Novembris toimus ETA Tantsukoolis “Noorte heaks” töötubade programm

Haridus- ja Noorteameti “Noorte heaks” programmi raames toimus Eesti Tantsuagentuuri
Tantsukoolis juba teist aastat töötubade programm, mis oli suunatud eri tervisevaldkondade toetamisele läbi liikumise.
Programm andis hea võimaluse pakkuda noortele tavaõppest erinevaid töötubasid, mille
raames enda valitud huviala kaudu elus olulisi väärtusi ja aspekte analüüsida võimalik oli.

Riina Ausma juhendatud töötoas peredele ja sõpradele uuriti ja praktiseeriti erinevaid loovaid aktiivseid liikumisülesandeid, mida ka kodus ühiselt teha saab. Sotsiaalne tervis on oluline osa noorte arengust ning töötoas sai katsetada just selliseid harjutusi, mis panevad ühiselt looma, uurima ja teineteist tajuma. Töötoas said osaleda kõik soovijad. Juba teist aastat järjest on hea tõdeda, et pered võtavad hetki, et ETA Tantsukoolis midagi ühiselt teha.

Helena Piheli juhendamisel said noored infot suhtlemise ja õppimise olulistest seostest ning analüüsida erinevaid suhtlusstrateegiaid. Õppimise aluseks on toetatud suhtluskeskkond, milles igaüks julgeb küsida, eksida, õnnestuda ja jagada omi mõtteid. Töötoas said õpilased infot sellise keskkonna kujunemiseks vajalike tegevuste ja nähtuste kohta ning analüüsida enda õpikeskkondade suhtlusvälja. Noored avaldasid julgelt oma arvamust, jagasid ideid, kuidas erinevaid olukordi parendada.

Kolmandas töötoas, mida juhtis Indrek Kornel said noored põhjaliku ülevaate, kuidas märgata füüsilist ja vaimset ülekoormust ning kuidas sellega läbi erinevate füüsiliste harjutuste tegeleda ja toime tulla. Töötoas suunati noori nägema detailseid märke keha ja vaimu väsimusest ning ennetama vigastusi ning läbipõlemist. Noored said arutleda venitamise funktsionaalsuse, lõdvestuse ja jõuharjutuse vajalikkuse üle, jagada enda kogemusi ning küsida just neid küsimusi, mis noortel endal mõttes.

Läbi kolme töötoa tegeleti tervise kolme olulise osaga: füüsiline, vaimne ja sotsiaalne ning
nende seostega. Tantsimine ühendab endas kõik erinevad aspektid meie heaolust ning läbi selle on hea analüüsida inimeseks olemise tervikut.