Turvalise festivali toimumise juhend

COVID-19 juhend Põhja- ja Kesk-Eesti piirkondlikeks tantsupäevadeks

Meeskond on festivali tegevused läbi mõelnud ning tantsupäevade korraldusse sisse viinud muudatused, et kõik osalejad tunneksid end turvaliselt ja hoituna. Selleks palume nii juhendajate, tantsijate kui ka pealtvaatajate abi. 

Kõigil tantsupäeval viibijatel palume täita hoolikalt Terviseameti juhiseid nakatumise vältimiseks. Ka kergemate haigusnähtude korral palume koju jääda ja tantsupäevale mitte tulla.

Festivali meeskond astub omalt poolt järgmised sammud:

  • osalevad trupid on garderoobidesse paigutatud võimalikult hajutatult;
  • tagatud on käte pesemise / desinfitseerimise võimalus ning kui sul endal kaasas ei ole, saad osta maski;
  • tantsijad alates 11.eluaastast peavad kontserdi toimumise ajal kandma publikualadel ja saalis maske;
  • publik kannab maske; 
  • korraldusmeeskond kannab maske või visiire;
  • piirkondlike tantsupäevade esinemisgraafikutes on tihti vaheaegasid, mille jooksul saavad publik ja esinejad saali ning saalist välja liikuda – iga tantsu vahel liikumist palume vältida, et saalide ustele kogunemisi ei tekiks, jälgi vaheaegade leidmiseks graafikut;
  • infolauast ja saali uste juurest leiad küsitluslehed, kuhu palume publikul ja saalis käinud tantsijatel-juhendajatel kirjutada oma kontaktandmed ja istekohad.

Peatsete koostantsimisteni,

Koolitantsu meeskond

e-kiri: koolitants@tantsuagentuur.ee 

#koolitants #tantsonkunst