Uurimuslikud kohtumised: DRAMATURGIA VÕIMALUSED JA VÕIMATUSED TANTSUKUNSTIS

17Oct2020
21Nov2020

kell 11:00 - 16:00

TantsuRUUM kutsub üheskoos liikumise olemuse üle mõtisklema:
 
🌫️ U u r i m u s l i k u d k o h t u m i s e d :
DRAMATURGIA VÕIMALUSED JA VÕIMATUSED TANTSUKUNSTIS
🌫️ kuraator Henri Hütt
🌫️ 17. oktoober kell 11-16 ~ lektor Siret Campbell
🌫️ 21. november kell 11-16 ~ lektor Taavi Kerikmäe
 
Kokku viis kohtumist kuni 2021. a. maikuuni. Kevadpoolaasta lektorid: Alissa Šnaider, Merike Estna, Mihkel Ilus.
Dramaturgia mõtestamise uurimuslike kohtumiste seeria seab fookusesse dramaturgia võimalused ja võimatused tantsukunstis, seda analüüsides, kaardistades ning ümber defineerides.
Aeg-ruumiga tegelevatel kunstižanritel tuleb tihti kokku puutuda dramaturgia mõistega, kuid kas iga valdkond saab antud mõistet üheselt kasutada? Eesti teatripraktikas on dramaturgia üks hägusemaid mõisteid, olles suuresti seotud kirjaliku näidenditeksti dramaturgiaga. Teatril ja tantsul on palju ühist, aga on ka palju spetsiifilisi erisusi.
Kas tants peab hakkama saama samade vahenditega, millega teater?
Kas tantsukunst saab toetuda dramaturgia mõistet kasutades teistele kunstivormidele või peab leiutama oma?
Milline on ja saab olla dramaturgi roll tantsulavastuse
loomisprotsessis?
 
Kord kuus aset leidvad kohtumised võimaldavad dramaturgia käsitluse alaseid mõttevahetusi erinevate kultuurivaldkondade esindajatega. Igal kohtumisel on üks ettekanne eriala professionaalilt, millele järgneb mõttevahetus ning diskussioon.
Sessioonid hõlmavad ka loov-praktilisi katsetusi ning kohtumisaja sisse jääb ka lõunapaus.
 
Kohtumiseni RUUMis!
 
___________________________________________________________________
 
B I O
Siret Campbell (1982) on näitekirjanik, stsenarist ja lavastusdramaturg. Ta on loovkirjutamiskooli Drakadeemia asutaja ja juhendab koolis ka kursuseid. Lavastusdramaturgina on ta teinud kaastööd erinevate performance’ite, draama- ja tantsulavastuse juures.
Taavi Kerikmäe (1976) on pianist, elektronmuusik ja helilooja, kelle tegevusvaldkonnaks on nüüdismuusika, eksperimentaalmuusika ja improvisatsioon. Ta on nüüdismuusika ansambli U: , Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ansambli EMA, Punkt Nihu jpt kollektiivide liige. Taavi on töötanud koos erinevate eesti koreograafide ja lavastajatega nagu: Mart Kangro, Dimitri Hartšenko, Oksana Tralla, Andres Noormets, Andres Tenusaar, Lauri Lagle jt, ja komponeerinud muusikat mitmetele tantsu- ning sõnateatrilavastustele, kuuldemängudele, filmidele ja animafilmidele.
Kohtumiste kuraator Henri Hütt (1985) on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonnas ning magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonnas tegevuskunsti erialal. Hütt väärtustab loomingulisi hübriidvorme, kuhu kuuluvad nii tehnoloogilise dominandiga etenduskunsti vormid, performatiivsed installatsioonid, helietendused, lavastatud näituse kontseptsioon ning palju muud tabamatut. Henri Hütt on ka rühmituse MIMproject liige.
 
___________________________________________________________________
 
O s a l e m i s e k s :
Ühekordne osalus:
10 eur - soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
15 eur - täishind
Kohtumiste seeria hind kogu hooaja eest (kokku 5 kohtumist) :
40 eur - soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
60 eur - täishind
 
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee
 
___________________________________________________________________
M i s on T a n t s u R U U M ?
TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks. TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega. Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid (liikumisSESOON), töötoad, uurimuslikud kogunemised, kontaktjämmid ja residentuurid.
TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohaloluga programmi koostamisse ja arendamisse.
Me liigume lähtuvalt märksõnadest:
arenduskeskus – ühine ruum – avatus – kokkupuutepunkt – võrgustik – koostöö – jagatud vastutus – protsess – areng – jätkusuutlikkus – järjepidevus – enesetäiendus.
 
Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)
Toetus: Eesti Kultuurkapital

There are 21 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM Töötoad