Uurimuslikud kohtumised: DRAMATURGIA VÕIMALUSED JA VÕIMATUSED TANTSUKUNSTIS

13märts2021
08mai2021

kell 11:00 - 14:00

TantsuRUUM kutsub üheskoos liikumise olemuse üle mõtisklema:
 
🌫️ kuraator Henri Hütt
🌫️  L 13. märts kell 11-14 ~ lektor Mihkel Ilus (veebis)
🌫️  L 17. aprill kell 11-14 ~ lektor Marion Jõepera (veebis)
🌫️  L 8. mai kell 11-14 ~ lektor Merike Estna
 
~ Kas dramaturgiline kurv on žanriti sarnane?
~ Milline on visuaalne dramaturgia?
~ Kuidas avaldub dramaturgia käivitav mõju visuaalses kunstis?
~ Kuidas erinevate kunstialade lähenemised teose ülesehitusele tantsukunsti toetada võivad?

2020/2021 hooajal toimub kokku viis kohtumist. Sügisperioodil oli võimalus kohtuda lektoritega Siret Campbell ja Taavi Kerikmäe.  
Dramaturgia mõtestamise uurimuslike kohtumiste seeria seab fookusesse dramaturgia võimalused ja võimatused tantsukunstis, seda analüüsides, kaardistades ning ümber defineerides.
Aeg-ruumiga tegelevatel kunstižanritel tuleb tihti kokku puutuda dramaturgia mõistega, kuid kas iga valdkond saab antud mõistet üheselt kasutada? Eesti teatripraktikas on dramaturgia üks hägusemaid mõisteid, olles suuresti seotud kirjaliku näidenditeksti dramaturgiaga. Teatril ja tantsul on palju ühist, aga on ka palju spetsiifilisi erisusi.
Kas tants peab hakkama saama samade vahenditega, millega teater? Kas tantsukunst saab toetuda dramaturgia mõistet kasutades teistele kunstivormidele või peab leiutama oma? Milline on ja saab olla dramaturgi roll tantsulavastuse loomisprotsessis?
 
Kord kuus aset leidvad kohtumised võimaldavad dramaturgia käsitluse alaseid mõttevahetusi erinevate kultuurivaldkondade esindajatega. Igal kohtumisel on üks ettekanne eriala professionaalilt, millele järgneb mõttevahetus ning diskussioon.
Sessioonid hõlmavad ka loov-praktilisi katsetusi ning kohtumisaja sisse jääb ka lõunapaus.
 
Kohtumiseni RUUMis!
P.S.! Ruumis kanname maski ning oleme hoitud.
___________________________________________________________________
 
B I O

🌫 Mihkel Ilus (1987) on kunstnik, kelle peamine fookus asub maali laiendatud väljal. Oma praktikas keskendub Ilus maali kogemuse füüsilisusele ja ajalisusele. Tema suuremõõtmelised installatsioonid lahkavad näitusekultuuri spetsiifikat ja materjalidega kaasnevaid psühholoogilisi aistinguid. Läbi maalikunsti de- ja rekonstrueerimise tahab Ilus anda sellele meediumile tagasi vabadust, mida läbi aja on individualistlikult läbi trööbatud. Ilus seega soovib maalikunstile uusi võimalusi luua.

🌫 Marion Jõepera (1982) on rännakudramaturgiale keskendunud matkaja ja teekonnadisainer, kes kasutab dramaturgilisi vahendeid teatrielamuste, teenuste ja seikluste loomisel. Ta on kaitsnud 2017. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias doktoritöö teemal "Ruumitaju loomine ja suunamine kui postdramaatilise dramaturgi peamine töövahend". Hetkel elab ja töötab ta Inglismaal.

🌫 Merike Estna (1980) on kunstnik, kes tegeleb maalikunsti meediumi piiride kompamisega, olgu tulemuseks siis maal kui ruum, maal kui riietus, maal kui kook või maal kui vaip. Oma töödes toob Estna paralleeli DJ-tööga: nii nagu DJ sämplib muusikat, kasutab Estna maalides korduvaid elemente, viipekeele märke, pintslitõmbeid, sümboleid kui viiteid. Traditsiooniliste käsitöötehnikate kasutamisega tõstatab Estna küsimusi maalikunsti maskuliinsusest, millega on ajalooliselt tõmmatud terav piir kunsti ja käsitöö vahele.
Estnal on lõpetanud maalikunsti bakalaureuse Eesti Kunstiakadeemias ja magistrantuuri Londoni Ülikooli Goldsmithsi kolledžist.

Siret Campbell (1982) on näitekirjanik, stsenarist ja lavastusdramaturg. Ta on loovkirjutamiskooli Drakadeemia asutaja ja juhendab koolis ka kursuseid. Lavastusdramaturgina on ta teinud kaastööd erinevate performance’ite, draama- ja tantsulavastuse juures.
Taavi Kerikmäe (1976) on pianist, elektronmuusik ja helilooja, kelle tegevusvaldkonnaks on nüüdismuusika, eksperimentaalmuusika ja improvisatsioon. Ta on nüüdismuusika ansambli U: , Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ansambli EMA, Punkt Nihu jpt kollektiivide liige. Taavi on töötanud koos erinevate eesti koreograafide ja lavastajatega nagu: Mart Kangro, Dimitri Hartšenko, Oksana Tralla, Andres Noormets, Andres Tenusaar, Lauri Lagle jt, ja komponeerinud muusikat mitmetele tantsu- ning sõnateatrilavastustele, kuuldemängudele, filmidele ja animafilmidele.
Kohtumiste kuraator Henri Hütt (1985) on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonnas ning magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonnas tegevuskunsti erialal. Hütt väärtustab loomingulisi hübriidvorme, kuhu kuuluvad nii tehnoloogilise dominandiga etenduskunsti vormid, performatiivsed installatsioonid, helietendused, lavastatud näituse kontseptsioon ning palju muud tabamatut. Henri Hütt on ka rühmituse MIMproject liige.
 
___________________________________________________________________
 
O s a l e m i s e k s :
Ühekordne osalus:
6 eur - veebis toimuvatele sündmustele
10 eur - soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
15 eur - täishind
 
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee
 
___________________________________________________________________
M i s on T a n t s u R U U M ?
TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks. TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega. Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid (liikumisSESOON), töötoad, uurimuslikud kogunemised, kontaktjämmid ja residentuurid.
TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohaloluga programmi koostamisse ja arendamisse.
Me liigume lähtuvalt märksõnadest:
arenduskeskus – ühine ruum – avatus – kokkupuutepunkt – võrgustik – koostöö – jagatud vastutus – protsess – areng – jätkusuutlikkus – järjepidevus – enesetäiendus.
 
Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)
Toetus: Eesti Kultuurkapital

There are 3 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM Töötoad