COVID-19 piirangutest tulenevad juhised ETA ruumide külastamiseks

Head ETA töötajad, õpetajad, lapsevanemad, õpilased vanuses 12+, tantsukunstnikud, teatrikülastajad, ruumide rentnikud ja kõik teised, kes viibivad Eesti Tantsuagentuuri ruumides!

Püüame kõik ühiselt panustada ja vastutustundlikult käituda, et ühiskond saaks jääda avatuks ning saaksime jätkata turvaliselt oma igapäeva- ja tantsuelu.
Teeme selleks enda poolt kõik võimaliku ja palume ka kõigil Teil järgida Eesti Vabariigi Valitsuse COVID-19 leviku pidurdamiseks seatud piiranguid.

Palume kõigil vanuse 12+ kanda ETA ruumides maski.

Alates 15. märtsist 2022 Eestis COVID tõendit enam ei kontrollita.

Haigustunnuste ilmnemisel palume jääda koju ja lükata oma tegevus tervise taastumiseni edasi! Eesti Tantsuagentuuri ruumidesse ei ole lubatud tulla kui Sul on haigusnähud.

Lisainfo: