Töötuba: Flying Low & Passing Through

05Dec2020
06Dec2020

kell 11:00 - 14:00

Kutsume osa saama 2020/21 hooaja residentuuri jagamisest:
 
läbiviija: Indrek Kornel
 
"Tundides jagan mida olen kogenud ja õppinud David Zambranolt. Olen temaga läbinud 60-päevase improvisatsiooni ja 5-nädalase Flying Low ja Passing Through intensiivid, lisaks muud tunnid ja lühemad töötoad. Jagan tema lähenemisi põrandatehnikale, improvisatsioonile, ammutan inspiratsiooni tema loodud kompositsiooni süsteemist Passing Through.
Tunni esimeses osas kasutame erinevaid improvisatsiooni raame, et leida kvaliteete tervest kehast, fookus kätes ja jalgades. Küsime küsimusi: kuhu on mu pilk ruumis suunatud? kuhu ma suunan oma jäsemeid? kas ma olen ruumis oma väljendusega konkreetne? Õpime juhtima ja järgima enda paarilist.
Tunni teises osas kasutame erinevaid lihtsaid fraase, millega laskume põrandasse ning väljume sealt võimalikult kompaktselt. Fraasides kasutan tööd häälega, jälgime kuidas hingamine saadab liikumist. Esitame endile väljakutseid läbi liikumisjadade tempo kiirendamise. Üritame leida esmast tunnet, kuidas 'lennata madalalt' ruumis läbi pakutavate fraaside.
Fraaside põhimõtteid kasutame lühikeses grupi-improvisatsioonis, kus kasutame fraasides tutvustatud elemente, ent liikumissuunad, tempo, pausid jäävad iga osaleja enda otsustada. Grupi-improvisatsioon, kus põhimõtted on samad, aga kõik on muutuv ning mitte miski pole kindel. Jälgime, mil viisil teeme ootamatutes situatsioonides valikuid ja otsuseid."
*Osalejatel soovitatav kanda pikki pükse ja pikkade varrukatega särki.
 
🔥B I O
Indrek Kornel (sündinud 28.05.1989) on koreograaf / lavastaja / liikumisõpetaja. Hetkel töötab ta vabakutselise Pilatese, CoreAlign, Gyrotonic ®, kaasaegse tantsu õpetajana. Neid stiile on ta õpetanud nii Eestis kui ka Brüsselis.
Kornel on lõpetanud Tallinna Ülikooli Koreograafia osakonna bakalaureuse- ja magistriõppe koreograaf/lavastaja suunal. Liikumisalaselt täiendab Indrek Kornel end pidevalt. 2019. aastal osales ta Deborah Lesseni juhendatavas mentorlusprogrammis New Yorgis. Samuti läbis ta 2019. aastal Brüsselis 60-päevase improvisatsioonikoolituse David Zambrano juhendamisel. 2020. aastal läbis 5-nädalase Flying Low ja Passing Through koolituse David Zambrano juhendamisel.
Kornel on huvitatud kvaliteetse liikumisõppe edasiandmisest.
Ta soovib õpetada, kuidas liikumise vahendusel on võimalik igapäevaeluks vajalikke väärtusi ning kvaliteete omandada.
___________________________________________________________________
 
Osalemiseks:
H i n d: 50eur - täishind / 30eur - soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
25eur / 15eur - päeva hind
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee
 
Kohtume liikudes!
________________________________________________________________________
Alates 2018. a. pakub TantsuRUUM tantsukunstnikele hooajalise residentuuri võimalust, mille vältel on residendil võimalik kasutada TR-i saale, osaleda programmilistes tegevustest ning jagada ühes kaasresidentidega tundide/töötubade raames oma liikumis-ja kunstipraktikat. Hooajalise residentuuri eesmärgiks on pakkuda pikemaajalist kandvat ja toitvat keskkonda ning toetavat kolleegiumi.
2020/21 hooaja kunstnik-residentideks on Indrek Kornel, Pääsu-Liis Kens, Tatjana Romanova, ning duo Eva Orupõld ja Sofia Filippou.
Eelnevatel hooaegadel on residentuuris osalenud järgmised tantsukunstnikud: Kadri Sirel, Siim Tõniste, Madli Paves, Naddie Simonovits, Christin Taul, Joanna Kalm, Rūta Ronja Pakalne, Kaisa Kattai, Sylvia Köster, Maria Uppin-Sarv ja Eline Selgis.
 
Mis on T a n t s u R U U M ?
TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks.
TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega. Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid (liikumisSESOON), töötoad, uurimuslikud kogunemised, kontaktjämmid ja residentuurid.
TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohaloluga programmi koostamisse ja arendamisse.
Me liigume lähtuvalt märksõnadest: ühine ruum, avatus, kokkupuutepunkt, võrgustik, koostöö, jagatud vastutus, protsess, areng, jätkusuutlikkus, järjepidevus ja enesetäiendus.
 
Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)
Toetus: Eesti Kultuurkapital
 

There are 4 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik Töötoad