Vahelüli

22Feb2020
23Feb2020

. . . on loominguline sündmus TantsuRUUMis, mis loob aja ning koha võimaldamaks mitmesuunalist dialoogi ning avardamaks nägemust tantsust kui treeningust, liikumispraktikast, kogukonnaks olemisest, ravivast loovusest, lavastuslikust ja laienevast kunstilisest meediumist, mõtlemisviisist ning . . .


Seekordse VAHELÜLI fookuses on [ r u u m ]


Kutsume ruumi looma, ruumis looma, ruumist mõtlema ja seda jagama.


ruum kui aeg

ruum kui keha

ruum kui kompositsioon

ruum kui dramaturgia

ruumi eesmärk

ruumi mõju


🔗Hommikune praktika
🔗Ruumiloome meistriklass
🔗Performatiivsed aktsioonid
🔗Loengud
🔗What about…?
🔗Vestlus


VAHELÜLI 2 0 2 0 realiseerub tänu TantsuRUUMi residentide Sylvia Kösteri, Kaisa Kattai, Maria Uppin-Sarve ja Eline Selgise koostöös TantsuRUUMi töögrupi, Tallinna Ülikooli BFM-i Koreograafia õppekava ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga Etenduskunstide osakonnaga.


♾️♾️♾️

Tegevuskava - tulekul!

Osalus p r i i ehk suurim panus on Sinu kohalolu.

R e g i s t r e e r i juba täna!

♾️♾️♾️

___________________________________________________________________
ENG


♾️♾️♾️ VAHELÜLI 2 0 2 0 ♾️♾️♾️

. . . is a creative gathering at TantsuRUUM, which aims to create time and space for multidirectional dialogue and to broaden our view of dance as training, movement practice, way of healing, of being a community, theatre art, a widening artistic medium and . . .


This year VAHELÜLI focuses on [ s p a c e ]


We invite you to create the space, create in the space, think about space and share the space with one another.


space as time

space as body

space as composition

space as dramaturgy

purpose of the space

affect of the space


🔗Morning practice
🔗Master class
🔗Performative acts
🔗Lectures
🔗What about…?
🔗Sharing + talks


VAHELÜLI 2 0 2 0 is curated by TantsuRUUM's current resident-artists Kaisa Kattai, Eline Selgis, Maria Uppin-Sarv, Sylvia Köster in collaboration with TantsuRUUM's working group, Tallinn University BMF Choreography department and Tartu University Viljandi Culture Academy Performing Arts department.


♾️♾️♾️

Action plan - coming soon!

Participation is f r e e of charge - Your greatest contribution is Your presence

B o o k your spot today!

There are 46 people coming.

registreerunute nimekiri: Liisbeth Kala, Greta Liht, Isabel-Mary Roos, Indrek Kornel, Anastassia Massalova, Sofia Kruusamägi, Maryn-Liis Rüütelmaa, Anna Zubkova, Lisette-Marie Viilup, Karita Paul, Dana Lorên Vaher, Sigrid Sepp, Heta Jäälinoja, Elle Viies, Lauta Kvelstein , Raho Aadla, Lore Isabel Alender, Marie Pullerits, Kristiina Jalakas, Alissija-Elisabet Jevtjukova, Erko Sild, Nele Suisalu, Anna Shkodenko, Jaana Persidski, Lauri Lest, Inês Neves, Valeria Ovcharenko, Christin Taul, Bruno Quast, David Truusa, Giulia Lepori, Karolin Poska, Sille Kima, Frida Jantson-Köstner, Oksana Tralla, Kärt Koppel, Sasha Rezvaja, hanna maria saar, Johanna Vaiksoo, Triin Marts, Agnes Ihoma, Heidi Seppälä, Hanna Junti, Anumai, Mia Rosenberg, Triin Tärnov

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  kõik Töötoad