“Vastupanu väljasuremisele”

BodyCartography Project koostöös kohalike tantsukunstnikega “Vastupanu väljasuremisele”

“Vastupanu väljasuremisele” on kohaspetsiifiline ja kogemuslik lavastus, mis kutsub osalejaid väliruumi ennast, keskkonda ning ökoloogilist suhestatust tajuma. Lavastuse keskmes on küsimus: Kuidas me isiklikult ja kollektiivselt, oma füüsilise ja emotsionaalse kehaga, ökoloogilist seotust kogeme, teadvustame ja mõistame?

“Vastupanu väljasuremisele” pakub viise kahjustatud planeedil elamiseks, tantsimiseks ja suremiseks. Vastupanu väljasuremisele ei hõlma endas üksnes tulevikku vaatamist ja kahjulike süsteemide korrigeerimist, vaid ka käesolevas hetkes meid ümbritseva keskkonna vaatlemist, kompamist, haistmist, maitsmist ja kuulamist, et mõista, mis on õigupoolest kaalukausil – mis on kadumas. Ökoloogilise kriisi mõistmiseks ja peatamiseks on tarvis kehalise ja empaatilise suhte taasloomist ja hoidmist ümbritsevaga.

Ökoloogilist kriisi võib mõista identiteedikriisina. Mida tähendab elada taime-ja loomaliikide massilise väljasuremise ning keskkonnamuutuste ajal? Kas ja kuidas peaksime harjuma ning harjutama teiste ja endi väljasuremise leinamist? Lavastuse kollektiivsed kogemused pakuvad ruumi elusolendite, maa, väärtuste ja uskumuste tagaigatsemiseks, sest läbi leinamise muutub kaduv isiklikuks.

Lavastus koosneb kolmest osast: ilmastiku jalutuskäik, kadunuke ning suremise ja lagunemise praktika.
Kestus 2 h.
Sobilik vanusele alates 12+.
Eesti ja/või inglise keeles.

🌱🌱🌱🌱🌱
Autor, lavastaja, etendaja: Olive Bieringa
Lavastaja, etendaja: Otto Ramstad
Etendajad: Eline Selgis, Daniel Persson, Helina Karvak, Joanna Kalm, Laura Kvelstein, Nele Suisalu, Uma Ramstad
Võõrustaja: Eva Orupõld
Produtsendid: Ann Mirjam Vaikla, Joanna Kalm
Kaasproduktsioon: Eesti Tantsuagentuur, TantsuRUUM, BodyCartography Project
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Nordic Culture Point, Arts Council Norway, KORO Public Art Norway, Performing Arts Hub Norway, Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Esietendus: 25. mai 2023 Merimetsa kaitsealal

“Vastupanu väljasuremisele” on kunstnike duo BodyCartography Project, kuhu kuuluvad Olive Bieringa ja Otto Ramstad, viimane suurem loominguline ettevõtmine. BodyCartography Projecti missiooniks viimase 25 aasta jooksul on olnud tegeleda keha-meele kui materjali elulisusega, luues lavastusi, mis toetavad ja loovad kehalist kohalolu, väljendust ja suhtelisust ümbritseva keskkonnaga.
www.bodycartography.org

🦎Olive Bieringa on tantsu-, etendus- ja visuaalkunstnik, kes töötab sotsiaalse ja loomingulise praktika, pedagoogika ja tervendamise ristumiskohas. Ta on sündinud Uus-Meremaal, elanud USA-s ning 2017. aastast alates elab ta Norras. Ta õppis Euroopa Tantsuarenduskeskuses (European Dance Development Center) Hollandis ja lõpetas performance-i ja uue meedia kaunite kunstide magistriõppe New Yorgis Long Islandi Ülikoolis. Ta on registreeritud ISMETA somaatiliste liikumiste terapeut, somaatilise liikumise tantsuõpetaja, Body-Mind Centering sertifitseeritud praktik ja õpetaja, Shiatsu praktik ning atesteeritud DanceAbility õpetaja, kes töötab eriilmeliste etenduskunstnikega. Ta on somaatilise hariduse Body-Mind Centering programmijuht Austraalias Melbourne’is. Praegu täiendab ta ennast Uniarts Helsinki doktorantuuris.

🦎Otto Ramstad on tantsukunstnik, kes teeb etendusi, videoteoseid ja installatsioone teatritele, galeriidele, muuseumidele ning erinevatele koha- ja kontekstipõhistele kohtumistele. Tal on koreograafia magistrikraad Oslo Rahvuslikust Kunstiakadeemiast. Ta on atesteeritud Body-Mind Centering meetodi praktik ja õpetaja. Ramstad inspireerub oma loomingus järgmistest praktikatest: Lisa Nelsoni “Tuning Scores”, Steve Paxtoni “Materials for the Spine”, Bonnie Bainbridge Coheni Body-Mind Centering meetod. Oma viimases lavatöös “Lineage” toob ta oma somaatilised teadmised dialoogi enda isikliku ajalooga, uurides seejuures Norra vanavanaisa John Ramstadi eluolu ja mõtiskledes selle üle, mis tunne võis olla elada Norra maapiirkonnas 100 aasta eest. Ta on Norra Kultuurinõukogu tööstipendiumi saaja (2022-2025).

____________________________________________________________
ENG

BodyCartography Project in collaboration with local dance artists “Resisting Extinction”

“Resisting Extinction” is a site-specific and experiential performance, which invites audiences to sense their bodies, environments and their ecological embeddedness. Central to the work is the question: How do we personally and collectively sense and acknowledge our ecological embeddedness?

“Resisting Extinction” offers practices for living, dancing and dying together on a damaged earth. It is an invitation to not only look forward but to look around and notice what we are losing. To observe, touch, taste, sniff and hear what is potentially at risk in our world. In order to comprehend the ongoing ecological crisis and repair our relational field, it is necessary to cultivate and practice embodied and empathetic relationships with our surroundings.

This ecological crisis can be understood as an identity crisis. What does it mean to be living in times of multi-species mass extinction and climate change? Should we, and how, practice grieving others’ and our own extinction? The intimate and communal performance propositions will hold space for practicing grieving for humans, animals, plants, land, values and belief systems. To grieve requires us to make these extinctions and losses personal. We must hone our skills to improvise, to play, to experiment, to be receptive, to be in the unknown, and trust we have the resources in our bodies to negotiate, survive, and thrive.

Resisting Extinction unfolds as a series of three experiences: weather walk, the missing, and dying and decomposing practice.
Duration of the performance is 2h.
It is suggested for audiences 12+.
In Estonian and/or English.

🌱🌱🌱
Concept, direction, performance: Olive Bieringa
Direction, performance: Otto Ramstad
Performers: Eline Selgis, Daniel Persson, Helina Karvak, Joanna Kalm, Laura Kvelstein, Nele Suisalu, Uma Ramstad
Host: Eva Orupõld
Producers: Ann Mirjam Vaikla, Joanna Kalm
Co-production: Eesti Tantsuagentuur, TantsuRUUM, BodyCartography Project
Support: Estonian Cultural Endowment, Nordic Culture Point, Arts Council Norway, KORO Public Art Norway, Performing Arts Hub Norway, Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Premiere: May 25, 2023 at Merimetsa reserve.

“Resisting Extinction” is the most recent work by the artistic collective BodyCartography Project, members including Olive Bieringa and Otto Ramstad. The mission of BodyCartography Project is to engage with the vital materiality of our bodies and minds to create live performance that facilitates a re-enchantment of embodiment, relationship, and presence.

🦎Olive Bieringa and Otto Ramstad have been collaborating for 25 years as the BodyCartography Project, an award winning international dance collaboration who engage with the vital materiality of our bodies and minds to create live performance that facilitate a re-enchantment of embodiment, relationship, and presence. Their work has been presented internationally across Norway, Europe, USA, and Aotearoa/New Zealand. Olive Bieringa and Otto Ramstad are certified Teachers of Body-Mind Centering®. Together they run the Body-Mind Centering Somatic Movement Education certification in Melbourne, Australia as Program and Educational Directors of Somatic Education Australia.

More at www.bodycartography.org and www.tantsuagentuur.ee