Töötuba: Lugeda liikumist kui teksti, kui luulet?

21Nov2020

kell 17:00 - 19:00

 
Kutsume kaasa liikuma, looma ja mõtisklema TantsuRUUMi 2020/21 hooaja resident-kunstnikega:
 
〰️ Pääsu-Liis Kens
〰️ T ö ö t u b a : Lugeda liikumist kui teksti, kui luulet?
21. november kell 17:00-19:00
 
"Töötame intuitiivselt ja tunnetuslikult nii keha kui tekstiga. Loome liikumist läbi teksti ja teksti läbi liikumise. Vaatleme teisi ja iseennast, lastes sõnadel ja visuaalidel muunduda füüsiliseks/ kehaliseks luuleks. Igaüks saab luua endale sõna-, pildi-, või luulejada, mida jagame töötoa lõpus omakeskis."
 
Pääsu-Liis Kens lõpetas hiljuti Londoni Kaasaegse Tantsu Kooli, The Place, ning on nüüdseks oma nõtke kanna Eesti ja TR-i pinnal kinnitanud.
___________________________________________________________________
 
H i n d: 12 € (sulas)
R e g i s t r e e r i m i n e : veebilink tulekul! + kohapeal
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee / Joanna ~ 53462023
Kohtumiseni R U U Mis 🔲
 
________________________________________________________________________
Alates 2018. a. pakub TantsuRUUM tantsukunstnikele hooajalise residentuuri võimalust, mille vältel on residendil võimalik kasutada TR-i saale, osaleda programmilistes tegevustest ning jagada ühes kaasresidentidega tundide/töötubade raames oma liikumis-ja kunstipraktikat. Hooajalise residentuuri eesmärgiks on pakkuda pikemaajalist kandvat ja toitvat keskkonda ning toetavat kolleegiumi.
2020/21 hooaja kunstnik-residentideks on Indrek Kornel, Pääsu-Liis Kens, Tatjana Romanova, ning duo Eva Orupõld ja Sofia Filippou.
Eelnevatel hooaegadel on residentuuris osalenud järgmised tantsukunstnikud: Kadri Sirel, Siim Tõniste, Madli Paves, Naddie Simonovits, Christin Taul, Joanna Kalm, Rūta Ronja Pakalne, Kaisa Kattai, Sylvia Köster, Maria Uppin-Sarv ja Eline Selgis.
 
M i s on T a n t s u R U U M ?
TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks. TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega.
Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid (liikumisSESOON), töötoad, uurimuslikud kogunemised, kontaktjämmid ja residentuurid.
TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohaloluga programmi koostamisse ja arendamisse.
Me liigume lähtuvalt märksõnadest:
arenduskeskus – ühine ruum – avatus – kokkupuutepunkt – võrgustik – koostöö – jagatud vastutus – protsess – areng – jätkusuutlikkus – järjepidevus – enesetäiendus.
 
Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)
Toetus: Eesti Kultuurkapital

There is one person coming

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik Töötoad