Töötuba: LOOME²

05Jun2021
06Jun2021

kell 11:00 - 17:00

TantsuRUUMkond kutsub Sind osa saama TR-i hooaja residentide kevad-suvistest jagamistest. Oled oodatud meiega l i i k u m a 🌱
 
🟨 läbiviijad: Eva O. and Σofia
5. ja 6. juuni kell 11-17
 
Eva Orupõldu ja Sofia Filippoud kannustab huvi avastada ja leiutada koosolemise viise ning mängida sellega, kuidas koosolemisest saab lavastusloome tuum. LOOME² on kombinatsioon füüsilisusest, mängust ja etendussituatsiooni ümber ja sees ülemõtlemisest, seda alati koos, „kahena“. Kuidas me liikudes kohtume? Kuidas me kaasloome maailmu ning neis koos pesitseme?
"Päeva esimene pool on pühendatud meie keha ja ühisruumi häälestamisele. Tutvustame tehnilist sõnavara, mis toetab meie praktikat, alates peenetundelistest nüanssidest kuni füüsiliste väljakutseteni.
Eesmärk on uurida võimalusi, kuidas ühenduda üksteise liikumisega, mis on päeva teise poole fookuseks - uurime ja loome paarikaupa. Suhe ja ühisloome ei tähenda tingimata puudutust või lähedast kontakti, koos loodud maailm võib olla nii avar või intiimne, nagu te selle loote.
Kuidas esitada fantaasiaid? Kuidas üksteist ‘abistada’? Kas täita eesmärk või sellest lahti lasta? Need on mõned küsimused, mida oma töös küsime. Juhime teid oma kogemuste ja järelduste abil, kuid loodame ka, et meie meetodid aitavad teil uurida teie enda uudishimu.
Meie eesmärk on luua sõbralik ruum, kus üksteisele esineda, arutada, mida näeme või tunneme, ja katsetada ideid nende tekkimisel."
** WS-keel on inglise keel, vajadusel ka eestikeelse tõlkega.
 

🟨 Eva O. & Σofia on Eesti-Kreeka duo, kes tutvusid Londonis õppides tantsu ja teatrit Royal Holloway ülikoolis. Eelkõige etenduskunstile suunatud duona (kahekesi luues, kahekesi esitades) hakkasid nad tegutsema pärast ülikooli lõpetamist (2018). Hetkel tegelevad nad oma liikumis- ja loomepraktikaga Tallinnas TantsuRUUMi 2020-21 residentidena. Oma senise residentuuriaja jooksul on neil tekkinud huvi laiendada oma praktikat kaasates nii stuudios kui ka laval rohkem inimesi. Neid huvitab, kuidas nende ideed teistel kehadel väljenduvad ja mis moel need erinevad tõlgendused laval kokku saab tuua.
Rohkem infot: https://sofakifil.wixsite.com/sofiafilippou/the-duo
 
👋 T ö ö t o a _ h i n d :
30 eur (õpilased, tudengid, ETTL liikmed) & 45 eur (täis hind)
P i l e t  F i e n t a s t!

 
___ENG____

TantsuRUUM is inviting you to our spring->summer classes and workshops led by TR's resident artists. You are more than w e l c o m e to move with us! 🌱
 
🟨 Workshop: MAKING²
Facilitators: Eva O. and Σofia
5th and 6th of June at 11am-5pm

"As a duo, we are interested in discovering and expanding ways of being together and how that can become the core of a performance making practice.
Making² will include a combination of physicality, playfulness and overthinking about, around and for performance, always as two. How do we meet in movement? How do we co-create worlds, and how do we co-inhabit them?

The first half of the day is dedicated to tuning into our bodies and the common space. We will introduce some of the technical vocabulary that supports our practice, from subtle nuances to physical challenges.
The aim is also to explore ways of connecting to each other's movement, which will lead into the second half of the day - exploring and creating in pairs. Connection and co-creating does not necessarily mean touch or close contact, the world you create together can be as vast or intimate as you make it.
How to perform fantasies? How to ‘assist’ each other? To realise or to let go of the goal? These are some of the questions we've been asking in our work and we can guide you through our findings, but we also hope that our methods can help you explore your own curiosities. We aim to create a friendly space to perform to each other, discuss what we see or feel, and test out ideas as they arise."
**The WS language will be English with Estonian translation when required.

🟨 Eva O. and Σofia (aka Eva Orupold and Sofia Filippou) have been working together as a performance making duo since 2018. Their artistic practice is chaos - dynamical system whose apparently random states of disorder and irregularities are actually governed by underlying patterns and deterministic laws that are highly sensitive to initial conditions (Wikipedia Contributors). They often get deeply invested in silly concepts, tasks and games and get very easily distracted by well…every-single-thing that is life.
For more information: https://sofakifil.wixsite.com/sofiafilippou/the-duo

👋 W o r k s h o p _ p r i c e :
30 eur (students, ETTL members) & 45 eur (full price)
👋 B o o k i n g

_____________________________________________________________
Alates 2018. a. pakub TantsuRUUM tantsukunstnikele hooajalise residentuuri võimalust, mille vältel on residendil võimalik kasutada TR-i saale, osaleda programmilistes tegevustest ning jagada ühes kaasresidentidega tundide/töötubade raames oma liikumis-ja kunstipraktikat. Hooajalise residentuuri eesmärgiks on pakkuda pikemaajalist kandvat ja toitvat keskkonda ning toetavat kolleegiumi.
2020/21 hooaja kunstnik-residentideks on Indrek Kornel, Pääsu-Liis Kens, Tatjana Romanova, ning duo Eva Orupõld ja Sofia Filippou.
Eelnevatel hooaegadel on residentuuris osalenud järgmised tantsukunstnikud: Kadri Sirel, Siim Tõniste, Madli Paves, Naddie Simonovits, Christin Taul, Joanna Kalm, Rūta Ronja Pakalne, Kaisa Kattai, Sylvia Köster, Maria Uppin-Sarv ja Eline Selgis.

M i s on T a n t s u R U U M ?
TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks. TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega.
Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid (liikumisSESOON), töötoad, uurimuslikud kogunemised, kontaktjämmid ja residentuurid.
TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohaloluga programmi koostamisse ja arendamisse.

Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)
Toetus: Eesti Kultuurkapital

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM Töötoad