ÕPPETÖÖ KORRALDUS IV PERIOODIL

Head vanemad ja õpilased,

IV  õppeperiood algab taas distantsõppe vormis. Vabariigi valitsuse korraldusest lähtuvalt  jääme sellise õppevormi juurde kuni 28. märtsini. Õppetöö  toimub endiselt vastavalt  tunniplaanile. Õppetöö lingid on kõik samad, mis siiani ning leitavad õppekeskkonnast Stuudium.  

Nädalal 1.03-5.03 oleme tavapärasel online tundide süsteemil. Alates 8.03 võimaldame kursuste gruppidele ja soovijatele ka õuetunde, võimalusi ka individuaalseks tunniks. Täpsem informatsioon 8.03 algava nädala õppetöö kohta edastatakse meilitsi, stuudiumis ning täpsustusi jagavad ka kursuse juhendajad.

Teame, et päevad distantsõppel on õpilastele keerulised ja väsitavad, seepärast soovime õpetajatega  leida erinevaid võimalusi tundide mitmekesistamiseks. Teise poolaasta väljundid (esinemised, kontserdid, üritused) planeeritakse nii, et võimalikud on nii online lahendused, olukorra leevenemisel ka tavalahendused. Eesmärkidest lähtuvalt tehakse ka online tundides tööd väljundite loomise ja harjutamisega, et õpilased saaksid ka praeguses olukorras oma huvialast lähtuvaid eduelamusi, mida vaatajatega jagada. Selline tundide planeerimine võtab pisut aega, seepärast hakkab tunni korralduslikku infot jagama rühma- või  kursusejuhendaja Stuudiumis. Õppetööd planeerime nädala kaupa, et oleks aega ette valmistada. 

Täname teid senise koostöö eest ning püüame omalt poolt teha jätkuvalt kõik, et õpilastele  erinevaid ja motiveerivaid tantsuõppe võimalusi pakkuda. 

Teie ETA