TantsuRUUMi hooaja alguse loomelabor: Jette Loona Hermanis & Johhan Rosenberg

25sept.2021
26sept.2021

kell 13:00 - 19:00

Reivijanused,
koguneme rüüpama värskendavaid sõõme
Edeni allikatele
TantsuRUUMi viienda hooaja alguse joovastuses
KUTSUME >
 
Jette Loona Hermanis & Johhan Rosenberg
// Eden Labor //
25.-26. september (L kell 13:00-19:00 ja P kell 13:00-19:00)
Eden Labor on Jette ja Johhani Kanuti Gildi SAALis ühiselt loodud lavastusele “Eden Detail” järgnev faas, kus avatakse ruum katsetusteks koos teiste mõtlejate, liikujate ja loojatega eri valdkondadest. Kahe-päevane retk koosneb erinevatest etappidest ja tasanditest, kus koos uurida, mõtiskleda ja tähistada keha kui mateeriat. Kasutades erinevaid meediume nagu tekst, heli, video, kostüüm, valgus ning koreograafilisest mõtlemisest tulenevaid ettepanekuid, luuakse koos üks järjepidev performance.
Eden Labor on reaalsuse ning kujutelma hübriid, kust vormuvad välja ennenägematud olendid osalejate eneste tuumast nii individuaalsel kui kollektiivsel tasandil. Ehitame ja lammutame karaktereid, kujundame kostüüme ja välimust ning leiutame persoonad läbi liikumise ja kohtumise ruumis. Paneme proovile autentsuse, jultumuse ja enesekindluse. Orkestreerime olemise kaanoneid tantsides luud verele ja joovastuse kerele. Meid kannab toores sõnavara ja katastoofiline mängulisus. Kihistame hääle, keha ja teksti, et kohtuda kollektiivses alateadvuses.
 
BIO
Jette Loona Hermanis on eesti ja läti verd etenduskunstnik, esineja, koreograaf ning lõpetanud bakalaureuse Amsterdamis SNDO (School for New Dance Development) erialal. Jette töö igaveseks saatjaks on müstiline transtsendentsus ehk ületavus; igatsusega väljendada afekti. Tugevalt digiajastust mõjutatuna on tema materjalil karjuv tung enese tsentraliseerimise ning online minapildi raiumise järele, eksponeerides tundelisi narratiive iseenda ja eksistentsialismi suhtes. Storytelling kui kontsept, mille alt mitmetähenduslikud suhtumised ning ideed tärkavad.
Sümbolism Tantsus läbi JutuVestja Narratiivi. Fiksatsioon arhetüüpilistel märkidel portreteerides valu fiktiivse lõngaga kinni seotud loitsu all. Kujutelma tõlgendus läbi mürgitatud mõttekillu, mis alistub Fantaasia Düsmorfiale.
Soovid X Unistused X Piin
Peidetud tähendus, mängi ära arvates, või lase mööduda kui udune unenägu…
 
Johhan Rosenberg on Muusika külast pärit tantsija ja koreograaf. Lõpetanud SNDO (School For New Dance Development) programmi - muusika ja tantsu taustaga. Johhan on esitanud oma töid Moskvas (ZIL), Peterburgis (SDVIG), Amsterdamis (Flam Festival), Pariisis (CND) ja Tallinnas (EKKM, Kirjanike Liidu maja). Tema tööd uurivad keele ja identiteedi funktsionaalsusi, mis on aluseks ümbruse loomisprotsessis. Protsess, et konstrueerida liikumist - keelt ja visuaali läbi rütmide. Toore sõnavara ja mängulisuse kaudu kasutab ta keha, teksti ja heli - kohtumiseks ühtses teadmuses. Parasjagu töötab Johhan vabakutselise kunstnikuna Amsterdami, Tallinna ja Berliini vahel.
Loe nii, et sa ei saa aru, mida loed. Jälgi stsenaariumi müra ja tantsu oma silmadega. Niimoodi, et loed üha rohkem ja rohkem, nautides sõnade võimet minna lendu ja hüljata igasugune tavapärasus. Sõnad on lained. Uju laine võrgutusse, mis mässib sind vahtu. Sõnadel on mere rütm ja ebaselge kutse: otsi seda, mida sa ei tea - mere sinine värv kutsus sind välja, kuid sa ei lakanud teda kunagi armastamast, mõistmata, et see ongi ürgne rütm.
 
____________________
TantsuRUUMi augustikuu töötoad toimuvad koostöös Kanuti Gildi SAALiga:
Jette Loona Hermanis ja Johhan Rosenberg olid 12.–28. augustil Tallinnas toimuva rahvusvahelise etenduskunstide festivali SAAL Biennaal 2021 osalevad kunstnikud. Festivali raames nägi nende koostöölavastust “Eden Detail” 12., 13. ja 14. augustil Kanuti Gildi SAALis.
Etenduse lisainfo: https://saal.ee/performance/eden-detail-1665/
SAAL Biennaal 2021 programm: https://saal.ee/festival/saal-biennaal-2021-2280/program/
____________________
 
T ö ö t o a h i n d :
50 eur - soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
70 eur - täishind
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee
 
Kohtade arv on piiratud ning palume registreeruda hiljemalt 20.09.
 
Oled oodatud!
l i i k u j a l t > l i i k u j a l e
 
Töötuba toimub koostöös Kanuti Gildi SAALiga ning Eesti Kultuurkapitali toel - täname!
_________________________________________________________________
ENG
 
Rave cravers,
gather to drink fresh creativeness from
the spring of Eden
in the opening ecstasy of TantsuRUUM's 5th season
Come along >
 
Jette Loona Hermanis & Johhan Rosenberg
// Eden Labor //
25th -26th of August (Sat at 13:00-19:00 and Sun at 13:00-19:00)
Eden Labor is a continuation following the production “Eden Detail” created by Jette and Johhan in Kanuti Gildi SAAL. Expanding the performative space for experiments with other thinkers, movers and creators from different fields. The two-day trip consists of different stages and levels, where to research, contemplate and fantasize together of the body as matter. Using a variety of media such as text, sound, video, costume, light and choreographic suggestions – an ongoing happening is created together.
Eden Labor is a hybrid of reality and imagination from which characters are formed from the core of the participants themselves, both on an individual and collective scale. We build and demolish personas, design costumes and looks, construct identities for movement and encounters to take place.
 
BIO
Jette Loona Hermanis is of estonian and latvian blood performance artist, performer and choreographer. She completed her bachelor in Amsterdam SNDO (School for New Dance Development) department. An eternal accompaniment of Jette’s work is mystifying transcendence and longing to express an affect. Strongly influenced by the digital age, her material carries a screaming obsession with self-centralization and online persona-portrayal, exhibiting emotional narratives of self in relation to existence and suffering of the soul. Storytelling as a concept from which ambiguous attitudes and ideas emerge. Emo Fairytale drenched in mythological symbolism, the frame – post internet dark romanticism.
Symbols through the StoryTeller’s Narration of Dance. Fixation on archetypal tokens portraying aches in fictional thread laced under the spell. Interpretation of images intoxicated with thought fatal to Fantasy Dysmorphia.
Wishes X Dreams X Pain
Hidden Meaning, play it like you guess or let it pass like a foggy dream…
 
Johhan Rosenberg is born in Muusika, Estonia. Last summer he graduated SNDO (School For New Dance Developement) with the background of music and dance studies. In his practice, the functionalities of language and identities become embodied contexts towards the process of creating surroundings. Process to construct movement within language-image. He mediates amongst selves and the public gaze, for the performance to become a technology of tearing apart what is already known to develop new autonomies. Through raw vocabulary and playfulness, he layers body, text and sound to meet across the architecture of collective consciousness.
____________________
The workshop is organized in collaboration with Kanuti Gildi SAAL:
Jette Loona Hermanis and Johhan Rosenbergis are one of the artists of international performing arts festival SAAL Biennaal 2021 happening on 12th–29th of August in Tallinn. They will show their latest collaboration piece “Eden Detail” on 12th, 13th and 14th of August in Kanuti Gildi SAAL.
Info and tickets to the performance: https://saal.ee/en/performance/eden-detail-1665/
SAAL Biennaal 2021 program: https://saal.ee/en/festival/saal-biennaal-2021-2280/program/
____________________
 
P r i c e :
50 eur - discount price for students and members of the Estonian Dance Art and Dance Education Union (ETTL)
70 eur - full price
 
L o c a t i o n : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, II floor
Q u e s t i o n s : tantsuruum@tantsuagentuur.ee
 
The places are limited and we kindly ask to register the latest 10.08.
 
You are welcome!
from
m o v e r > m o v e r
 
This event happens in collaboration with Kanuti Gildi SAAL and thanks to the support from Cultural Endowment of Estonia - thank you!
 

There are 10 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM Töötoad