Töötuba: Noa Zuk ja Ohad Fishof

25veebr.2019
02märts2019

Gaga tund & töötuba “FAKE FOLK”

 

E-R kell 10:00-16:00, L kell 11:00-17:00

 

Gaga tuleb taas!
2019. aasta veebruaris viib Noa Zuk kuuel järjestikusel hommikul läbi Gaga liikumiskeele- ja tehnika tunde, millele järgneb Iisrealist pärit kunstnikepaari Noa ja Ohad Fishofi ühine loominguline töötuba “FAKE FOLK”.


A j a k a v a :
10:00 - 11:15 Gaga tund
11:15 -11:30 paus
11:30 -13:30 töötuba / Noa ja Ohadi repertuaar
13:30 -14:30 lõunapaus
14:30 -16:00 töötuba / “FAKE FOLK”


Koreograaf ja tantsija Noa Zuk (Iisrael) on töötanud 12 aastat Batsheva Tantsukompaniis ja õpetab praegu mitmel pool Euroopas Gaga liikumiskeelt- ja tehnikat. Viimased üheksa aastat on ta loonud koreograafina erinevatele tantsukollektiividele lavastusi ja viinud läbi loova liikumise töötube. (https://noazuk.wordpress.com)

Ohad Fishof (Iisreal) on interdistsiplinaarne kunstnik, kelle looming liigub helikujunduse, tantsu, kujutava kunsti ja performance’i piirimail ning võib vormiliselt ulatuda videotöödest lavastuste, helikujunduste ja installatsioonideni. (http://ohadfishof.org)

Noa ja Ohad on koos töötanud alates 2007. aastast. Nad on loonud omalaadse vastastikuse koosluse ja suhte liikumise ning helikujunduse vahel. Neid huvitavate teemade ringi kuuluvad väljamõeldud etnograafia, tehislikult loodud rituaalid, leiutatud keeled ja absurd, mängides seejuures teatraalsuse ja selle muutuva intensiivsusega etendamisel ning lavaruumis.

 

G a g a tund :

Gaga liikumiskeele- ja tehnika rajaja on Ohad Naharin. Gaga on viis jõuda keha kaudu uute teadmiste ja eneseteadvuseni. Gaga on meetod, mille abil saab avastada ja tugevdada oma keha, arendada oma painduvust, vastupidavust ja kiirust, kergendades samaaegselt meelte tööd ja kujutlusvõimet. Samuti võimaldab Gaga praktiseerimine tuvastada oma kehalisi nõrkuseid, äratada tundetuid piirkondi ja eemaldada füüsilisi blokeeringuid. See lähenemine arendab instinktiivset liikumist ning ühendab teadliku liikumise teadvustamatuga, lubades liikujal kogeda vabadust ja naudingut lihtsal ja meeldival viisil, meeldivas ruumis mugavates riietes muusikast kantuna, iseseisvalt ja koos teistega.

“Me saame oma vormist teadlikumaks ja hakkame tajuma kõikvõimalikke liikumisviise. Uurime mitmemõõtelist liikumist, naudime põletavat tunnet lihastes, oleme valmis plahvatama, oleme teadlikud oma võimsast energiast ja vahel ka rakendame seda. Me asendame vanad liikumismustrid uutega. Me läheme oma tavapärastest piiridest kaugemale. Meil on võime olla rahulik ja valmis üheaegselt.”
- Ohad Naharin

 

T ö ö t u b a : FAKE FOLK

Noa Zuk ja Ohad Fishof: “Lisaks igapäevastele Gaga liikumiskeele - ja tehnika tundidele viime läbi ka füüsilist liikumisuurimust, mille teljeks on teemapüstitusena “Fake Folk” (“Võlts pärimus").

Definitsiooni järgi ei ole pärimuskunsti ja iseäranis pärimustantsu võimalik luua nii, nagu luuakse kaasaegset koreograafiat. See on eeldatavalt traditsiooni ja kultuurilise arengu tulem.
Meid huvitab pärimustantsude teesklemine, kujuteldavate kultuuride pärimustantsu leiutamine. Seeläbi püüame ulatuda iseendist kaugemale, kujutledes end teistena. Meie jaoks on see viis arendada uusi mustreid, uusi suhteid heli ja liikumise vahel, uusi harjumusi ja vorme.”

Töötuba areneb Zuki ja Fishofi viimaste lavastuste meetodite ja ainestike pinnalt, uurides mõõdetud teatraalsusele omaseid jooni ja liikumise kasutamist etnograafilise fiktsiooni loomiseks. Sellesse on põimitud tehislikult loodud rituaalid, leiutatud keeled ja seotus absurdiga, nähtava ja kuuldava maailma omavahelised keerulised suhted.


Töötuba lõppeb avaliku jagamisega 2. märtsil kell 16:00.

 

T ö ö t o a h i n d :
135 eur - soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
155 eur - täishind
12 eur - töötoa eraldi osa (gaga tehnika, repertuaar, loominguline töötuba) ühe korra hind


A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee


Oled oodatud!

l i i k u j a l t > l i i k u j a l e


Töötoa toimumist toetab Eesti Kultuurkapital - täname!


ENG
___________________________________________________________________

We invite you >

W o r k s h o p :
Noa Zuk ja Ohad Fishof
Gaga movement class & workshop “FAKE FOLK”
25th February- 2nd March (Mon-Fri at 10am-4pm, Sat at 11am-5pm)


Coming February Noa Zuk will be leading a Gaga movement class on six following mornings, which will be followed by a creative workshop “FAKE FOLK” by the artist duo Noa Zuk and Ohad Fishof.

 

S c h e d u l e :
10:00 - 11:15 Gaga movement class
11:15 -11:30 paus
11:30 -13:30 workshop / repertory by Noa and Ohad
13:30 -14:30 lunch break
14:30 -16:00 workshop / research of “FAKE FOLK”

 

Noa Zuk is a choreographer and a dancer. She spent twelve years as a dancer with Batsheva Dance Company. For the past ten years she’s been establishing herself as a choreographer, creating for companies and performing her work around the world.

Ohad Fishof is an interdisciplinary artist, working in the fields of sound, dance, performance and visual art. His idiosyncratic time-based art, ranging from live music to performance, video, installation, dance pieces and soundtrack work, have been presented worldwide.

Zuk & Fishof have been involved in each other's work for 15 years. Since 2007 they create dance works for the camera and for the stage collaboratively. Among their works are Garden of Minutes, ADR, The Nothing Trilogy and One More Song. Their latest touring piece, The Burnt Room, a marriage of sound art, performance art and dance set for a room, was commissioned by The Center for Contemporary Art in Tel Aviv and Berlin's n.b.k in 2016. Their most recent creation, Shutdown, was commissioned by Wee dance Company, Germany, and premiered in May 2018.


G a g a movement class:

Noa Zuk is a senior teacher of Gaga movement language.

Gaga, the movement language is developed by Ohad Naharin. Gaga is a new way of gaining knowledge and self-awareness through your body. Gaga provides a framework for discovering and strengthening your body and adding flexibility, stamina, and agility while lightening the senses and imagination. Gaga raises awareness of physical weaknesses, awakens numb areas, exposes physical fixations, and offers ways for their elimination. The work improves instinctive movement and connects conscious and unconscious movement, and it allows for an experience of freedom and pleasure in a simple way, in a pleasant space, in comfortable clothes, accompanied by music, each person with himself and others.

“We become more aware of our form. We connect to the sense of the endlessness of possibilities. We explore multi-dimensional movement; we enjoy the burning sensation in our muscles, we are ready to snap, we are aware of our explosive power and sometimes we use it. We change our movement habits by finding new ones. We go beyond our familiar limits. We can be calm and alert at once.” – Ohad Naharin


W o r k s h o p : FAKE FOLK

Noa and Ohad: “In addition to daily Gaga and Repertory classes, we would hold as part of the workshop, a daily physical research session, revolving around the theme of Fake Folk.

By definition, folk art and specifically folk dance, can not be created, in the same way that modern choreography is being created. Presumably, it is the outcome of tradition and cultural evolution.
We are interested in the process of faking folk dances - inventing folk dances of imaginary cultures. By doing so, we are attempting to stretch ourselves out of ourselves, to Imagining ourselves as others. This is for us a way of developing new patterns, new kind of relationships between sound and movement, new habitual patterns and forms.”

The workshop will evolve around repertory sections from Zuk and Fishof’s recent creations, exploring Its familiar traits of measured theatricality; the use of movement to create a world of ethnographic fiction, with fabricated rituals, invented languages and an affinity to the absurd; and the complex interrelations between the seen and the heard.

The workshop will conclude with an open sharing on March 2nd at 4pm.


P r i c e :
135 eur - discounted price for students and members of the Estonian Dance Art and Dance Education Union (ETTL)
155 eur - full price
12 eur - drop in, separate classes (Gaga movement class, repertoire, creative workshop)

L o c a t i o n : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II floor
Q u e s t i o n s : tantsuruum@tantsuagentuur.ee


You are welcome!

from
m o v e r > m o v e r


This event happens thanks to the support from Cultural Endowment of Estonia - thank you!

 

There are 33 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Töötoad