Töötuba: Ruumid, mida loome // Valeria Januškevitš

18nov.2023
19nov.2023

kell 11:00 - 15:00

 

"TantsuRUUMI 2022/23 hooaja residentuuri käigus jõudsin tagasi küsimuse juurde, kuidas tulla toime selle maailma kriisi pärandiga, mis meile on jäetud? Milliseid süsteeme loome, et tänases maailmas “ellu jääda”? Millal pole enam ruumi individualismile ja vastandumisele ning millal on vastandumine hoopis hädavajalik?

Koostöö- koostoime- koos olek- koos oleng… on töötoas loodava ühisruumi aluseks. Struktureeritud töötoa eesmärk on pakkuda võimalust läbi partneritöö, mängu ja spontaansuse teineteisele toetuda ning ühist ruumi ehitada, otsides eskapismi argimaalimast. Töötoa vahendid pakun mina, jättes ruumi vabaduse otsinguteks. Kui ühisrännaku käigus maailma päästmiseni jõuame, siis haarame sellest kinni ja teeme ära!"

 

BIO: Valeria Januškevitš omandas koreograafi ja tantsuõpetaja kutse 2017. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ning töötab hetkel tantsuõpetaja ja vabakutselise tantsukunstnikuna. Ülikooliõpingute vältel õpis ta ka vahetusüliõpilasena Austrias ja Portugalis.
Varem on tema liikumisuuringute fookuses residentuurides Viljandi Koidu Seltsimajas ja Sõltumatu Tantsu Laval olnud identiteet, autentsus ja mälu. Viimased kaks aastat on ta olnud koos lavastajate-koreograafide Keity Pooki, Sigrid Savi, Kadri Sireliga uurimis- ja koosloomeprotsessis, millest kasvas välja lavastus “Artefakturism: farsid ja varemed”. Uurimus sama koosseisuga jätkub Moving Identities 3-aastases Euroopa võrgustike residentuuriprogrammis.
Projekt “Burn baby burn” oli Valeria TantsuRUUMi residentuuri huvikese, keskenduses paralleelide loomisele ökoärevuse ja liikumisuuringute vahel, eesmärgiga leida tööriistu ning ühendada keha ja kehalisus tulemaks toime hääbuva maailmaga.
Viimastel aastatel on Valeria teinud koostööd Eestis (vahel rahvusvaheliste) etenduskunstnikega koreograafi, tantsija, lavastaja, kunstniku ja dramaturgina.

 

T ö ö t o a h i n d : 25 eurot 2 päeva, 15 eurot töötoa 1. päev
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, II korrus, stuudio A
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

 

Töötoa toimumist toetab Eesti Tantsuagentuur ja Eesti Kultuurkapital – aitäh!

 

Kohtumiseni RUUMis!

ENG

"During 2022/23 residency at TantsuRUUM, I returned to the question of managing the heritage of the world in crisis. What kind of systems are we creating today to survive? When have we had enough of individualism and opposition and when is opposition necessary?

Collaboration- interaction- being together… are the bases of the common space built and held in the workshop. The purpose of the structured workshop is resting on each other, building a common space and finding escapism from the mundane through partnerwork, play and spontaneity. I will provide tools for the whorkshop, while leaving space to search for the freedom within the frames. Should we find means to save the world, we’ll certainly harness the winds and do it!"

 

BIO: Valeria Januškevitš acquired the profession of choreographer and dance teacher in 2017 at the University of Tartu Viljandi Culture Academy in Estonia and currently works as a freelance dance artist and dance teacher. During her university studies she had exchange studies in Austria and Portugal.
In the past, the focus of her movement research in residencies at Viljandi Koidu Seltsimaja and Sõltumatu Tantsu Lava has been identity, authenticity and memory. For the past 2 years she has been in a collaborative research process that evolved into performance ‘Artefacturism: farces and ruins’ (with Keity Pook, Sigrid Savi and Kadri Sirel). The research continues as a part of a 3-year residency programme ‘Moving Identities’.
Her project ‘Burn Baby Burn’ has been her focus for the past year in TantsuRUUM residency (Estonia). It focuses on creating parallels between her eco-anxiety and movement research to find tools for and connect the body and physicality to cope with the world that’s fading away.
In recent years, Valeria has collaborated with performance artists based in Estonia (sometimes international) as choreographer, dancer, director, artist and dramaturge.

 

P r i c e : 25 euros 2 days, 15 euros 1 day
L o c a t i o n : Estonian Dance Agency, Hobujaama 12, II korrus, studio A
Q u e s t i o n s : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

 

The workshop is supported by Estonian Dance Agency and Cultural Endowment of Estonia – thank you!

 

See you in theSPACE!

 

There are 6 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM Töötoad