Uurimuslikud kohtumised: Dramaturgia kui iseseisev ja autonoomne kunstivorm// 14.05 Alissa Šnaider ja Maike Lond

14May2022

kell 11:00 - 15:00

🌫️ kuraator Henri Hütt
🌫️  Alissa Šnaider ja Maike Lond / Dramaturgia kui iseseisev ja autonoomne kunstivorm
 
"Dramaturgia on elamise kunst. Mingit erilist pingutust see kelleltki ei nõua. Elu ilma dramaturgiata on lihtsalt hullu panemine. Või noh, hullu saab ikka panna kuid viimasel ajal tundub see kuuluvat strateega alla. Ja strateegia, teadagi, on vahend, mis kasutusel militaarias. Tänapäeval on ülalpool mainitud “strateegia” militarismi põhivahend. Oletan, et sel põhjusel me hullu panemist dramaturgilise vahendina seekord ei tutvusta. A see selleks.
Dramaturgia on nagu kimp peenikesi niite, mis seovad omavahel valgusest tekitatud varju nurga suhte oma objektiga; kunstniku lapsepõlve koperdused dialektilise filosoofiaga; heli sumbumise kõrvade vahele väikesesse nähtamatusse ruumi, kus kohtuvad kõik seisundid nii, et viivuks tekib uus mõistmine, uus lahendus mõistatusele, mida keegi veel mõistatanud pole. Dramatugia loob hetkeks aknakese tulevikku.
Mine võta nüüd kinni, kas see vajalik on.
Huvitav aga kindlasti küll."
 
TantsuRUUMi 2021/22 hooaja uurimuslike kohtumiste seeria seab fookusesse koreograafia teistel kunstiväljadel, seda analüüsides, kaardistades ning ümber defineerides. Millised võivad olla teistest loomevaldkondadest leitavad koreograafilised meetodid ja võtted?
Milline on ning saab olla koreograafia roll loomisprotsessis?
Koreograafia ning tantsu eristus liigub järjest selgemas suunas. Koreograafia kui teadmine, koreograafia kui vahendite valimine, koreograafia kui aeg-ruumi
organiseerimine, komponeerimine ja palju muud tabamatut.
Koreograafia kui sfäär, mille pidev liikumine ei lase küsimustel kaduda.
Kord kuus aset leidvad kohtumised võimaldavad koreograafia käsitluse-alaseid mõttevahetusi erinevate kultuurivaldkondade esindajatega. Igal kohtumisel toimub loeng-ettekanne, millele järgneb mõttevahetus ning diskussioon.
Sessioonid hõlmavad loov-praktilisi katsetusi ning kohtumisaja sisse jääb ka
lõunapaus.
Osalejate grupp on avatud ning jooksvalt on oodatud ka uued huvilised. Osalejad ei pea olema ainult tantsukunsti või koreograafia taustaga. Väga oodatud on ka teiste erialade esindajad, praktiseerijad, huvilised ning mõtestajad.
Kokku toimub viis laupäevast kohtumist kuni 2022. a. maikuuni.
 
TULEKUL 2022. a.:
🌫️ 14. mail kell 11-15 ~ Alissa Šnaider ja Maike Lond / Dramaturgia kui iseseisev ja autonoomne kunstivorm
 
2021/22 hooajal toimunud kohtumised:
🌫️  L 19. märts kell 11-15 / Veiko Õunpuu / Film ja rütm - seosed filmi ja koreograafia vahel
🌫️  L 22. jaanuar kell 11-15 / Hanna Junti / Koreograafia sõnateatri kontekstis
🌫️  L 16. oktoober kell 11-15 / Urmas Lüüs / Vaikiv koreograafia ja tarbekunsti lähenemised
🌫️  L 20. november kell 11-15 / Jüri Nael / Psühhofüüsiline koreograafia
 
2020/21 hooajal toimunud kohtumised:
🌫️ 17. oktoober ~ lektor Siret Campbell
🌫️ 21. november ~ lektor Taavi Kerikmäe
🌫️ 13. märts ~ lektor Mihkel Ilus
🌫️ 17. aprill ~ lektor Marion Jõepera
🌫️ 8. mai ~ lektor Merike Estna
___________________________________________________________________
🌫️ O s a l e m i s e k s :
10 eur - soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
15 eur - täishind
Kohtumiste seeria hind kogu hooaja eest (kokku 5 kohtumist) :
35 eur - soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
50 eur - täishind
 
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee
___________________________________________________________________
M i s on T a n t s u R U U M ?
TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks. TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega. Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid (liikumisSESOON), töötoad, uurimuslikud kogunemised, kontaktjämmid ja residentuurid.
TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohaloluga programmi koostamisse ja arendamisse.
Me liigume lähtuvalt märksõnadest:
arenduskeskus – ühine ruum – avatus – kokkupuutepunkt – võrgustik – koostöö – jagatud vastutus – protsess – areng – jätkusuutlikkus – järjepidevus – enesetäiendus.
Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)
Toetus: Eesti Kultuurkapital
 

There are 9 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM Töötoad