“ABOUT US”

About us — Kallistamise koreograafiad

kõikidest maailma metsadest astusid
lood sulasid läbi
jahe niiske võib olla
vasak parem vasak parem vasak parem vasak parem
pime valge
ruum meie vahel haigutab kooris
julge-kulge-tulge
sulge-
hoitud selles

Etendajad-koreograafid: Eline Selgis ja Sofia Filippou (GRE)
Helikunstnik: Helen Moor
Valguskunstnik: Reelika Palk aka Lyv
Installatsioon: Kristel Kuslapuu & By Death (DNK)
Kaasproduktsioon: Eesti Tantsuagentuur
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstnike Liit, Pakenditööstus

Graafiline disain: Helmi Arrak
Fotod: Riina Varol


TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele. Tegemist on tantsuprofessionaalide koostöö– ja arenguplatvormiga, mida viib ellu Eesti Tantsuagentuur koostöös eesti tantsukunstnikega. 

Esietendus 17.05.2022 ARS Kunstilinnakus

Kestus: 1h

ENG

About us — Choreographies of hugging

of all the forests of the world you walked into
the stories melted through
cold wet maybe
left right left right left right left right
dark light
the space-in-between yawning in choir
toes-nose-pose
close-
held in the

Performers-choreographers: Eline Selgis and Sofia Filippou (GRE)
Sound artist: Helen Moor
Light designer: Reelika Palk aka Lyv
Installation: Kristel Kuslapuu & By Death (DNK)
Co-production: Estonian Dance Agency
Support: Estonian Cultural Endowment, Estonian Dance Agency, Estonian Artists’ Union, Pakenditööstus

Graphic design: Helmi Arrak
Photos: Riina Varol

Premiere 17.05.2022 at ARS art factory

DanceSPACE – TantsuRUUM – is a supportive environment and meeting place for local and international contemporary dance professionals in order to move and think about movement on regular basis.