ArtFusion

16Oct2017
22Oct2017

Florence Augendre liikumisuurimuslik meistriklass

kell 10:00 - 16:00

10:00 - 18:00 L,P

// RESONANCES through Parallel Lives  // movement research masterclass with Florence Augendre // 16.- 22. October 2017 // Tallinn, Estonia

For professional dancers, performers, musicians, who are interested in artistic research and engaging in group work. There will be an open session in the end of the week.

This is a masterclass and research application on how biology and physiology embodied consciously as a practice and an act of art could be leading us – individually and collectively – to reframe and restabilize our field of references.

Florence will introduce and propose to apply Fasciapulsology to movement and dance practice. Fasciapulsology concerns a method, which focuses mainly on the soft touch and examines the mobility of the connective tissues. In the anatomical and physiological realm of the body, the connective tissue is a membranic network that supports the transmission of physical forces and maintains the balance of the vital functions. It can also be perceived and understood as a fluid substantial stream, running through all the territories and layers of the body, creating and assuring its unity.

As an application of our research, the main focus of the practice and work is about learning to tune to the fine listening that enables to recognize the different textures and territories of the body. And by practicing this listening, we progressively integrate how this innate inner communication supports our physical motion and expressiveness. Through the practice of soft touch, we will explore our perception as a key of awareness and access an understanding of movement from our sensations, enhancing the various qualities of our presence, revealing the strength of physiological functions.

In this physiological-poetical space, through our methodology, our artistic development and through the theme of the ‘resonance of the living’, we want to weave a language of dance, based on a constant negotiation with our own self and echoing our constant negotiation with each other. Everyone, dancers, performers, musicians, will be working and searching through their own language of resonance and pulsations towards a quality of presencing and a form of dialog. A dialog that transcends the space of concept and bring out the nature of energy coming from the physical body.

What the witnesses and audience may encounter is a form of live-embodied poetry in realm-time motion.

 

Time: 16. - 22.10.2017

Mon-Fri 10.00-16.00 Sat-Sun 10.00-18.00 (Ends with an open session)

Location:  Estonian Dance Agency studios (Narva maantee 9E, Tallinn)

Price: 120 eur / 70 eur (ETTL union members)

To register, please send your artistic CV and a short motivation letter, about your interest towards the masterclass by 2nd of October. Further information and payment details will be sent by e-mail.

Contact: artfusionplatform@gmail.com

Masterclass is in English.

With the support from Eesti Tantsuagentuur (ETA) and Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL)

 

Florence Augendre (FR/BE) is an independent choreographic artist, author, researcher, performer who has developed her work in various artistic fields such as theater, cinema, contemporary dance, opera and visual fine-arts. She completed her education in Body-Mind Centering(R) as a certificated practitionner of Fasciapulsology (IFCC-Christian Carini), and is studying with Catherine Shainberg (School of Images, Saphire™) for the last four years.

She teaches in many various organizations and institutions throughout Europe and continues to broadcast various artistic collaborations.

Her work engages creativity as one's own experience, discovering the deep self and the layering of our physical constitution. Her researches pursue on how the diverse aspects of conscious converge to enhance knowledge of inner-life motion and empower expressivity. On expanded realm, how by triggering conscious, the exploration of common or singular experiences vitalizes the imaginary, body qualities, and can bridge metaphors into framed performances.

She has collaborated with many various artists - among them, Wim Vandekeybus, Meg Stuart, David Hernandez, Austrian- German group Labor GRAS, Johanne Saunier/Jim Clayburgh, Brice Leroux, Lance Gries (N.Y.), Steve Paxton, Lisa Nelson, Label Cedana, Olga de Soto, Fabrice Ramalingom, Félicette Chazerand, Koen Augustijnen, Les Ballets C de la B, Michèle Noiret, François Brice, Quanta Art, collective Les Inéluctables, Belgium team documentary collective IDOCDE, Emanuela Iacopini. For the last four years, Florence is closely collaborating with Slovenian artist and PhD.philosopher Mala Kline and Croatian performer Adriana Josipovic.

________________________________________________________________________________

// RESONANTSID läbi kõrvuti kulgevate elude // Florence Augendre liikumisuurimuslik meistriklass // 16.- 22. oktoober 2017 // Tallinn, Eesti

 

Oodatud on tantsu, etenduskunsti, muusika ja muude kunstialade professionaalid, keda huvitab loomingulis-uurimuslik lähenemine ning grupitöösse panustamine. Nädal lõppeb avaliku sessiooniga.

 

See on meistriklass ja rakenduslik uurimus sellest, kuidas bioloogia ja füsioloogia teadlik kehastus läbi praktika ja kunsti akti, võimaldab meil –  individuaalsel ja kollektiivsel tasandil – suhtevahekorrad ümberkujundada ja tasakaalustada.

Florence tutvustab ja rakendab sidekoepulsoloogia meetodit läbi liikumise ja tantsu.

Sidekoepuloloogia on meetod, mis keskendub pehmele puudutusele ja uurib sidekoe liikuvust. Inimkeha anatoomia ja füsioloogia mõistes on sidekude membraaniline võrgustik, mis tagab energia ülekande ja eluliste funktsioonide tasakaalu.  Sidekude saab ka tajuda ja mõista kui voolavat ainest, mis kulgeb läbi keha kõigi territooriumide ja kihtide, luues ja hoides selle terviklikkust.

Käesoleva rakendusliku uurimuse põhirõhk on õppida häälestuma peentajulisele jälgimisele, mis võimaldab tuvastada keha erinevaid tekstuure ja territooriume. Harjutades seda jälgimist, integreerime järk-järgult kehasisese kommunikatsiooni oma füüsilise liikumise ja väljenduslikkusega. Pehme puudutuse kaudu, uurime oma taju kui teadlikkuse võtmetegurit ja mõtestame liikumist lähtuvalt aistingutest, suurendades kohalolu kvaliteete ja avades füsioloogiliste funktsioonide tugevused.

Selle füsioloogilis-poeetilise ruumi eesmärk on, läbi metoodika, kunstilise lähenemise  ja "elava resonants" teema, põimida kokku liikumiskeel, mis põhineb pidevatel läbirääkimistel iseenda ja üksteisega. Igaüks, olgu etendajad, tantsijad või muusik, töötab ja otsib resonantse ja impulsse oma keele kaudu, mis avab laiema dialoogi vormi. Dialoogi, mis ületab kontseptuaalse ruumi ja toob esile füüsilisest kehast tuleneva energia olemuse.

Pealtvaataja saab seda kogeda kui reaalajas liikuvat elus kehastatud poeesiat.

 

Aeg: 16-22 oktoober 2017

E-R 10.00-16.00 L-P 10-18

Toimumiskoht:  Eesti Tantsuagentuur (Narva maantee 9E, Tallinn)

Registreerimiseks palume saata oma cv ja lühikese motivatsiooni kirja, väljendamaks, miks soovid meistriklassis osaleda hiljemalt 2.oktoobriks. Täpsem info ja maksedetailid saadetakse meili teel.

Kontakt: artfusionplatform@gmail.com

Meistriklass on inglise keeles.

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Eesti Tantsuagentuur (ETA), Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL)

 

 

Florence Augendre (FR/BE) on sõltumatu koreograaf, etendaja, autor ja uurija, kes on tegutsenud erinevates kunstivaldkondades nagu teater, film, kaasaegne tants, ooper ja kujutav kunst.  Florence õppis Body-Mind Centering(R) koolis ja on sertifitseeritud Sidekoe pulsoloogia (IFCC-Christian Carini) praktik. Viimased neli aastat on ta õppinud Catherine Shainberg´i (School of Images, Saphire™) käe all.

Florence õpetab eri organisatsioonides ja institutsioonides üle Euroopa ja teeb kaasa erinevates kunstilistes koostöödes.

Tema töö ühendab loovust kui personaalset kogemust, avastades sügavat mina-pilti ja inimese füüsilist ülesehitust. Ta kasutab ja ühendab oma uurimustes teadlikkuse eri aspekte, et arendada teadmisi keha sisesest liikumisest ja kehalist ekspressiivsust.

Ta on teinud kootööd paljude erinevate kunstnikega ning nagu Wim Vandekeybus, Meg Stuart, David Hernandez, Austrian- German group Labor GRAS, Johanne Saunier/Jim Clayburgh, Brice Leroux, Lance Gries (N.Y.), Steve Paxton, Lisa Nelson, Label Cedana, Olga de Soto, Fabrice Ramalingom, Félicette Chazerand, Koen Augustijnen, Les Ballets C de la B, Michèle Noiret, François Brice, Quanta Art, collective Les Inéluctables, IDOCDE, Emanuela Iacopini. Viimased neli aastat on ta teinud koostööd sloveenia kunstniku ja PhD. filosoofi Mala Kline ja horvaatia etendaja Adriana Josipovići-ga.

 

 

There are 3 people coming.

registreerunute nimekiri: Arolin Raudva, Marie Pullerits, Sophia Andreyev

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Töötoad