Töötuba: Yumiko Yoshioka


Warning: Undefined variable $cat_name in /data05/virt16874/domeenid/www.tantsuagentuur.ee/htdocs/wp-content/plugins/quick-event-manager/legacy/qem-event-build-functions.php on line 721
30mai2019
02juuni2019

Kajav Keha: Buto ja orgaaniline liikumine

kell 10:00 - 16:00

 

A j a k a v a :
10:00 - 12:45 töötuba
12:45 - 13:30 lõunapaus
13:30 - 16:00 töötuba


Yumiko Yoshioka on Jaapani päritolu kolmanda põlvkonna buto kunstnik. Tema töötuba ühendab endas buto praktika ja orgaanilise liikumise, valmistamaks ette keha tantsu ilmnemiseks ja inspiratsiooni väljendamiseks.

Töötoa peamine eesmärk on keha, meele ja vaimu teadlik ühendamine, et nautida metamorfoosi sügavat protsessi tantsu olemuse vahendusel. Kollektiivseid mälestusi süvitsi uurides võime ligi pääseda külluslikele loomingulistele ressurssidele.
Keha on aja anum.
Keha kaja on võti, mis avab ukse pidevalt muutuvasse maailma meie sees ja meist väljas.
Keha paljastab oma saladused, milles kõik on omavahel resoneeruvas ühenduses.
Oma kehaga dialoogis olles õpime tajuma meid liigutavaid sisemisi ja väliseid jõude, adudes, et oleme osa maailmast.
Seeläbi ilmneb metamorfoosi tants möödapääsmatult.


T ö ö t u b a:
- Noguchi Taiso, Taichi ja jooga printsiipidest inspireeritud -- release-tehnika harjutused
- hingamisharjutused
- dünaamiline treening energiavoo arendamiseks
- Buto-põhine kehatöö universaalsete mälestuste aktiveerimiseks (tundlikkustamine, kujutluspildi ja liikumise kombineerimine erinevate kujundlike harjutusega)
- struktureeritud improvisatsioon, vabad seosed

 

E e s m ä r g i d:
Lõdvestumine, kõrgema keskendumise saavutamine, kujutlusvõime ja keha funktsioonide ühendamise teel endas peituva potentsiaalse energia aktiveerimine.
Töötame teadlikult eesmärkide suunas, kuni saavutame automaatse liikumise seisundi. Kehaga dialoogis olles õpime, kuidas liikumise asemel liigutatud saada. Sellest tulenevalt mõistame, et oleme osa universaalsest terviklikkusest.

 

Yumiko Yoshioka on Tokyos sündinud ja alates 1988. aastast Berliinis resideeruv tantsija, koreograaf ja õpetaja. 70-80ndatel kuulus ta Jaapani esimesse naiste butotantsu kompaniisse Ariadone.
Ta on osalenud 1978. aastal tantsijana lavastuses "Le Dernier Eden“, mis oli esimene Jaapanist väljaspool etenduv butotantsu lavastus. 1988-1994 töötas ta koos Minako Seki ja delta RA’iga Saksa-Jaapani tantsuteatris "tatoeba - THÉ TRE DANSE GROTESQUE" .
Yumiko Yoshioka uurib tantsu, ruumi ja visuaalkunsti interaktiivsust, eemaldudes konventsionaalse butotantsu tavadest ja uurides kehatöö uusi võimalusi.

___________________________________________________________________
“Yumiko töötoas kogen kõiki kehalisi aistinguid ja tundeid, kuulatades ning jälgides nende muutumist. Seal toimub keha muundumine ning saan uurida kõiki elu pakutud võimalusi. Võin olla neile vastuvõtlik, eirav või tõrjuv. Hetkiti kontrollin oma mõtteid ja keha, seejärel alistun neile. Yumiko aitab seda maagiat luua.”
- Eric Jung (etendaja, New York)

“Yumiko kuulub buto-tantsijate uude põlvkonda, kes töötavad ebatavalistes keskkondades. See ühtaegu tugev ja habras tantsija ei karda tungida tundmatule territooriumile.”
- Diana Eidelsztein (koreograaf, Israel )

“Yumiko kehastas seda, millest iga tantsija unistab: täiuslikult häälestatud väljendusvorm, mis suudab isegi kehaosade või sõrmede vahelise tühja ruumi eluga vibreerima panna.”
- Ann Murphy (Dance Magazine, San Francisco)
___________________________________________________________________

 

T ö ö t o a h i n d :
110 eur - soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
125 eur - täishind


A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee


Oled oodatud!

l i i k u j a l t > l i i k u j a l e


Töötoa toimumist toetab Eesti Kultuurkapital - täname!


ENG
___________________________________________________________________

We invite you > last intensive workshop of the season > let us gather in dance >


W o r k s h o p :
Yumiko Yoshioka
Body Resonance: based on Butoh and Organic Movement
30th May - 2nd June (Thu-Sun at 10am-4pm)


S c h e d u l e :
10:00 - 12:45 workshop
12:45 - 13:30 lunch break
13:30 - 16:00 workshop


Yumiko Yoshioka is a third generation Japanese butoh artist. Her workshop combines butoh practice and organic movement to prepare the body for dance to appear and express inspiration.

The main focus of the workshop is a conscious research of our body/mind/soul unification, so we can deeply enjoy the intrinsic process of metamorphosis through the spirit of dance. Through a continuous exploration of our past collective memories, we can strike a vein of abundant creative resources.
Body Resonance is a key to opening up the doors of an ever-changing world inside and outside of ourselves.
The body unfolds its secrets, holding them up until they shine and tremble.
Through a dialogue with our body, we can learn to be moved by inner and outer forces, thus realizing we are a part of the Universe.
A dance of metamorphosis inevitably appears.


W o r k s h o p :
- release exercises, inspired by Noguchi Taiso (Gymnastics), Taichi and Yoga
- breathing exercises
- dynamic training for the flow of energy
- Butoh-related work to activate our universal memories (sensitization, combination of image and movement with exercises)
- structured improvisation, free association

 

O b j e c t i v e s :
To relax alone, obtain a higher level of concentration, and activate potential energy within us, combining imagery and body function.
At first we work consciously towards these objectives until we reach the automatic state of moving. Through a dialogue with our body, we learn not how to move, but to be moved. Consequently we realize that we are a part of a universal wholeness.


Yumiko Yoshioka is a dancer, choreographer, teacher and art director born in Tokyo, residing in Germany since 1988.
In the early seventies and eighties, she was a member of the first Japanese women's Butoh dance company, ARIADONE. She performed in “Le Dernier Eden” (in Paris), a first Butoh performance outside of Japan.
From 1988 to 1994, she was an active member of German - Japanese dance theater company “tatoeba - THÉ TRE DANSE GROTESQUE” with Minako Seki and delta RA'i.
Yumiko researches the interactivity between dance, space and visual art, moving away from conventional Butoh dance. She explores new zones in body works and performing arts in her collaborations with other artists.

___________________________________________________________________
“When I am in Yumiko's workshop, I feel all sensations within my body as I listen and witness change. There is this transformation of the body for this moment in life, I can investigate all the possibilities that life have to offer. I can choose to take in, ignore or reject. I am at times in control of my thoughts and body and at other times I surrendered. This is the magic that she helps create.”
- Eric Jung (Performer, New York)

“Yumiko belongs to a new generation of Butoh dancers, who work in unconventional stages, small or huge, out of the way places. This both strong and fragile dancer is not afraid of breaking into unexplored territory.”
- Diana Eidelsztein (Choreographer, Israel )

“Yumiko was what every dancer dreams of becoming: a perfectly tuned expressive form, capable of making even the empty space between limbs or fingers thrum with life”
- Ann Murphy (Dance Magazine, San Francisco)
___________________________________________________________________

 


P r i c e :
110 eur - discount price for students and members of the Estonian Dance Art and Dance Education Union (ETTL)
125 eur - full price


L o c a t i o n : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II floor
Q u e s t i o n s : tantsuruum@tantsuagentuur.ee


You are welcome!

from
m o v e r > m o v e r


This event happens thanks to the support from Cultural Endowment of Estonia - thank you!

 

There are 20 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Töötoad