TantsuRUUM: Vahelüli 2020

22. ja 23. veebruaril kell 11-18 Eesti Tantsuagentuuri TantsuRUUMIs

VAHELÜLI on kahepäevane loominguline sündmus TantsuRUUMis, mis toob kokku noored kunstnikud, kes alles omandamas eelkutseõpet, tudengitest kunstnikud tantsuõpet pakkuvatest Eesti kõrgkoolidest, ja valdkonna tegevkunstnikud.

Kogunemise eesmärgiks on arendada põlvkondade vahelist info liikuvust, dialoogi ja koosloomist. Sel viisil saab noorem looja sissevaate ja otsese kogemuse tegevkunstnike praktikatest ja tagamaadest ning tegevkunstnikud olla kursis kolleegide ja noorte loojate-tantsijate tegemistega. VAHELÜLI loob silla ja toob kokku.

Esimesel VAHELÜLi kohtumisel 26. ja 27. jaanuaril 2019.a. osalesid Eesti Tantsuagentuuri Kompanii tantsijad, Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli koreograafia osakonna ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsuõppe tudengid, kohalikud kaasaegse tantsu ja etenduskunsti professionaalid ning teiste liikumispraktikate esindajad. Kokku oli osalejaid ning ürituse läbiviijaid ligikaudu 45. 

VAHELÜLI kureerisid ning viisid läbi TantsuRUUMi 2018/19 hooaja residendid Madli Paves, Christin Taul, Rūta Pakalne ja Joanna Kalm. Kahepäevane tantsuline kogunemine oli täidetud tehnilise treeningtunniga, mida viisid läbi tantsukunstnikud Kenneth Flak ja Külli Roosna, ning loominguliste liikumislaboritega, mille sisu lõid ja mida juhtisid TR-i residendid, lisaks tutvustasid oma loomepraktikaid loengu teel tantsukunstnik Liis Vares ja kollektiiv Olmeulmad. 

2020.a. VAHELÜLI eesmärgiks on taaskord luua avatud ruum, kus erinevate haridustasemetega ja huvidega tantsukunstnikud saavad võimaluse kohtuda võrdsetel alustel, et luua üheskoos päevakajane kaasaegse tantsu platvorm dialoogiks, ideede vahetamiseks ning tantsukunsti arenguks.

2020.a. VAHELÜLI kureerivad ning viivad läbi TantsuRUUMi 2019/20 hooaja residendid Kaisa Kattai, Sylvia Köster, Maria Uppin ja Eline Selgis, kes töötavad ühiselt välja ürituse temaatika, viivad läbi liikumissessioone lähtudes oma tantsupraktikatest, ning kaasavad vastavalt ürituse kujunemisele teisi skeenel tegutsevaid tantsukunstnikke. 

Sellest tulenevalt on aastati VAHELÜLI fookus ning sisu muutuv ning vastab resident-kunstnike sisendile ning hetkeseisule kaasaegse tantsu väljal. Tuleval VAHELÜLI-l on planeeritud kaasata programmi 5 tegevkunstnikku või kuntilist kollektiivi, kes viivad läbi vastavalt treeningtunde, loovlaboreid, liikumisuurimust, kompositsiooni.

VAHELÜLI korraldus on tihedas dialoogis TLÜ BFM-i koreograafia osakonna ja TÜVKA etenduskunstide osakonna õppejõudude ning tudengitega; 2019.a. sügisel toimuvad mitmed kohtumised, et üheskoos õppekava eripäradest ning tudengite loomingulisest teekonnast lähtudes kujundada üritus, mis rikastaks tudengite haridusteed ja kogemuspagaseid. VAHELÜLI eesmärgiks on luua loomulik aeg-ruum integratsiooniks, kus noored tantsukunstnikud saavad tuttavaks omavahel ja juba skeenel aastaid tegutsevate tantsukunstnikega, samuti luua sild huvi- ja tantsuharidusest professionaalsele väljale ning tutvustada vabakutselisusele omast toimimisviisi. 


Rohkem infot: https://www.facebook.com/events/471866477034439/