Muudatused Eesti Tantsuagentuuris seoses COVID-19 levikuga alates 25.11.20

Seoses COVID-19 nakatumiste suurenemisega just noorte hulgas kehtestab Terviseamet alates  kolmapäevast, 25.nov. uued piirangud huvikoolidele. Õppetöö ETA Tantsukoolis jätkub, aga jälgime tundides osalevate õpilaste piirmäära, milleks on 10 õpilast grupis. Meie soov on ETA Tantsukooli õpilastele pakkuda tantsuõpet võimalikult turvalises keskkonnas, jälgides ohutusnõudeid ja Terviseameti suuniseid. Loodame, et nii õpilased kui ka lapsevanemad mõistavad kehtestatud muudatuste vajadust.

Kehtima hakkavad alljärgnevad muudatused:

  • Ühiskasutatavates ruumides (garderoobis, koridorides jm.) on maski kandmine kõigile alates 12.eluaastast kohustuslik. Tantsusaalides on maski kandmine soovituslik.  
  • Õppetundide ajad lühenevad u 45-50 minutilisteks, see on vajalik vältimaks suuremaid kogunemisi garderoobides ja koridoris.
  • Rühmades, kus  õpilaste osalus on ca 10 õpilast, saavad jätkata osalemist oma tavalisel moel. Õpperühmad( ALG 2B,ALG 3AB, PA1B) mis on suuremad kui piirmäär ette näeb, jagame pooleks. Pool kursusest osaleb oma tunniplaani järgselt kontakttunnis saalis ning pool on distantsõppel vastavalt saadetud juhisele stuudiumis. Selleks, et õpilased saaksid kontakttunde kõigis õppeainetes, siis vahetavad järgmisel nädalal grupid omavahel pooled (nt. need, kes olid sel nädalal konkreetsel päeval kontakttundides, on järgneval nädalal samal päeval distantsõppes).
  • PA2A, PA3A, PA4A, TK1.3, TK2 on  jaotumine kursuse juhendaja otsustada, kuna iga kursus toimetab erinevate väljundite suunas ja iga grupi dünaamika on erinev, siis moodustavad kursuste juhendajad süsteemi, kuidas grupid jagunevad ja roteeruvad. Selleks loovad kursuste juhendajad koostöös õpilastega just nendele kursustele sobiva süsteemi, mis tagaks õppetöös edasimineku ja väljundite valmimise.
  •  Õppekeskkonnas Stuudiumis on  teisipäeva (24.nov.) õhtuks infot, kuidas erinevad grupid vahetuma hakkavad.
  • Täname teid kannatlikkuse eest ja küsimuste korral kindlasti kirjutage või helistage
  • Õpilased, kes kontakttundides osaleda ei saa (nt. eneseisolatsioonis) teavitavad oma distantsõppe soovist 24h ette kersti@tantsuagentuur.ee. Õpilased, kes on kinnitanud oma osaluse distantsõppes, palume kindlasti tunnis osaleda. 
  • Õpilastel, kes on haiged ja õppetöös ei osale, palume teavitada puudumisest kersti@tantsuagentuur.ee

Aitäh kõigile Eesti Tantsuagentuuri ruumide kasutajatele, ETA Tantsukooli õpilastele ja lapsevanematele senise vastutustundliku ja mõistva suhtumise eest!

Palume kõigil ka edaspidi haigustunnustega koju jääda, jälgida oma tervist ning probleemide tekkimisel võtta ühendust.

Küsimuste korral:
kirjuta info@tantsuagentuur.ee või kool@tantsuagentuur.ee
helista tel. +372 660 25 24