Tants ja tervis 2021/2022

Oleme ETAs veendumusel, et tantsul on imeline võime toetada inimese tervise kõiki olulisi osasid. Läbi tantsu treenime oma füüsilist keha, avastame selle piire ja õpime seda kuulama. Tants toetab ka meie vaimset tervist, andes liikujale võimaluse end väljendada ja lubab meie ajul mitmekülgsemalt areneda. Tants on uskumatult sotsiaalne tegevus- inimene on sotsiaalne olend ja vajab meie silmis suhtlemise väljendumist ka läbi oma füüsilise keha. Tantsul on seega suur võim mõjutada meie tervist ja seeläbi ka suur vastutus. 

Meile siin ETA Tantsukoolis meeldib mõelda suurelt. Teinekord võiks ju arvata, et las keegi teine teeb mõne olulise asja ära, kuid me lihtsalt ei ole nii ehitatud. Õnneks oleme koondanud oma ägedatesse tantsusaalidesse ägeda seltskonna õpetajaid ja arendustiimi, kelle ideed lendavad kõrgelt ja kõike seda selleks, et noored saaksid läbi huvihariduse ka laiemalt maailma kohta õppida. 

Sel aastal oleme viimase aja pandeemia kogemuse valguses mõistnud, et tervisest rääkimine ei jookse mööda külge maha. Ja kui õpilane teeb midagi huvist, siis läbi selle huvi on võimalik ka olulisi elulisi väärtusi arendada. 

Just seetõttu oleme selle aasta tantsukooli üheks oluliseks eesmärgiks võtnud tervisest rääkimise ja juba praegu on meie majas toimunud sel teemal väga palju põnevat. 

ETA Tantsukooli põhiaste 4. ja tantsijakoolitus 2. kursustel ning ETA Kompaniil on sel aastal võimalus olla piltootkursused meie “Tantsija tervis” programmis, mille raames kogetakse mitmekülgset tervise käsitust. Novembris alustati praktilise füsioloogia seminaridega, mille raames käsitletakse keha funktsionaalsust, õpitakse praktiliselt anatoomiat ning katsetatakse harjutusi, mis toetavad tantsija keha mitmekülgset arengut. Kaili Puusepa ja Indrek Korneli juhendamisel kohtutakse aasta jooksul korduvalt, et saada uusi ja praktilisi teadmisi keha ülesehitusest ning jälgida, millist kasu ühiselt iganädalasesse õppeprogrammi valitud harjutused noorte liikumisele on andnud. Siinkohal tehakse koostööd kursuse juhendajatega, kes harjutused oma tundide raames õppeprogrammi lülitavad. 

Lisaks praktilisele füsioloogiale on noortel võimalik osaleda vaimse tervise seminaridel, mida viib läbi Minna Sild (peaasi.ee). Vaimse tervise seminaridel saavad noored rääkida just nendest teemadest, mis neil praegu “põlevad” ja kasulikku informatsiooni vaimse tervise olulisusest ning toetamisest. Samuti on programmis toetava toitumise seminarid, mis aitavad mõista täisväärtusliku toitumise olulisust suure füüsilise koormuse juures. 

Lisaks uuele õppekavalisele arendusele toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi “Noorte heaks” noorsootöö nädala “Tee endale head” raames meie majas mitmeid huvitavaid töötubasid, mis kaasasid lisaks õpilastele ka vanemaid ja õpetajaid. 

Kaisa Kattai juhendamisel said noored arutleda sotsiaalmeedia ja tantsu suhete üle ning kaardistada sotsiaalmeedias terveks jäämist toetavaid nippe. Tiina Mölderi ja Eliisa Sirelpuu juhendamisel said lapsed, õpetajad ja lapsevanemad osaleda “teeme koos” töötoas, mis innustas peresid ja sõpru koos liikuma. Need töötoad olid lausa nii populaarsed, et planeerime ägedate lapsevanemate üleskutsel juba järgmist ettevõtmist. Vaimsest tervisest rääkisime ka selle nädala raames. Minna Sild tutvustas noortele erinevaid vaimse tervise häireid ning võimalusi, kuidas end aidata ja kust abi leida. 

“Tee endale head” ETA Tantsukooli töötubade programmi raames valmivad ka videoklipid, mis peegeldavad noorte poolt saadud infot ja kogemusi, mida teiste noortega jagada.

Tervis on meie kõikide ühine vastutus, sest me kõik mõjutame teineteise tervist. Jah, tantsutunnis on põhiline fookus liikumise arendamisel ja uurimisel, eneseväljendusel ja tehnilisel arengul, kuid omades nii suurt ja ägedat tantsukogukonda, tuleb oma inimeste eest ka laiemalt hoolt kanda. Ja teinekord teeb selle tantsimise hoopis sisukamaks mõne teise olulise teema detailne ühine vaatlemine. 

Igal juhul- tants tervistab – meie oleme selles küll täiesti kindlad!