Töötuba: Jarkko Mandelin & Anni Koskinen 20 – 22 jaanuar

TantsuRUUM kutsub libisema, lendlema, keskhüpet püüdma:

T ö ö t u b a : KINETIC ORCHESTRA

20. – 22. jaanuar 2020
kell 9:30-15:30

Põrandatehnika, partnerlus, repertuaar

Jarkko Mandelin (FIN) & Anni Koskinen (FIN)

Kinetic Orchestra (KO) on Soomes baseeruv tantsukompanii, mis tegeleb regulaarse etendamistegevuse ja töötubade läbiviimisega. Nende liikumiskeelt iseloomustab füüsilisus, kõrgetasemeline ja akrobaatiline põrandatehnika, omalaadne partnerlus ja bluusist inspireeritud kaasaegne liikumiskeel. KO töötuba loob huvilistele võimaluse õppida ja praktiseerida KO kompanii uusimat liikumismaterjali, mis nõub kiiret kohanemist eriilmeliste liikumisviisidega ning pakub uusi alternatiive väljakujunenud partnerluse põhimõtetele.


T ö ö t o a __ a j a k a v a :
09:30-11:00 – Põrandatehnika
11:00-13:00 – Partnerlus
13:00-14:00 – Lõunapaus
14-15:30 – Repertuaar


KO põrandatehnika tundides tegeletakse tantsija kehamassikeskmete manipuleerimisega ruumis, põrandaakrobaatikale ning liikumisjadadele, mis libisevad, lendavad ning kulgevad pea alaspidi suunal. Eesmärgiks on mõista ning manipuleerida liikumise kiirust ja impulssi liikumises. Tund on kolmeosalise ülesehitusega: soojendavad mängud, tervet ruumi hõlmavad treeningülesanded ning liikumiskombinatsioon. Mängud ning rakendatud põhimõtted on osaliselt seotud sellele järgneva partnerluse tunni sisuga.

KO partnerlus on distsipliin edasijõudnud liikujatele, milles kombineeritakse kehamassi manipulatsioone, võitluskunste, tsirkusele omast partneritööd ja kontaktimprovisatsiooni, mis moodustavad üheskoos keeruka, ent võluva füüsikaseaduste balleti. Eesmärgiks on automatiseerida optimaalne viis kukkumisteks ning arusaam vahemaadest hüpates ja partnerit duetis püüdes. Töötuba algab mängudega, mis arendavad tasakaalu, ruumitaju, jalgade-käte-silmade koordinatsiooni ning võimet kiirelt oma kehamassi keset ja suundi vahetada. Edasi keskendume oskustele nagu libistamine, hüppamine, kukkumine, juhtimine ja järgimine, mis kulmineerub pikemate liikumisjagadega. Osalised peaksid olema tuttavad pea alaspidi suunas töötamisega. KO partnerluse tunde juhendavad kaks läbiviijat – Jarkko Mandelin ja Anni Koskinen.


B I O
Jarkko Mandelin, Kinetic Orchestra kunstiline juht, on lõpetanud Soome Rahvusooperi balletikooli ning Teatriakadeemia (tantsu BA, koreograafia MA). Jarkko on pikalt töötanud põrandatehnika ning partnerlusega, mis väljendub selgelt ka tema lavalises loomes. Professionaalse tantsija ja koreograafina on ta töötanud Soome Rahvusballeti, Rahvusooperis, Aurinkoballeti, Pori Tantsukompanii ja Helsingi Linnateatri koosseisus ning teinud kaasa Gruppen Fyra, TADaC, Bodhi projekti, Jorma Uotineni, Tommi Kitti ja Marjo Kuusela tantsukompaniides. Jarkko Mandelin ja Kinetic Orchestra pälvisid 2009. aastal Soome riigi tunnustuse silmapaistva panuse eest Soome tantsumaastilkul.

https://kineticorchestra.fi/training/


Oled oodatud!

l i i k u j a l t ➡️ l i i k u j a l e

– TantsuRUUM

___________________________________________________________________


T ö ö t o a hind :
90 eur – soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
110 eur – täishind


R e g i s t r e e r i m i n e :
KUNI 15. jaanuar ❕
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

Töötuba saab toimuma tänu Eesti Kultuurkapitali toetusele- täname!