Töötuba: Vabastuse ja massaaži paarispraktika

19Dec2021

kell 12:00 - 14:30

TÖÖTUBA: VABASTUSE JA MASSAAŽI PAARISPRAKTIKA GRUPIS
Juhendaja: Tatjana Romanova
19/12 kell 12:00-14:30 TantsuRUUMis
 
👣Võtmesõnad: pehme, lõõgastav, jalatallad, marmapunktid, aeglane, holistiline, kogemus, hoolitsus, tervis, mugavus, terve keha, puhas, meditatsioon, mõnu
 
Algse meditatsiooni ehk lõdvestamise osa ajal juhendan ja aitan pöörata tähelepanu oma kehale, luua kontakt ja meeleolu massaažiks.
Massaaž on lihtne ja mõjuv praktika paarides, kus kasutatakse jalataldu ja keharaskust.
Tehnika nimetuseks on Rakkenho, mille abil paraneb vere- ja lümfiringe, keha puhastub jääkainetest ja mürkidest, vabanevad nii füüsilised, emotsionaalsed kui vaimsed pinged ja stress, kaob keha jäikus ning väsimus, tõuseb tundlikkus ja hooliv armastav suhtlusvõime ning üksteise kuulamise ja tunnetamise oskus.
Kasutades jalataldu vajutatakse aeglaselt ning tundlikult läbi kogu keha survepunktide. Peamine tähelepanu on süvakudedel ja lihastel ning vähesel määral ka liigestel. Pinges ja tihked kohad lõdvestuvad ning taastub keha loomulik energiavoolavus. Selle hommiku jooksul saavad mõlemad paarilised kogeda nii andja kui vastuvõtja rolli.
 
👣Praktika sobib kõigile, kes on võimelised pikemat aega püsti seisma, mingeid eelnevaid kogemusi ega oskuseid pole vaja.
Rakkenho tutvustavat videot saab vaadata siit: https://youtu.be/OWrfFkUEVZI
Kohtumise lõpus puhkame veel, oleme koos ja jagame muljeid.
*Kui sa saad, siis võta palun oma joogamatt kaasa, soovi korral pleed ja joogivesi.
**Kui sul on võimalus võtta kaasa paariline, siis oled kohe paariks jagatud, kui aga ei ole, siis saad kohapealt kindlasti.
 
Kohtumiseni RUUMis ja oma kehades!
 
_____________________________________________________________
O s a l e m i s e k s : €5
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee
_____________________________________________________________
 
/ ENG /
 
WORKSHOP: RELIEF AND PAIRED MASSAGE PRACTICE IN GROUP
Facilitator: Tatjana Romanova
19/12 at 12:00pm-14:30pm
 
👣Keywords: soft, relaxing, sole, marma points, slow, holistic, experience, care, health, comfort, healthy body, clean, meditation, pleasure
 
During the initial part of meditation or relaxation, I instruct and help to pay attention to the body, create contact and create a mood for massage.
The massage part is a simple and effective practice for couples, where the soles of the feet and body weight are used.
The technique is called Rakkenho, which improves blood and lymph circulation, cleanses the body of waste products and toxins, relieves physical, emotional and mental tension and stress, eliminates body stiffness and fatigue, increases sensitivity and caring-loving communication, and the ability to listen and feel each other.
Using the soles of the feet, acupressure points are slowly and sensitively pressed through the entire body. The main focus is on deep tissues and muscles, and to a lesser extent on
joints. Tension and tight spots relax and the body's natural energy flow is restored. During this morning, both partners can experience the role of both giver and receiver.
 
👣The practice is suitable for anyone who is able to stand for a long time, no previous experience or skills are required.
The video introducing Rakkenho can be watched here: https://youtu.be/OWrfFkUEVZI
At the end of the meeting we are still resting, we are together and we share our impressions.
*If you can, please bring your yoga mat, blanket and water if desired.
**If you have the opportunity to bring a pair, you are immediately divided into a pair, but if
not, you will definitely get it on the spot.
 
See you and move with you at TantsuRUUM!
_____________________________________________________________
P a r t i c i p a t i o n : €5
L o c a t i o n : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
Q u e s t i o n s : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

There are 9 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM Töötoad