Töötuba: Spontaanse keha otsingul risoomses maailmas

08apr.2023
09apr.2023

kell 12:00 - 16:00

Juhendab TantsuRUUMi käesoleva hooaja resident-kunstnik Helina Karvak
 
8. ja 9. aprillil kell 12-16
 
See töötuba on kutse minu maailma, mu ökosüsteemi. Olen residentuuri jooksul läinud korduvalt saali, et uurida ja läheneda eri külgedest spontaansele kehale – otsinud viise, kuidas soosida endas elusust. Olen samade küsimustega läinud saalist välja. Olen liikunud üksi ja teistega. Olen jätkuvalt küsimustega, küsimustes. Küsimused kui hetked. Kuidas saan poorselt siduda treeningu ja igapäeva? 
Kutsun kaasa uurima kuidas lähenen kehale, kuidas kogen kehalisust ja kehaliselt.
.
Immutame keha eri liikumis- ja tunnetussolukordades, komposteerimine olnut ja olevat, võtame lahti, paneme kokku, kombineerime, mängime. Mis jääb, mis kaob, mis kerkib esile? Lähme uurime ja uitame oma kehalistes arhiivides.
Kollaaž minevikust, olevikust, tulevikust. Igaühe isiklik omailm põimunud teiste omailmadega. 
Lähtepunktiks on liikuv ja tunnetuslik keha. Suund on leida/jõuda/tulla/meelde tuletada spontaanne keha. Keha, kus tundlikkus ja jõud pole vastandid, keha, millel on valikuid. Maandume ja juurdume kehadesse. Kehasse kui kompleksesse süsteemi põimitud ümbritsevaga. Kehas olemise ja liikumise mõnu. Mäss keha surumise vastu ning selle asemel pidev jätkuv kutse uurima ning uitama. 
Kuidas info mu kehas liigub? Millele on mul endas ligipääs? Mille juures saan endas kohal olla? Kuidas info teistes kehades liigub? Millele on mul teise keha juures ligipääs? Kas saan teises/teisega kohal olla? Kus kohtume?                            
                                                           
T ö ö t o a h i n d : 1 x  20 eurot / 2 x 35 eurot / kokkuleppel - kirjuta!
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee
 
Oled oodatud!
l i i k u j a l t > l i i k u j a l e                                           
Töötuba toimub Eesti Kultuurkapitali toel - täname!
 
 

There are 8 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM Töötoad