TantsuRUUM: Improvisatsiooni praktika Indrek Korneli juhendamisel alustab 2. oktoobril!

IMPROVISATSIOONI PRAKTIKA
Juhendaja: Indrek Kornel
2. , 23. oktoober 17:00-20:00
6., 13., 20. november 17:00-20:00

Improvisatsiooni praktika on kogemuse jagamine – elukestev protsess, mille abil meil on võimalus jõuda sügavamale iseenda ja maailma mõistmises.
Tunnis on kõik suhteline ja ühtegi õiget ega valet vastust pole olemas.
Ilmselt küsin küsimuse: Kuidas olla spontaanne ja säilitada kohalolu?
Kasutan ja pakun erinevaid improvisatsiooni raame, et igal liikujal oleks olemas konkreetne fookus, aga säiliks autonoomia otsuste tegemisel. Loon tundides fookust vastavalt sellele, mida kogen hetkes, kui olen ruumis koos teiste liikujatega.
Loome seoseid mälestuste ja ruumis olemasoleva vahel, sukeldudes iseenda kogemuste pagasisse.
Ma jagan teiega seda, mis mind elus rõõmsaks teeb.
Ruumi loomisel toetan hinnangutevaba keskkonda, kus läbi avatud küsimuste kaasliikujaid toetan-inspireerin.
Tund sobib kõigile huvilistele!

Olen õpetaja / tantsija / koreograaf / lavastaja. Minu protsess ja kirg on improvisatsioon, millest leiduvat filosoofiat rakendan õpetatavatesse stiilidesse – Improvisatsioon, Pilates, Flying Low ja Passing Through.
Kujundan ja arendan mõistmist endast läbi liikumise, et jõuda kaugemale liikuja/ õpetaja/ inimesena.
Liigun edasi – kuhu?
Ei tea, aga vähemalt on lõbus
Lisainfo:
Kornel.ee
Foto: Arnaud Beelen

_____________________________________________________________
O s a l e m i s e k s :

Registreerimine: fienta.com
1 osaluskord: 30 eur / soodus 15 eur
Kogu kursus (5 kohtumist): 125 eur / soodus 60 eur
*Soodushind kehtib ETTL liikmetele ja tudengitele
Pakume tasuta osalust Ukraina sõjapõgenikele.
Palun kontakteeruge ka kui soovite osaleda, aga rahalistel põhjustel ei saa. Leiame koos lahenduse.
Küsimused: tantsuruum@tantsuagentuur.ee

____________________________________________________________
Mis on T a n t s u R U U M ? TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks. TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega.
Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid (liikumisSESOON), töötoad, uurimuslikud kogunemised, kontaktjämmid ja residentuurid.
TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohaloluga programmi koostamisse ja arendamisse.
Me liigume lähtuvalt märksõnadest: arenduskeskus, ühine ruum, avatus, kokkupuutepunkt, võrgustik, kogukond, koostöö, jagatud vastutus, protsess, jätkusuutlikkus, järjepidevus, enesetäiendus.

Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)
Toetus: Eesti Kultuurkapital
http://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/

_____________________________________________________________
ENG
IMPROVISATION AS PRACTICE
Facilitator: Indrek Kornel
2nd , 23rd of October 17:00-20:00
6th, 13th, 20th of November 17:00-20:00

Improvisation as practice means sharing of experience – a life long process, which gives us the possibility to reach deeper layers in ourselves and in understanding the world.
Everything is relative during the lesson and there are no right or wrong answers.
I will probably ask a question: How to be spontaneous while keeping our commitment and presence to here and now?
I will use different improvisational frames, so every mover would have concrete focus and their autonomy in making decisions. I will create focus inside class based on my inner resonance to what is happening when I am inside the space with other people.
We will create relations with memories and space, we will dive deeper into our own experiences.
I will share with you what makes me happy
Creation of space happens through judgement free environment where movers will be guided through open questions and curiosities.
Everybody is welcome!

I am a teacher / dancer / choreographer / director. My process and passion is improvisation. I use the philosophy found in my passion through teaching various practices, such as improvisation, Pilates, Flying low and Passing Through.
I mold and develop the understanding that I have of myself, to reach further as a mover / teacher / human.
I am moving further, but where?
No idea, but at least it’s fun

Additional information:
Kornel.ee
Cover photo: Arnaud Beelen

_____________________________________________________________
P a r t i c i p a t i o n :

Registration: fienta.com
Single class: 30 eur / discount 15 eur
Course Pass: 125 eur / discount 60 eur
*Discount applies to students and members of ETTL (Estonian Union of Dance Art and Dance Education)

We offer free admission to Ukrainian refugees, please message us if interested.
Also, do not hesitate to contact us regarding any other circumstances that make you less able to commit to paying the full price. Perhaps we can work something out!
All questions: tantsuruum@tantsuagentuur.ee