal.ee/et/festival/5937/program
________________

T ö ö t o a h i n d :
varajane linnuke (kuni 10.08.19)
55 eur – soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
90 eur – täishind
100 eur – kombopilet (töötuba + üks pilet etendusele “Apollon” 30. või 31.08)

hiline linnuke (alates 11.08.19)
75 eur – soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
110 eur – täishind
120 eur – kombopilet (töötuba + üks pilet etendusele “Apollon” 30. või 31.08)

R e g i s t r e e r i m i n e : http://tantsuagentuur.ee/event/tootuba-florentina-holzinger-austria-orinta-van-der-zee-holland/
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

Oled oodatud!

l i i k u j a l t > l i i k u j a l e


Töötuba toimub koostöös Kanuti Gildi SAALiga ning Eesti Kultuurkapitali toel – täname!

___________________________________________________________________
ENG

To movement lovers
the opening *hit* of TantsuRUUM’s 3rd season
we INVITE you to enter the Octagon
put on your boxing gloves
and dance >

Florentina Holzinger & Orinta van der Zee
Inside the Octagon
A TRANSFORMATORY FIGHTING WORKSHOP
30.08–31.08.2019 (Fri at 10:00-14:00 & Sat at 11:00-15:00)

In this class we will recruit warriors, assuming that this will result in better artistry. We use the preparation a fighter undergoes to prepare for our artistic work. We start from a place of physical challenge, taking inspiration from martial arts and boxing training. We will work on condition, on pads, with partners, and prepare ourselves for some sparring, the pas de deux of the ring. Even though we want to spend time on obtaining actual fighting technique, our focus will be the act of pursuing it, of undergoing a training together and appropriating it for our practice.
How can we use the preparation for the ring as a preparation to make dance or art? What if the preparation of the fighter is an artistic process? We want to explore the exchangeability of physical disciplines as a tool for dancers, makers and creative people. In that spirit we also investigate the performativity of the collaboration happening between trainer and trainee, coach and student, personal trainer and client.

“Fear is the greatest obstacle for learning in any area, but in particular in boxing. For example, boxing you learn through repetition. You do it over and over and suddenly you’ve got it… however in the course of trying to learn, if you get hit and you get hurt, that makes you cautious, and when you’re cautious you can’t repeat it and when you can’t repeat it, it’s going to delay the learning process…” – Cus D’Amato, trainer of Mike Tyson

In this Workshop we will transform our body into a weapon to serve our dreams.

For this workshop to assist her, Florentina invites European Muay Thai Champion Orinta van der Zee, who will offer her experience to pass profound boxing technique on to the students and prepare them for combat.

People of ANY background and physical condition are welcome.

Florentina Holzinger studied choreography at the School for New Dance Development (SNDO) in the Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Her diploma solo work Silk got awarded the Prix Jardin d’Europe at the lmPulsTanz Festival 2012. Her collaboration with Vincent Riebeek resulted in a trilogy of pieces –Kein Applaus für Scheisse, Spirit and Wellness – that are currently touring under guidance of arts centre CAMPO in Ghent, whom produced their later two works Spirit and Wellness. Holzinger premiered her second solo work Recovery in autumn 2015.
Recovery was an experimental meditation on Florentina’s recovery from a traumatic stage accident and explores different modes of female representation trying to explore and question the full potential of female physicality. The show, that hosts a sport psychologist and the current female Croatian K1 champion, led to public request to offer martial arts training for artists.
Similar to the starting point of the show Florentina started proposing the training for a fight as training for the life as an artist. This workshop was offered for the first time for choreographers at lmPulsTanz 2015 and continued in succession as ‘fighting for curators’ at the Stedelijk Museum in Amsterdam, ‘fighting for sex workers’ in the Red Light in Amsterdam, ‘fighting for protesters’ at the 2016 tumults in Toulouse, ‘fighting for refugees’ at Sommerfestival Hamburg. The trilogy with Vincent found continuation in the making of their newest work Schönheitsabend – Tänze des Lasters, des Grauens und der Extase at CAMPO in summer 2015, which parallels their story and label of Europe’s most provocative dance couple with the story of Vaslav Nijinsky and Ida Rubinstein. Florentina is co-author and performer of the webseries Body and Freedom, initiated at Berliner Festspiele, that targets the powerlessness of a live audience. Further episodes get shot and tour on various performance platforms and pop-up venues. Alongside the performances, the Body and Freedom collective offers ‘Audience Training Sessions’, to help their viewers to maintain an active but comfortable role throughout the performance, as well as a chance to offer criticism, input and veto as integral part of the show.
Florentina Holzinger is currently artist in residence at the International Choreographic Arts Center ICK Amsterdam and produces there her first ballet with a female dancer investigating classical repertory through ideas of dualism: banal vs sublime, artificial vs authentic, theatre vs clinic, etc… This ballet will form a stepping stone aimed to culminate in the making of Apollon.

Orinta van der Zee is a Muay Thai fighter and Kickboxer from The Netherlands. She is European Champion in Kickboxing and holds multiple belts. She performed in Florentina Holzinger’s show „Recovery“ in 2015. At the moment she is building up a gym in Holland where she teaches Kickboxing.

________________
The workshop is organized in collaboration with Kanuti Gildi SAAL: Florentina Holzinger is one of the artists of international performing arts festival SAAL Biennaal 2019 on 14th–31st of August in Tallinn. She will show her latest piece “Apollon” on 30th and 31st of August in Kanuti Gildi SAAL.
For more information and program of SAAL Biennaal 2019: https://www.saal.ee/en/festival/5937/program
________________

P r i c e :
early bird (until 10.08.19)
55 eur – discount price for students and members of the Estonian Dance Art and Dance Education Union (ETTL)
90 eur – full price
100 eur – kombo ticket (workshop + one ticket to “Apollon” show on 30th or 31st of August)

late bird (from 11.08.19)
75 eur – discount price for students and members of the Estonian Dance Art and Dance Education Union (ETTL)
110 eur – full price
120 eur – kombo ticket (workshop + one ticket to “Apollon” show on 30th or 31st of August)

R e g i s t r a t i o n : http://tantsuagentuur.ee/event/tootuba-florentina-holzinger-austria-orinta-van-der-zee-holland/
L o c a t i o n : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II floor
Q u e s t i o n s : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

You are welcome!

from
m o v e r > m o v e r

This event happens in collaboration with Kanuti Gildi SAAL and thanks to the support from Cultural Endowment of Estonia – thank you!