KEHA MITTETEADLIKUSE LABOR, Mari Mägi

22Mar2021
26Mar2021
 
 
TantsuRUUMi 20/21 hooaja töötubade programm jätkab kehalisuse lahtimõtestamisega. See on võimalus huvituda.. uurida.. kogeda.. K Õ I K liikumishuvilised on oodatud💥
 
KEHA MITTETEADLIKUSE LABOR
🔸Läbiviija: Mari Mägi
 
〰️ 22. märts kell 10-14
〰️ 23. märts kell 13-16
〰️ 25. märts kell 13-16
〰️ 26. märts kell 10-14
 
Qin, P., Wang, M., & Northoff, G. (2020) üldistavad, et meie arusaam ning kogemus enesest on kombinatsioon kehast ja sotsiaalsest/ looduslikust keskkonnast. Arusaam saab tekkida läbi kogemuse teadvustamise, kuid kogemus ei pruugigi teadvustuda, vaid elab kusagil keha sügavustes oma elu.
Siit võiks tuletada, et kehateadlikkusele eelneb keha mitteteadlikkus, sest midagi peab ju olemas olema, mida teadvustada, ja üldiselt on närvisüsteem viimane, kes sündmuspaigale jõuab.
Mitteteadlikkuse laboris teeme keha teadlike-tahtlike-mitteteadlike aspektidega omailma ja eluilma uuringuid Body-Mind Centering© ja Autentse liikumise töövahenditega. Me liigume või ei liigu, vaatame anatoomilisi pilte ja iseendasse, puudutame iseennast ja muud (kui võimalik).
 
🔸B I O
Mari Mägi huvitub liikumise psühho-füüsilisest aspektist ning sellest, mis sünnib sisemise ja välimise ruumi (mõte/liikumine; anatoomia/ruum; esineja/publik jne) kohtumisel.
Tantsija, koreograafi, lavastaja, õpetaja ja terapeudina on tal olnud põnevaid võimalusi nii kogeda kui ka vaadelda sisemistest vajadusest lähtuvaid ja välistele impulssidele reageerivaid või ka sisemistele impulssidele reageerivaid ja välimistest vajadustest lähtuvaid liikuvaid eneseväljendusi. Käesoleval hetkel õpetab Body Mind Centering® meetodit ning tantsu- ja liikumisteraapiat.
 
Kohtume RUUMis🔲
 
___________________________________________________________________
 
O s a l e m i s e k s :
Üksik päev: 15* / 20 eur
Terve töötuba: 55* / 75 eur
*Soodushind kehtib õpilastele, tudengitele ja ETTL-i liikmetele
 
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee
 
___________________________________________________________________
M i s on T a n t s u R U U M ?
TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks. TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega. Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid (liikumisSESOON), töötoad, uurimuslikud kogunemised, kontaktjämmid ja residentuurid.
TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohaloluga programmi koostamisse ja arendamisse.
Me liigume lähtuvalt märksõnadest:
arenduskeskus – ühine ruum – avatus – kokkupuutepunkt – võrgustik – koostöö – jagatud vastutus – protsess – areng – jätkusuutlikkus – järjepidevus – enesetäiendus.
 
Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)
Toetus: Eesti Kultuurkapital

There are 2 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM Töötoad