Töötuba: PÕRANDATEHNIKAST JA LIIKUMISE KUNSTIST

31May2021
10Jun2021

TantsuRUUMkond kutsub Sind osa saama hooaja residentide kevad-suvistest tundidest, töötubadest ja jagamistest.🌱

 

🟩 Läbiviija: INDREK KORNEL
31.mai, 2., 4. juuni kell 10-12
8. ja 10. juuni kell 20:30-22:30

 

H i n d : 8 eur kord / 35 eur viis korda
R e g i s t r e e r u  ja o s t a  p i l e t: Fientast

 

"Tunnid on inspireeritud David Zambrano lähenemistest põrandatehnikale ja improvisatsioonile ning ammutavad inspiratsiooni tema loodud kompositsiooni süsteemist “Passing through”. Kasutan tunnis liikumismaterjali erinevatest treeningstiilidest, mida olen viimase viie aasta jooksul õpetanud Eestis ja Belgias.
Alguses õpime märkama iseenda keha, seejärel õpime tajuma ruumi: Kuidas me paikneme ruumis? Kuidas paiknevad meie jäsemed ruumis? Kas mu pilk on aktiivne? Kui mulle öeldakse 'STOP', kas ma peatun kohe? Tutvustan lähemalt põhimõtteid, kuidas efektiivselt laskuda põrandasse ning kuidas tõusta põrandalt. Kasutan tunnis erinevaid liikumisjadasid, mille tempot kiirendame tunni vältel märkimisväärselt, et esitada osalejatele väljakutset.
Otsime ühendust iseenda kehaga, otsime tähelepanu iseenda kehas terviklikult, et olla kohal iseendas."

 

🟩 Indrek Kornel (sündinud 28.05.1989) on koreograaf / lavastaja / liikumisõpetaja. Hetkel töötab ta vabakutselise Pilatese, CoreAlign, Gyrotonic ®, kaasaegse tantsu õpetajana. Neid stiile on ta õpetanud nii Eestis kui ka Brüsselis.
Kornel on lõpetanud Tallinna Ülikooli Koreograafia osakonna bakalaureuse- ja magistriõppe koreograaf/lavastaja suunal. Liikumisalaselt täiendab Indrek Kornel end pidevalt. 2019. aastal osales ta Deborah Lesseni juhendatavas mentorlusprogrammis New Yorgis. Samuti läbis ta 2019. aastal Brüsselis 60-päevase improvisatsioonikoolituse David Zambrano juhendamisel. 2020. aastal läbis 5-nädalase Flying Low ja Passing Through koolituse David Zambrano juhendamisel.
Kornel on huvitatud kvaliteetse liikumisõppe edasiandmisest.
Ta soovib õpetada, kuidas liikumise vahendusel on võimalik igapäevaeluks vajalikke väärtusi ning kvaliteete omandada.


_____________________________________________________________
Alates 2018. a. pakub TantsuRUUM tantsukunstnikele hooajalise residentuuri võimalust, mille vältel on residendil võimalik kasutada TR-i saale, osaleda programmilistes tegevustest ning jagada ühes kaasresidentidega tundide/töötubade raames oma liikumis-ja kunstipraktikat. Hooajalise residentuuri eesmärgiks on pakkuda pikemaajalist kandvat ja toitvat keskkonda ning toetavat kolleegiumi.
2020/21 hooaja kunstnik-residentideks on Indrek Kornel, Pääsu-Liis Kens, Tatjana Romanova, ning duo Eva Orupõld ja Sofia Filippou.
Eelnevatel hooaegadel on residentuuris osalenud järgmised tantsukunstnikud: Kadri Sirel, Siim Tõniste, Madli Paves, Naddie Simonovits, Christin Taul, Joanna Kalm, Rūta Ronja Pakalne, Kaisa Kattai, Sylvia Köster, Maria Uppin-Sarv ja Eline Selgis.

 

M i s on T a n t s u R U U M ?
TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsukunstile sh tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks. TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega.
Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid (liikumisSESOON), töötoad, uurimuslikud kogunemised, kontaktjämmid ja residentuurid.
TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohaloluga programmi koostamisse ja arendamisse.

Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)
Toetus: Eesti Kultuurkapital

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM Töötoad