ETA Tantsukooli I peroodi sündmused

ETA Tantsukool alustab oma uut tantsuaastat. Nagu ikka on selles palju-palju tegemisi, millest igaüks võib leida endale meelepärast ja vajalikku. Alljärgnevalt oleme kirja pannud Tantsukooli I perioodi kireva sündmuste loetelu:

23.08 kell 17:00 SISSEASTUMISKATSED ETA
Tantsukompaniisse

24.- 28.08 tantsijakoolituse kolmanda kursuste õpilaste
LOOMELAAGER

25.- 26.08 kell 18.00-20.00 SISSEASTUMISKATSED
põhiastme ja tantsijakoolituse kursustele


28.08 kell 17:00 kevadhooaja distantsõppe
KONTSERTFILMI ESILINASTUS Kinos Sõprus


29.08 kell 17:00 14. LENNU LÕPULAVASTUSTE
ESIETENDUS

30.08  kell 17:00 14. lennu LÕPULAVASTUSTE
ETENDUSÕHTU JA AKTUS
(reserveeritud)


31.08 kell 16:30 ALG- ja PÕHIASTME ÕPPEAASTA
AVAAKTUS (kuni PA3)

31.08 kell 19:00 14. lennu LÕPULAVASTUSTE
ETENDUSÕHTU koolile


01.09 kell 16:30 PÕHIASTME ( al. PA4A) ja
TANTSIJAKOOLITUSE
ÕPPEAASTA AVAAKTUS


01.09  kell 19:00 14. lennu LÕPULAVASTUSTE
ETENDUSÕHTU koolile


02.09 kell 17:15 Eelastme EEL1B balletirühma avatud tund
lastele ja vestlus vanematega, kell 18:00 Algastme ALG1A loovtantsu rühma avatud tund lastele ja vestlus vanematega


03.09 kell 16:30 TANTSIJAKOOLITUSE INFOTUND

03.09 FESTIVALI KOOLITANTS OFF-PROGRAM M
Viljandi Tantsunädalal


03.09 kell 19:00 ETA Kompanii ETENDUS „Amimoving“
ETA Teatrisaalis


4.09 kell 16:00-18:00 infotund ETA Tantsukooli vanemate
astmete õpilastele „Edasiõppimise võimalused tantsuga
tegelejatele“


04.09 kell 19:00 ETA Kompanii ETENDUS „Amimoving“
ETA Teatrisaalis

05.09 kell 12:00 ETA Kompanii ETENDUS „Amimoving“
ETA Teatrisaalis


05.09 kell 16:00 ETA Kompanii ETENDUS „Amimoving“
ETA Teatrisaalis


06.09 kell 19:00 ETA Kompanii ETENDUS „Amimoving“
Viljandi Tantsunädalal


7.09  ALGAVAD 2020/21 ÕPPEAASTA TUNNID vastavalt
tunniplaanile


8.09 kell 16:45 loovtantsu EEL1A rühma avatud tund lastele
ja vestlus vanematega

11.09 kell 17:30 uute õpilaste lapsevanemate koosolek


20.09 Tallinna Võimlemispidu (Pirita Spordikeskuses)


18.10 Koolitants piirkondlik voor Paides (kevad 2020 ära
jäänud kontsert)


19.-25.10 koolivaheaeg