COVID-19 piirangud festivalil osalejale ja publikule

Vabariigi Valitsus on seadnud avalike ürituste korraldajatele uued piirangud, mis toob ka etendustegevuse korralduses alates 9. augustist kaasa mõningaid muudatusi. Palume festivalil tantsijatelt, juhendajatelt, lastevanematelt ja publikult mõistvat ja hoolivat suhtumist, et kultuurielu saaks avatuna püsida ning etendused-kontserdid turvaliselt toimuda. 

Alates 9. augustist peavad kõik avalikel üritustel osalejad, kes on 18+ aastased, esitama üritusel osalemiseks oma nakkusohutuse tõendi (kas digitaalselt või paberkandjal). See tähendab, et kõik Koolitantsul osalejad alates 18. eluaastast (tantsijad, juhendajad, saatjad, publik jt) peavad Koolitantsule tulles esitama ühe alljärgnevatest tõenditest:

  • Tõend, et osaleja on COVID-19 vastu vaktsineeritud. Siinjuures on oluline silmas pidada, et vaktsineerimistõend jõustub erinevate vaktsiinide puhul erineval ajal: Pfizer (7p pärast teist süsti), AstraZeneca (15p pärast teist süsti), Moderna (14p pärast teist süsti), Janssen (14p pärast esimest süsti);

või

  • Tõend, et osaleja on teinud COVID-19 PCR testi ja tulemus on negatiivne. Test peab olema tehtud terviseteenuse osutaja (nt Synlab, Confido) juures mitte varem kui 72h enne üritusel osalemist;

või

  • Tõend, et osaleja on teinud COVID-19 antigeeni testi ja tulemus on negatiivne. Test peab olema tehtud terviseteenuse osutaja (nt Synlab, Confido) juures mitte varem kui 48h enne üritusel osalemist;

või

  • Tõend, et osaleja on COVID-19 läbipõdenud. Tõend kehtib 180 päeva arvates positiivse testi tulemuse saamisest.

Sujuvaks osalemiseks tuleb patsiendiportaalis (https://www.digilugu.ee/login) eelnevalt luua COVID-19 immuniseerimise tõend, läbipõdemise tõend või testi tõend. Prindi tõend välja või salvesta telefoni, et sul oleks seda mugav esitada.

Korraldusmeeskond kontrollib tõendi ehtsust tõendil oleva QR-koodiga spetsiaalse veebirakenduse abil, tõendi kehtivust kontrollitakse tõendil kajastatud andmete alusel.

Haigustunnuste ilmnemisel jää palun koju ja lükka oma tantsuelamus tervise taastumiseni edasi! Festivalile ei ole lubatud tulla kui osalejal on haigusnähud ja/või puudub tõend, mis kinnitab, et osaleja on teinud terviseteenuseosutaja juures COVID PCR või antigeeni testi, mille tulemus on negatiivne.

Nakkusohutust ei pea tõendama alla 18-aastane isik. See tähendab, et ta ei pea esitama tõendit negatiivse COVID-19 testi kohta, samuti ei nõuta talt tõendit vaktsineerituse või COVID-19 läbipõdemise kohta. Vajadusel peab alla 18-aastane osaleja vanuse kontrolliks esitama isikut tõendava dokumendi. Tõendi esitamise kohustuse puudumisele vaatamata ei lubata haigusnähtudega alla 18-aastast isikut festivalile.

NB! Kohapeal osalejatele ega publikule testimist ei korraldata!

NB! Apteegist ostetud kiirtestiga festivalile ei lubata! Test peab olema tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures ning testi tegemise ja tulemuse kohta peab olema väljastatud tõend.

NB! Korraldusmeeskonnal on õigus küsida osalejatelt ja publikult isikut tõendavat dokumenti.

Palun arvestage kehtestatud reeglitega – neist erandeid teha ei ole võimalik ning need kehtivad ühtemoodi tantsijatele, juhendajatele, saatjatele kui ka publikule.