Residentuuri jagamine: VAIKUSE VAATLEMINE

11Oct2020
15May2021
/по-русски ниже/
 
2020/21 hooaja residentuuri jagamine:
 
〰️ 〰️ VAIKUSE VAATLEMINE
See on sinu võimalus tulla vaatlema Tatjana Romanova TantsuRUUMi residentuuri raames toimuvat liikumispraktikat, mille põhiteemaks on vaikus.
 
"Me kohtume saalis üks ühele, oleme ja siis lahkume tunni pärast samuti vaikuses. Ruum on avatud. Sa oled teretulnud ja oodatud!
 
Keha. Ruum. Vaikus.
Liikumise vaikus ja vaikus liikumises, meeleolu vaikus, kohalolu vaikus, olemise vaikus. Vaikuse tants. Vaikuse maitse ja nauding vaikusest. Viibin vaikuses, liigun ja vaatlen, mida see loob, mida see kaasa loob. Vaikus kui liikumise potentsiaal, omaette filosoofia ja minu kui kunstniku tööriist. Olen siis oma liikumis- ja kunstipraktikaga loovas dialoogis. Dialoogis endaga, sinuga ja muuga. Saame uue, väärtusliku kogemuse võrra rikkamaks, uuete kehadega ja uue mõtlemisega. Pühendan end. Vaikus on siis pigem idee, kontseptsioon, tunne ja ettekujutus. Vaikus, mida ma otsin on isiklik kogemus. Liigutades ennast, liigutan ma oma meelt. See keemia muudab mind. Puhastan ennast ja õpin taas, et taas kuulata, kuulda ja kuuluda. See on rõõm ennast maailmast välja lülitada. Minu vaikimine ei ole poliitiline ega sotsiaalne, sul ei ole midagi karta. Ma kindlasti ei ole keha vormi otsija, ei ole liigutuste looja, olen liikumisega ja selle vaikusega kaasaminev, seda läbilaskev tunnistaja. Mul on tänutunne. Minu tants on teadlik valik jääda liikumisega.
Vaikus algab taju taga. See ei ole kunagi sama, see ei ole kunagi vana, see on iga kord uus. Vaikus, mida mina tajun, on teistsugune kui see, mida tajub mõni teine. Igaühel on oma. Seal on tundeid, intelligentsust ja mälu."
 
Osalemine VAIKUSE VAATLEMISE praktikas:
〰️Vali endale sobiv kuupäev, millal soovid ja saad vaatlema tulla ning registreeri end siin –> tantsuruum@tantsuagentuur.ee
〰️Täpse info kohtumise kohta saadame meili teel kaks päeva enne kokkulepitud aega.
〰️Kui pärast kohtumist tunned, et soovid jagada tekkinud mõtteid ja kogemust, siis oleme tänulikud, kui teed seda, saates need Tatjanale –> tatjana.romanova@gmail.com.
 
Kuupäevad:
P 11. oktoober kell 12:00-13:00
L 14. november kell 12:00-13:00
L 12. detsember kell 12:00-13:00
L 16. jaanuar kell 12:00-13:00
L 13. veebruar kell 12:00-13:00
L 13. märts kell 12:00-13:00
L 10.aprill kell 12:00-13:00
L 15. mai kell 12:00-13:00
 
 
Kohtumiseni R U U Mis 🔲
_______________________________________________________________________
 
Alates 2018. a. pakub TantsuRUUM tantsukunstnikele hooajalise residentuuri võimalust, mille vältel on residendil võimalik kasutada TR-i saale, osaleda programmilistes tegevustest ning jagada ühes kaasresidentidega tundide/töötubade raames oma liikumis-ja kunstipraktikat. Hooajalise residentuuri eesmärgiks on pakkuda pikemaajalist kandvat ja toitvat keskkonda ning toetavat kolleegiumi.
2020/21 hooaja kunstnik-residentideks on Indrek Kornel, Pääsu-Liis Kens, Tatjana Romanova, ning duo Eva Orupõld ja Sofia Filippou.
Eelnevatel hooaegadel on residentuuris osalenud järgmised tantsukunstnikud: Kadri Sirel, Siim Tõniste, Madli Paves, Naddie Simonovits, Christin Taul, Joanna Kalm, Rūta Ronja Pakalne, Kaisa Kattai, Sylvia Köster, Maria Uppin-Sarv ja Eline Selgis.
 
M i s on T a n t s u R U U M ?
TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks. TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega.
Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid (liikumisSESOON), töötoad, uurimuslikud kogunemised, kontaktjämmid ja residentuurid.
TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohaloluga programmi koostamisse ja arendamisse.
Me liigume lähtuvalt märksõnadest:
arenduskeskus – ühine ruum – avatus – kokkupuutepunkt – võrgustik – koostöö – jagatud vastutus – protsess – areng – jätkusuutlikkus – järjepidevus – enesetäiendus.
 
Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)
Toetus: Eesti Kultuurkapital

_______________________________________________________________________
 
СОЗЕРЦАНИЕ ТИШИНЫ
Это твоя возможность придти понаблюдать за двигательной практикой Татьяны Романовой в рамках резидентуры в TantsuRUUM, где основной темой является тишина.
„Мы встретимся в зале один на один, будем и расстанемся через час также в тишине. Пространство открыто. Буду тебе рада и буду ждать тебя!
Тело. Пространство. Тишина.
Тишина движения и тишина в движении, тишина духа, тишина присутствия, тишина бытия. Танец тишины. Вкус тишины и удовольствие от тишины. Нахожусь в тишине, двигаюсь и наблюдаю, что это даёт, что это создаёт. Тишина, как потенциал движения, своего рода философия и мой инструмент художника. Тогда я нахожусь в диалоге со своей двигательной и творческой практикой. В диалоге с собой, с тобой и прочим. Станем богаче на новый, ценный опыт, с новыми телами и мышлением. Я посвящаю себя. Тишина — это скорее идея, концепция, чувство и воображение. Тишина, которую я ищу, это личный опыт. Двигая себя, двигаю я свой дух. Эта химия меняет меня. Отчищаю себя и учусь вновь слушать, слышать и принадлежать. Это радость отключить себя от мира. Моя тишина не политическая, не социальная, тебе нечего бояться. Я точно не ищу форму, я не создатель движений, а скорее идущий с движением и его тишиной, его пропускающий свидетель. Я благодарна. Мой танец — это осознанный выбор оставаться с движением.
Тишина начинается за восприятием. Она никогда не будет такой же, она никогда не будет старой, она каждый раз новая. Тишина, которую ощущаю я другая, чем там, что ощущает кто-то другой. В ней есть чувства, интеллигентность и память.»
Участие в практике СОЗЕРЦАНИЯ ТИШИНЫ:
Выбери подходящую дату, когда желаешь и сможешь придти и зарегистрируйся тут –> tantsuruum@tantsuagentuur.ee
Точную информацию о встречи вышлем тебе по электронной почте за два для от договорённого времени.
если после встречи ты почувствуешь, что захочешь поделиться мыслями и опытом, то будем благодарны, если сделаешь это, отослав их Татьяне –> tatjana.romanova@gmail.com.
 
Даты:
Вск 11 октября в 12:00-13:00
Сб 14 ноября в 12:00-13:00
Сб 12 декабря в 12:00-13:00
Сб 16 января в 12:00-13:00
Сб 13 февраля в 12:00-13:00
Сб 13 марта в 12:00-13:00
Сб 10 апреля в 12:00-13:00
Сб 15 мая в 12:00-13:00
До встречи в TantsuRUUM
_______________________________________________________________________

Начиная с 2018 года предлагает TantsuRUUM танцевальным художникам возможность сезонной резидентуры, на протяжении которой у резидента есть возможность использовать залы TantsuRUUM, участвовать в программе и делиться своей практикой в формате уроков или мастерклассов вместе с коллегами резидентами. Цель сезонной резидентуру предложить
Цель сезонной резидентуру - обеспечить долгосрочную благоприятную среду и поддерживающую компанию.
Художниками-резидентами сезона 2020/21 являются Индрек Корнель, Пяэсу-Лийс Кенс, Татьяна Романова и дуэт Ева Орупылд и София Филиппоу.
Следующие артисты танца участвовали в резиденции в предыдущих сезонах: Кадри Сирел, Сийм Тынисте, Мадли Павес, Надди Симоновиц, Кристин Таул, Джоанна Калм, Рута Роня Пакалне, Кайса Каттай, Сильвия Кёстер, Мария Аппин-Сарв и Элин Селгис.
Что такое TantsuRUUM?
TantsuRUUM - это благоприятная среда и место встречи для профессионалов танца, которые могут регулярно заниматься практикой и осмысливанием движения. Деятельность TantsuRUUM создается в сотрудничестве с местными и зарубежными артистами танцев.
Результатом являются регулярные утренние занятия (liikumisSESOON), мастер-классы, исследовательские встречи, контактные джемы и резиденции.
TantsuRUUM открыт для всех, кто желает своим присутствием внести свой вклад в подготовку и развитие программы.
Мы двигаемся по ключевым словам:
центр развития - общее пространство - открытость - точка контакта - сеть - сотрудничество - общая ответственность - процесс - развитие - устойчивость - непрерывность - самосовершенствование.
Организация и реализация: Эстонское танцевальное агентство (Eesti Tantsuagentuur) в сотрудничестве с эстонскими танцевальными художниками.
Местонахождение: Eesti tantsuagentuur (Hobujaama 12, Таллинн)
Поддержка: Эстонский фонд культуры
 

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM Töötoad